Бухгалтер предприятия представил отчет по форме 4-фонд за I квартал