ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       16 лютага 2001 г. № 9

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ У ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЫШЭЙШАЙ
НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ

     У адпаведнасцi з Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi
Беларусь,   зацверджаным  пастановай  Савета  Мiнiстраў   Рэспублiкi
Беларусь  ад  17  красавiка  1997  г.  №  361, Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     У  пункт  II  Прыкладнага  палажэння  аб  вышэйшай  навучальнай
установе,    зацверджанага  загадам  Мiнiстра  адукацыi   Рэспублiкi
Беларусь  ад 28 чэрвеня 1993 г. № 203 "Аб зацвярджэннi палажэнняў аб
адукацыi  i  выхаваўчых  установах i арганiзацыях сiстэмы адукацыi",
унесцi наступныя змяненнi:
     у  абзацы  восьмым  словы  "фiзiчнымi асобамi" замянiць словамi
"асабiстымi прадпрымальнiкамi";
     абзац дзесяты выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Вышэйшая навучальная ўстанова дзейнiчае на аснове статута, якi
распрацоўваецца   ў  адпаведнасцi  з  грамадзянскiм   заканадаўствам
Рэспублiкi   Беларусь  i  дадзеным  Прыкладным  палажэннем.   Статут
вышэйшай    навучальнай    установы  зацвярджаецца   заснавальнiкам.
Дзяржаўная    рэгiстрацыя    ствараемай  (рэарганiзуемай)   вышэйшай
навучальнай  установы  як юрыдычнай асобы, змяненняў i дапаўненняў у
яе  статут  ажыццяўляецца  ў  парадку,  устаноўленым   заканадаўчымi
актамi";
     у  абзацы  трынаццатым  словы  "або  юрыдычнай  асобы. Названыя
структуры  дзейнiчаюць  на  падставе  статутаў, якiя зацвярджаюцца ў
вызначаным заканадаўствам парадку" выключыць.

Мiнiстр                                                  В.I.СТРАЖАЎ

УЗГОДНЕНА                УЗГОДНЕНА
Намеснiк                 Намеснiк
Мiнiстра фiнансаў        Мiнiстра працы
Рэспублiкi Беларусь      Рэспублiкi Беларусь
А.I.Сверж                А.П.Колас
16.02.2001               16.02.2001