ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 16 лютага 2001 г. № 9

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ У ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЫШЭЙШАЙ
НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ

 У адпаведнасцi з Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi
Беларусь, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 17 красавiка 1997 г. № 361, Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
 У пункт II Прыкладнага палажэння аб вышэйшай навучальнай
установе, зацверджанага загадам Мiнiстра адукацыi Рэспублiкi
Беларусь ад 28 чэрвеня 1993 г. № 203 "Аб зацвярджэннi палажэнняў аб
адукацыi i выхаваўчых установах i арганiзацыях сiстэмы адукацыi",
унесцi наступныя змяненнi:
 у абзацы восьмым словы "фiзiчнымi асобамi" замянiць словамi
"асабiстымi прадпрымальнiкамi";
 абзац дзесяты выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
 "Вышэйшая навучальная ўстанова дзейнiчае на аснове статута, якi