МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 ЗАГАД

 14 сакавiка 1997 г. N 146

 г.Мiнск


 Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Iнструкцыю аб парадку
 пераводу, аднаўлення i адлiчэння студэнтаў вышэйшых
 навучальных устаноў. (Рэгiстрацыйны N 538/12 ад 7.09.94 г.)

===

 З мэтай упарадкаванасцi дзейнасцi вышэйшых навучальных устаноў

 ЗАГАДВАЮ:

 1. Унесцi наступныя змяненнi i дапаўненнi ў Iнструкцыю аб
парадку пераводу, аднаўлення i адлiчэння студэнтаў вышэйшых
навучальных устаноў, зацверджанае загадам мiнiстра адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiпеня 1994 года N 192 (дадаюцца).

 2. Кантроль за выкананнем данага загада ўскласцi на намеснiка
мiнiстра У.Ф.Валадзько.


 Мiнiстр В.I.Стражаў

 Намеснiк мiнiстра
 У.Ф.Валадзько