ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       10 чэрвеня 1999 г. N 361

 АБ УНЯСЕННI ДАПАЎНЕННЯ Ў ПАЛАЖЭННЕ АБ ПАРАДКУ ЗАМЯШЧЭННЯ
 ПАСАД ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ Ў ВЫШЭЙШЫХ
 НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ЗАЦВЕРДЖАНАЕ
 ЗАГАДАМ МIНIСТРА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД
 15.02.1996  N 58 (ЗАРЭГIСТРАВАНА Ў РЭЕСТРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ
 РЭГIСТРАЦЫI 28.02.1996 N 1317/12)

         ___________________________________________________________
         Утратил  силу  постановлением  Министерства  образования от
         29  мая  2000  г.  N  19  (зарегистрировано  в Национальном
         реестре - N 8/3586 от 08.06.2000 г.) <W20003586> 

 _   З мэтай удасканалення сiстэмы адбору  прафесарска-выкладчыцкага
саставу загадваю:

     1.   Унесцi   ў   Палажэнне   аб   парадку   замяшчэння   пасад
прафесарска-выкладчыцкага  складу  ў  вышэйшых навучальных установах
Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджанае  загадам Мiнiстэрства адукацыi i
навукi  Рэспублiкi  Беларусь  ад  15.02.1996  N 58 (зарэгiстравана ў
Рэестры  дзяржаўнай  рэгiстрацыi  28.02.1996  N  1317/12), наступнае
дапаўненне:
     пункт  2.33  раздзела  2  дапоўнiць  абзацам  другiм наступнага
зместу:
     "з   асобамi,   дасягнуўшымi   пенсiённага  ўзросту  i  ў  якiх
закончыўся   тэрмiн   выбрання,  можа  быць  заключаны  кантракт  ва
ўстаноўленым парадку".

     2. Галоўнаму ўпраўленню кадравай палiтыкi (Пыжоў А.А.):

     2.1.   у   трохдзённы   тэрмiн   прадставiць  дадзены  загад  у
Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь на прававую экспертызу;

     2.2.  у  нядзельны  тэрмiн  пасля  ўключэння дадзенага загаду ў
Нацыянальны  рэестр  прававых актаў Рэспублiкi Беларусь i афiцыйнага
апублiкавання  давесцi  яго  да мiнiстэрстваў, падначаленых вышэйшых
навучальных устаноў, iнстытутаў павышэння квалiфiкацыi.

     3. Кантроль за выкананнем загаду ўскласцi на намеснiка Мiнiстра
адукацыi Iванова Б.В.

 Першы намеснiк Мiнiстра                               Б.В.ХРУСТАЛЁЎ

 УЗГОДНЕНА
 Старшыня прэзiдыума Беларускага рэспублiканскага
 камiтэта прафсаюза работнiкаў адукацыi i навукi
 Т.I.Чобатава
 10.06.1999 _