МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                               ЗАГАД

 10.01.1997 г.                                                N 11
                             г.Мiнск


 Аб зацвярджэннi дапаўненняў да Тыпавога палажэння аб
 спецыяльным факультэце па перападрыхтоўцы кадраў
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу постановлением Министерства образования от 30
         января 2003 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре
         - № 8/9106 от 10.02.2003 г.) <W20309106>   _

     У мэтах удасканалення iснуючай нарматыўна-правовой базы сiстэмы
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў ЗАГАДВАЮ:

     1.  Зацвердзiць  узгодненыя  з  Мiнфiнам  i Мiнпрацы Рэспублiкi
Беларусь,   другiмi   мiнiстэрствамi,   аблвыканкамамi   i   Мiнскiм
гарвыканкамам дапаўненнi да пункта  2 дзеючага Тыпавога палажэння аб
спецыяльным факультэце па перападрыхтоўцы кадраў (дадаюцца).

     2.   Упраўленню   павышэння   квалiфiкацыi   i  перападрыхтоўкi
спецыялiстаў (Абрамаў А.I.):

     2.1.  Да  20.01.97  г.   забяспечыць  ва  ўстаноўленым  парадку
рэгiстрацыю   адзначаных  дапаўненняў   да  Тыпавога   палажэння  аб
спецыяльным  факультэце  па  перападрыхтоўцы  кадраў  у Мiнiстэрстве
юстыцыi Рэспублiкi Беларусь.

     2.2.  Давесцi  дадзеныя   дапаўненнi  да  мiнiстэрстваў,  iншых
цэнтральных органаў кiравання, падначаленых ВНУ i IПК.

     3.  Кантроль   за  выкананнем  дадзенага   загаду  ўскласцi  на
намеснiка мiнiстра адукацыi i навукi Гарнака А.М.


 Мiнiстр                                               В.I.Стражаў


                                  ЗАЦВЕРДЖАНА
                                  загадам мiнiстра адукацыi i навукi
                                  Рэспублiкi Беларусь
                                  10 студзеня 1997 г. N 11


 УЗГОДНЕНА
 Мiнiстэрства фiнансаў                        Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь                          Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк мiнiстра                            Намеснiк мiнiстра
             А.I.Сверж                                  А.П.Колас
 4 студзеня 1997 г.                           4 студзеня 1997 г.


           Дапаўненне да раздела 2 (абзац 2 пункта 2.3)
           Тыпавога палажэння аб спецыяльным факультэце
                     па перападрыхтоўцы кадраў

===

     "Пры   неадпаведнасцi   базавай    адукацыi   слухача   профiлю
перападрыхтоўкi  квалiфiкацыя  можа  прысваiвацца  толькi  пры ўмове
здачы экзамена па  прафiлiруючай дысцыплiне перападрыхтоўкi. Парадак
арганiзацыi   i   правядзення   адзначанага   экзамена   вызначаецца
Iнструкцыяй  аб  парадку  правядзення  экзамена  пры перападрыхтоўцы
кадраў, базавая адукацыя якiх  не адпавядае профiлю перападрыхтоўкi.
Адзначаная Iнструкцыя зацвярджаецца  Мiнiстэрствам адукацыi i навукi
Рэспублiкi Беларусь."

_______________________
Дзяржаўная рэгiстрацыя.
Номер: 1730/12.
Дата: 23.01.97 г.

         ___________________________________________________________