ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      16 студзеня 2001 г. № 55

 АБ ФIНАНСАВАННI ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ У 2001 ГОДЗЕ

     У   мэтах  дзяржаўнай  падтрымкi  перыядычных  выданняў   Савет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Ажыццявiць  у 2001 годзе выдзяленне субсiдый рэдакцыям газет
i  часопiсаў  праз  Дзяржаўны  камiтэт  па  друку  ў  межах сродкаў,
прадугледжаных  на  гэтыя  мэты  ў рэспублiканскiм бюджэце, згодна з
дадаткам.
     2. Дзяржаўнаму  камiтэту па друку па ўзгадненню з Мiнiстэрствам
фiнансаў  распрацаваць  i  зацвердзiць  парадак  выдзялення субсiдый
рэдакцыям перыядычных выданняў.
     3. Дазволiць  Дзяржаўнаму  камiтэту  па  друку  па ўзгадненню з
Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у межах сродкаў, выдзеленых на
падтрымку перыядычных выданняў, аказваць разавую фiнансавую дапамогу
сацыяльна значным перыядычным выданням. 

 Першы намеснiк Прэм'ер-мiнiстра
 Рэспублiкi Беларусь                                       А.КАБЯКОЎ

                                       ДАДАТАК
                                       да пастановы Савета Мiнiстраў
                                       Рэспублiкi Беларусь
                                       16.01.2001 № 55
     
                              ПЕРАЛIК
             газет i часопiсаў, якiм у 2001 годзе праз
        Дзяржаўны камiтэт па друку будуць выдзелены субсiдыi
                са сродкаў рэспублiканскага бюджэту
     
     "Адукацыя i выхаванне"
     "Алеся"
     "Архивы и делопроизводство"
     "Атэстацыя"
     "Беларускi гiстарычны часопiс"
     "Беларусь"
     "Беларусь  и  предпринимательство"  ("Belarus  and   Business",
"Weissrussland und Unternehmen")
     "Белорусская нива"
     "Бiблiятэка часопiса "Маладосць"
     "Бярозка"
     "Вожык"
     "Всемирная литература" 
     "Вясёлка"
     "Голас Радзiмы"
     "Звязда"
     "Здравоохранение" ("Медицинские знания" - приложение)
     "Знамя юности"
     "Зорька"
     "Качели"
     "Крынiца"
     "Культура"
     "Лiтаратура i мастацтва"
     "Маладосць"
     "Мастацтва"
     "Медицинский вестник"
     "Народная асвета"
     "Народная газета"
     "Настаўнiцкая газета"
     "На страже"
     "Наша доля"
     "Неман"
     "Пачатковая школа"
     "Переходный возраст" ("Першацвет" - приложение)
     "Полымя"
     "Пралеска"
     "Ранiца"
     "Роднае слова"
     "Родная прырода"
     "Социология"
     "Спортивная панорама"
     "СЭЗ"
     "Сям'я"
     "7 дней"
     "Финансы, учет, аудит"
     "Чырвоная змена"
     "Юстиция Беларуси"