ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     28 красавiка 2003 г. № 35

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯ I ДАПАЎНЕННЯ У ПРАВIЛЫ ПРЫЁМУ
ВА ЎСТАНОВЫ, ЯКIЯ ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ ВЫШЭЙШАЙ
АДУКАЦЫI Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ, НА 2003 ГОД

     У адпаведнасцi  з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка
1991 г.  "Об образовании" (у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь  ад
19   сакавiка  2002  г.)  (Ведамасцi  Вярхоўнага  Савета  Рэспублiкi
Беларусь, 1991 г., № 33, арт.598; Национальный реестр правовых актов
Республики  Беларусь,  2002 г.,  № 37,  2/844) Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     Унесцi  ў  Правiлы  прыёму  ва  ўстановы,  якiя   забяспечваюць
атрыманне  вышэйшай  адукацыi  ў  Рэспублiцы  Беларусь, на 2003 год,
зацверджаныя пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад
27  лютага  2003  г.  №  11  (Национальный  реестр  правовых   актов
Республики  Беларусь,  2003  г., № 31, 8/9214), наступныя змяненне i
дапаўненне:
     1. Частку трэцюю пункта 8 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Абавязковымi    з'яўляюцца    пiсьмовыя  ўступныя  iспыты   па
беларускай  цi  рускай  мове  альбо  па  беларускай цi рускай мове i
лiтаратуры як дзяржаўных мовах Рэспублiкi Беларусь, якiя абiтурыенты
здаюць  па  выбары.  Пры  паступленнi  на фiлалагiчныя спецыяльнасцi
неабходна гэтыя iспыты здаваць па адпаведнай мове. Форму правядзення
ўступных    iспытаў:   экзамен  (пераказ,  дыктант,  сачыненне)   цi
тэсцiраванне    вызначаюць  ВНУ.  Для  абiтурыентаў  дзённай   формы
навучання  гэтыя  iспыты  праводзяцца  па цэнтралiзаваных заданнях у
фiксаваныя  днi,  якiя вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь.".
     2. Частку  першую  пункта  13  пасля слоў "сярэдняй спецыяльнай
адукацыi"    дапоўнiць   словамi  "пераможцы  алiмпiяд   "Абiтурыент
БДУ-2003" Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта,".

Мiнiстр                                                П.I.БРЫГАДЗIН