ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      1 верасня 2000 г. № 1362

 АБ УМАЦАВАННI МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ БАЗЫ РЭДАКЦЫЙ 
 ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ
     
     У   мэтах  забеспячэння  канстытуцыйнага  права  грамадзян   на
атрыманне    своечасовай    i  аб'ектыўнай  iнфармацыi,   умацавання
фiнансава-эканамiчнага   становiшча  i  матэрыяльна-тэхнiчнай   базы
рэдакцый  перыядычных  выданняў  Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
пастанаўляе:
     
     1. Дзяржаўнаму камiтэту па друку:
     ажыццявiць   умацаванне  матэрыяльна-тэхнiчнай  базы   рэдакцый
рэспублiканскiх перыядычных выданняў  у  2001-2002  гадах  згодна  з
дадаткамi 1-3;
     прадоўжыць  работу  па  рэалiзацыi  мерапрыемстваў па падтрымцы
сiстэмы цэнтралiзаванага друку гарадскiх i раённых газет.
     
     2. Мiнiстэрству  фiнансаў  прадугледзець выдзяленне Дзяржаўнаму
камiтэту  па  друку фiнансавых сродкаў з рэспублiканскага бюджэту на
ажыццяўленне    ўмацавання    матэрыяльна-тэхнiчнай  базы   рэдакцый
рэспублiканскiх    перыядычных    выданняў    i  працяг   рэалiзацыi
мерапрыемстваў па падтрымцы сiстэмы цэнтралiзаванага друку гарадскiх
i раённых газет.
     
 Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь                       У.ЯРМОШЫН

                                       Дадатак 1
                                       да пастановы Савета Мiнiстраў
                                       Рэспублiкi Беларусь
                                       01.09.2000 № 1362

                              ЗАДАННЕ
          Дзяржкамдруку па пастаўцы абсталявання рэдакцыям
         рэспублiканскiх перыядычных выданняў у 2001 годзе
     
                                                              (штук)
 --------T----T------T-----T-----T----T-----T------T------T----T----
 Назва   ¦Сер-¦Вяр-  ¦Гра- ¦На-  ¦Ска-¦Лiч- ¦Лазер-¦Лазер-¦Ксе-¦Факс
 рэдакцыi¦вер ¦сталь-¦фiч- ¦борны¦нер ¦бавая¦ны    ¦ны    ¦ракс¦
         ¦    ¦ны    ¦ная  ¦кам- ¦    ¦фота-¦прын- ¦прын- ¦    ¦
         ¦    ¦кам-  ¦стан-¦п'ю- ¦    ¦каме-¦тэр   ¦тэр   ¦    ¦
         ¦    ¦п'ютэр¦цыя  ¦тэр  ¦    ¦ра   ¦фарма-¦фарма-¦    ¦
         ¦    ¦      ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ту А-3¦ту А-4¦    ¦
 --------+----+------+-----+-----+----+-----+------+------+----+----

 "Народ-   1     4      2     4    1     3     2
 ная
 газета"

 "Звязда"  1     4      2     4    1     3     2

 "Бело-    1     4      2     4    1     3     2
 русская
 нива"

 "7 дней"        2      1     4          2     1

 "Знамя          2      1     4          2     1
 юности"

 "Чырво-         2      1     4          2     1
 ная
 змена"

 "Пере-                 1          1     1     1
 ходный
 возраст"

 "Культу-               2     3    1     1     1                  1
 ра"

 "Голас                 1     1          1            1           1
 Радзiмы"

 "Алеся"                1     2    1     1            1      1

 "Всемир-        1            1    1                  1      1    1
 ная
 литера-
 тура"

 "Бела-          1            2    1     1            1      1    1
 русь"

 "Финан-         1            1          1
 сы,
 учет,
 аудит"
 ___________________________________________________________________
 Усяго     3    21     14    34    8    21    11      4      3    4

                                       Дадатак 2
                                       да пастановы Савета Мiнiстраў
                                       Рэспублiкi Беларусь
                                       01.09.2000 № 1362

                              ЗАДАННЕ
          Дзяржкамдруку па пастаўцы абсталявання рэдакцыям
         рэспублiканскiх перыядычных выданняў у 2002 годзе

                                                              (штук)
 --------------T------T-----T------T----T-----T-----T-----T----T----
 Назва рэдакцыi¦Вяр-  ¦Гра- ¦Набор-¦Ска-¦Лiч- ¦Ла-  ¦Ла-  ¦Ксе-¦Факс
               ¦сталь-¦фiч- ¦ны    ¦нер ¦бавая¦зерны¦зерны¦ракс¦
               ¦ны    ¦ная  ¦кам-  ¦    ¦фота-¦прын-¦прын-¦    ¦
               ¦кам-  ¦стан-¦п'ютэр¦    ¦каме-¦тэр  ¦тэр  ¦    ¦
               ¦п'ютэр¦цыя  ¦      ¦    ¦ра   ¦фар- ¦фар- ¦    ¦
               ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦мату ¦мату ¦    ¦
               ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦А-3  ¦А-4  ¦    ¦
 --------------+------+-----+------+----+-----+-----+-----+----+----

 "ЛiМ"                   2     2      1    1     1               1

 "Настаў-                2     2           1     1
 нiцкая
 газета"

 "Спор-                  2     2           1     1
 тивная
 панора-
 ма"

 "На                     2     2           1     1
 страже"

 "Сям'я"                 2     2      1    1         1          1

 "Меди-                  1     1           1         1
 цинский
 вестник"

 "Наша                   1     1           1         1          1
 доля"

 "Зорька"                1     2      1    1         1          1

 "Ранiца"                1     2      1    1         1          1

 "Архiвы i       1             1                     1          1
 справа-
 водства"

 "Родная                 1     1      1    1         1          1
 прырода"

 "Бела-                  1     1      1    1         1          1
 рускi
 гiста-
 рычны
 часопiс"

 "Юстиция                                                       1
 Беларуси"

 "Адука-         1             1      1              1
 цыя i
 выхаван-
 не"

 "Бяроз-                 1     1      1              1          1
 ка"


 "Вожык"                 1     1      1              1      1

 "Вясёлка"               1     1      1    1           1         1

 "Качели"                1     1      1    1           1         1

 "СЭВ"                   1

 "Пачатковая                               1
 школа"

 "Мастацтва"             1     1      1    1           1         1

 "Маладосць"      1            1      1                1    1    1

 "Полымя"         1            2                       1    1    1

 "Неман"          1            2      1                1    1    1

 "Крынiца"        1            1      1                1    1

 "Пралеска"       1            1      1    1           1         1

 "Роднае слова"   1            1      1    1           1         1

 "Народная        1            1      1    1           1         1
 асвета"
 ___________________________________________________________________
 Усяго            9     22    34     18   19     4    21    5   19


                                       Дадатак 3
                                       да пастановы Савета Мiнiстраў
                                       Рэспублiкi Беларусь
                                       01.09.2000 № 1362

                              ПЕРАЛIК
    абсталявання, якое пастаўляецца ў рэдакцыi газет i часопiсаў
     у сувязi з умацаваннем матэрыяльна-тэхнiчнай базы рэдакцый
       рэспублiканскiх перыядычных выданняў у 2001-2002 гадах

 ---------------------------------T---------------------------------
        Найменне тэхнiкi          ¦       Колькасць (штук)
 ---------------------------------+---------------------------------

 Сервер Xeon 650/SCSI                             3
 2x20Gb/CD-ROM/512

 Камп'ютэр для вёрсткi                           30
 BX/PIII550/128RAM/13,
 2HDD/VID8Mb/CD-ROM/Net/17

 Графiчная станцыя BX/PIII667/256                36
 RAM/20 HDD/VID32 Mb/CD-ROM/Net/19

 Камп'ютэр для набору                            68
 Celeron500/ram64mb/HDD10/G
 b/cd-rw/MO/Net/15

 Cканер MUSTEK ф.В4                              26

 Лiчбавая фотакамера OLIMPUS C-920               40
 Zoom

 Лазерны прынтэр HEWLETT PAСKARD                 15
 фармату А3 HP LJ 5000

 Лазерны прынтэр HEWLETT PACKARD                 25
 фармату А4

 Ксеракс CANON XEROX                              8

 Факс PANASONIC                                  23