ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     29 лiстапада 1999 г. N 710

 АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
 АБ АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧАЙ УСТАНОВЕ "ШКОЛА - ДЗIЦЯЧЫ САД"

         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства образования от 5
         мая 2005 г. № 33 (зарегистрировано в Национальном реестре -
         № 8/12623 от 26.05.2005 г.) <W20512623> _

     У мэтах     паляпшэння      i      ўпарадкавання      дзейнасцi
адукацыйна-выхаваўчых устаноў "школа - дзiцячы сад" загадваю:

     1.   Унесцi   наступныя  дапаўненнi  i  змяненнi  ў  Прыкладнае
палажэнне аб адукацыйна-выхаваўчай установе "школа -  дзiцячы  сад",
зацверджанае  загадам  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  Рэспублiкi
Беларусь ад 20 кастрычнiка 1995 г. N 410 i зарэгiстраванае ў Рэестры
дзяржаўнай рэгiстрацыi прававых актаў Рэспублiкi Беларусь 08.11.1995
N 1137/12:

     1.1.  дапоўнiць пункт 5 раздзела 2 пасля першага абзаца абзацам
наступнага  зместу:  "У  залежнасцi  ад  адукацыйных запатрабаванняў
насельнiцтва    i   рэгiянальных   асаблiвасцей   могуць   стварацца
адукацыйна-выхаваўчыя ўстановы   "школа  -  дзiцячы  сад"  наступных
профiляў:
     - школа - дзiцячы сад (асноўны профiль);
     - санаторная школа - дзiцячы сад;
     - кампенсуючая  школа  -  дзiцячы  сад (для дзяцей,  якiя маюць
патрэбу ў карэкцыi iх развiцця);
     - камбiнаваная школа - дзiцячы сад i iншыя.

     2. У пункце 11:
     - абзац першы выключыць;
     - абзац другi дапоўнiць словамi: "цi медыцынскай установай".

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАў

 УЗГОДНЕНА                 УЗГОДНЕНА             УЗГОДНЕНА
 Намеснiк Мiнiстра         Першы намеснiк        Намеснiк Мiнiстра
 фiнансаў                  Мiнiстра працы        юстыцыi
 Рэспублiкi Беларусь       Рэспублiкi Беларусь   Рэспублiкi Беларусь
 А.I.Сверж                 В.I.Паўлаў            В.Г.Сяргеева
 20.10.1999                25.10.1999            23.11.1999  _