ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                        5 студзеня 1998 г. № 2

 АБ УНЯСЕННI ДАПАЎНЕННЯЎ У ЧАСОВАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ IНТЭРНАЦЕ
 НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства образования от 2
         декабря 2005 г.  №  106  _

     У мэтах выканання Указа Прэзiдэнта  Рэспублiкi  Беларусь  ад  9
лiпеня   1997   г.   №  380  "Аб  дзяржаўнай  падтрымцы  Беларускага
патрыятычнага  саюза  моладзi"  i  павышэння   эфектыўнасцi   работы
пярвiчных  арганiзацый  Беларускага  патрыятычнага  саюза  моладзi ў
навучальных установах загадваю:
     1. Зацвердзiць  дадаваемыя  дапаўненнi  ў  Часовае палажэнне аб
iнтэрнаце   навучальнай   установы,   якое    зацверджана    загадам
Мiнiстэрства  адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 17 сакавiка 1993 г.  №
89.
     2. Галоўнаму  ўпраўленню сацыяльнай i выхаваўчай работы (Бутрым
Г.А.)  давесцi   гэты   загад   да   ведама   ўпраўленняў   адукацыi
аблвыканкамаў    i    Мiнгарвыканкама,    мiнiстэрстваў    i   iншых
рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання,  якiя маюць  у  сваiм
падпарадкаваннi навучальныя ўстановы.
     3. Кiраўнiкам навучальных устаноў да 1 сакавiка 1998 г.  унесцi
адпаведныя дапаўненнi ва ўласныя палажэннi аб iнтэрнаце.

Мiнiстр                                                  В.I.СТРАЖАЎ

                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Загад
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               05.01.1998 № 2

                   Дапаўненнi ў Часовае палажэнне
                 аб iнтэрнаце навучальнай установы

     1. У  трэцiм  абзацы  пункта  4  пасля  слоў:  "па ўзгадненню з
органам самакiравання ў iнтэрнаце,  прафсаюзным камiтэтам  студэнтаў
або навучэнцаў" запiсаць словы: "i камiтэтам БПСМ".
     2. У   пункце   11  пасля  слоў:  "зацвярджаецца  рэктарам  або
дырэктарам  навучальнай  установы  па   ўзгадненню   з   прафсаюзным
камiтэтам  студэнтаў  або  навучэнцаў" запiсаць словы:  "i камiтэтам
БПСМ".
     3. У  першым  абзацы  пункта  13   пасля   слоў:   "зацверджаны
адмiнiстрацыяй  навучальнай  установы  па  ўзгадненню  з прафсаюзным
камiтэтам студэнтаў або навучэнцаў" запiсаць: "i камiтэтам БПСМ".
     4. У пункце 16 пасля слоў:  "сумеснаму  рашэнню  адмiнiстрацыi,
прафсаюзнага  камiтэта  студэнтаў  або навучэнцаў",  запiсаць словы:
"камiтэта БПСМ" i далей па тэксту.
     5. Пункт  21  пасля  слоў:  "прымаецца  сумесна адмiнiстрацыяй,
прафсаюзным  камiтэтам   студэнтаў   або   навучэнцаў",   дапоўнiць:
"камiтэтам БПСМ" i далей па тэксту.
     6. У пункце 24 пасля слоў: "органаў самакiравання, прафсаюзнага
камiтэта студэнтау або навучэнцаў" запiсаць словы: "i камiтэта БПСМ"
i далей па тэксту.
     7. Першы абзац пуыкта  29  пасля  слоў:  "з  улiкам  меркавання
прафсаюзнага  камiтэта  студэнтаў або навучэнцаў" дапоўнiць словамi:
"i камiтэта БПСМ i" i далей па тэксту.
     8. У  пункце 32 пасля слоў:  "устанаўлiваецца адмiнiстрацыяй па
ўзгадненню  з  прафсаюзным  камiтэтам  студэнтаў   або   навучэнцаў"
запiсаць: "i камiтэтам БПСМ i" i далей па тэксту.
     9. Пункт 34 пасля слоў:  "па ўзгадненню з органам самакiравання
ў  iнтэрнаце,  прафсаюзным  камiтэтам  студэнтаў   або   навучэнцаў"
дапоўнiць словамi: "i камiтэтам БПСМ" i далей па тэксту.
     10. У  пункце 47 другi абзац пасля слоў:  "органа самакiравання
прафсаюзнага камiтэта студэнтаў або навучэнцаў"  дапоўнiць  словамi:
"i   камiтэта   БПСМ",  а  ў  трэцiм  абзацы  пасля  слоў:  "органам
самакiравання ў  iнтэрнаце,  выхавальнiкамi,  прафсаюзным  камiтэтам
студэнтаў або навучэнцаў" запiсаць: "i камiтэтам БПСМ".

Намеснiк Мiнiстра                                          А.Г.Слука

УЗГОДНЕНА                                  УЗГОДНЕНА
Пiсьмо намеснiка                           Пiсьмо намеснiка
Мiнiстра юстыцыi                           Мiнiстра фiнансаў
Рэспублiкi Беларусь                        Рэспублiкi Беларусь
В.Р.Галаванава                             А.I.Свержа
27.11.1997 № 04-2-2198                     06.11.1997 № 06-6/1377

УЗГОДНЕНА                                  УЗГОДНЕНА
Пiсьмо намеснiка                           Пiсьмо намеснiка
Мiнiстра эканомiкi                         Мiнiстра працы
Рэспублiкi Беларусь                        Рэспублiкi Беларусь
А.М.Тура                                   А.П.Колас
24.11.1997 № 31/3-4906                     06.11.1997 № 4-2-07/2936

УЗГОДНЕНА                                  УЗГОДНЕНА
Пiсьмо старшынi                            Пiсьмо першага сакратара
Рэспублiканскага камiтэта                  Цэнтральнага камiтэта
прафсаюза работнiкаў                       Беларускага патрыятычнага
адукацыi i навукi                          саюза моладзi
Т.I.Чобатавай                              В.В.Янчэўскага
19.11.1997 № 149                           16.09.1997 № 252 _