КАБIНЕТ МIНIСТРАў РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА

 8 студзеня 1996 г.  N 16                                    г.Мiнск