АБ ВЫЗВАЛЕННI М.З.КЕРНОГI АД
                     ПАСАДЫ ГАЛОЎНАГА РЭДАКТАРА
                        ГАЗЕТЫ "РЭСПУБЛIКА"

                             ПАСТАНОВА