АБ ВЫЗВАЛЕННI А.Ф. КЛАЎСУЦЯ АД ПАСАДЫ
 НАМЕСНIКА МIНIСТРА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI
 I ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 П А С Т А Н О В А
 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 20 студзеня 1995 г. N 39

===

 Кабiнет мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
 Вызвалiць Клаўсуця Аляксандра Фiларэтавiча ад пасады
намеснiка Мiнiстра сельскай гаспадаркi i харчавання Рэспублiкi
Беларусь у сувязi з выхадам у адстаўку (арт. 22 Закона
Рэспублiкi Беларусь "Аб асновах службы ў дзяржаўным апараце").