АБ ВЫЗВАЛЕННI А.Ф. КЛАЎСУЦЯ АД ПАСАДЫ
           НАМЕСНIКА МIНIСТРА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI
              I ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                      П А С Т А Н О В А
            Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                 ад 20 студзеня 1995 г. N 39

===

     Кабiнет мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     Вызвалiць  Клаўсуця  Аляксандра  Фiларэтавiча  ад  пасады
намеснiка Мiнiстра сельскай гаспадаркi i харчавання Рэспублiкi
Беларусь  у  сувязi  з  выхадам  у  адстаўку  (арт.  22 Закона
Рэспублiкi Беларусь "Аб асновах службы ў дзяржаўным апараце").