АБ АДАБРЭННI I ПРАДСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
             КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 81
           "АБ IНСПЕКЦЫI ПРАЦЫ Ў ПРАМЫСЛОВАСЦI I ГАНДЛI"

                         П А С Т А Н О В А
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 25 студзеня 1995 г. N 49

===

     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Адобрыць i  прадставiць  Прэзiдэнту  Рэспублiкi  Беларусь   для
ўнясення   на  ратыфiкацыю  ў  Вярхоўны  Савет  Рэспублiкi  Беларусь
Канвенцыю Мiжнароднай арганiзацыi працы 81  "Аб  iнспекцыi  працы  ў
прамысловасцi   i   гандлi",   прынятую   30-й   сесiяй  Генеральнай
канференцыi Мiжнароднай арганiзацыi працы 11 лiпеня 1947 г.