АБ АДАБРЭННI I ПРАДСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
             КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 81
           "АБ IНСПЕКЦЫI ПРАЦЫ Ў ПРАМЫСЛОВАСЦI I ГАНДЛI"

                         П А С Т А Н О В А