АБ АДАБРЭННI I ПРАДСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
 КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 81
 "АБ IНСПЕКЦЫI ПРАЦЫ Ў ПРАМЫСЛОВАСЦI I ГАНДЛI"

 П А С Т А Н О В А
 Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 25 студзеня 1995 г. N 49

===

 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 Адобрыць i прадставiць Прэзiдэнту Рэспублiкi Беларусь для
ўнясення на ратыфiкацыю ў Вярхоўны Савет Рэспублiкi Беларусь
Канвенцыю Мiжнароднай арганiзацыi працы 81 "Аб iнспекцыi працы ў
прамысловасцi i гандлi", прынятую 30-й сесiяй Генеральнай
канференцыi Мiжнароднай арганiзацыi працы 11 лiпеня 1947 г.