АБ АДАБРЭННI I ПРАДСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
             КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 88
                 "АБ АРГАНIЗАЦЫI СЛУЖБЫ ЗАНЯТАСЦI"

                         П А С Т А Н О В А
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 25 студзеня 1995 г. N 50

===

     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Адобрыць i  прадставiць  Прэзiдэнту  Рэспублiкi  Беларусь   для
ўнясення   на  ратыфiкацыю  ў  Вярхоўны  Савет  Рэспублiкi  Беларусь
Канвенцыю Мiжнароднай арганiзацыi працы 88  "Аб  арганiзацыi  службы
занятасцi", прынятую 31-й сесiяй Генеральнай канферэнцыi Мiжнароднай
арганiзацыi працы 9 лiпеня 1948 г.