АБ АДАБРЭННI I ПРАДСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
 КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 88
 "АБ АРГАНIЗАЦЫI СЛУЖБЫ ЗАНЯТАСЦI"

 П А С Т А Н О В А
 Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 25 студзеня 1995 г. N 50

===

 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 Адобрыць i прадставiць Прэзiдэнту Рэспублiкi Беларусь для
ўнясення на ратыфiкацыю ў Вярхоўны Савет Рэспублiкi Беларусь
Канвенцыю Мiжнароднай арганiзацыi працы 88 "Аб арганiзацыi службы
занятасцi", прынятую 31-й сесiяй Генеральнай канферэнцыi Мiжнароднай
арганiзацыi працы 9 лiпеня 1948 г.