АБ АДАБРЭННI I ПРАСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
            КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 105
                  "АБ СКАСАВАННI ПРЫМУСОВАЙ ПРАЦЫ"

                         П А С Т А Н О В А
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 25 студзеня 1995 г. N 51

===

     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Адобрыць i  прадставiць  Прэзiдэнту  Рэспублiкi  Беларусь   для
ўнясення   на  ратыфiкацыю  ў  Вярхоўны  Савет  Рэспублiкi  Беларусь
Канвенцыю  Мiжнароднай  арганiзацыi   працы   105   "Аб   скасаваннi
прымусовай  працы",  прынятую  40-й  сесiяй  Генеральнай канферэнцыi
Мiжнароднай арганiзацыi працы 25 чэрвеня 1957 г.