АБ АДАБРЭННI I ПРАСТАЎЛЕННI НА РАТЫФIКАЦЫЮ
 КАНВЕНЦЫI МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI ПРАЦЫ 105
 "АБ СКАСАВАННI ПРЫМУСОВАЙ ПРАЦЫ"

 П А С Т А Н О В А
 Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 25 студзеня 1995 г. N 51

===

 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 Адобрыць i прадставiць Прэзiдэнту Рэспублiкi Беларусь для
ўнясення на ратыфiкацыю ў Вярхоўны Савет Рэспублiкi Беларусь
Канвенцыю Мiжнароднай арганiзацыi працы 105 "Аб скасаваннi
прымусовай працы", прынятую 40-й сесiяй Генеральнай канферэнцыi
Мiжнароднай арганiзацыi працы 25 чэрвеня 1957 г.