АБ ВЫЗВАЛЕННI М.I. ЧАРГIНЦА АД ПАСАДЫ СТАРШЫНI
 КАМIТЭТА ПА САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ ВАЕННАСЛУЖАЧЫХ,
 АСОБ РАДАВОГА I НАЧАЛЬНIЦКАГА САСТАВУ ОРГАНАЎ
 УНУТРАНЫХ СПРАЎ, ВОIНАЎ-IНТЭРНАЦЫЯЛIСТАЎ,
 ЗВОЛЬНЕНЫХ У ЗАПАС (АДСТАЎКУ), I ЧЛЕНАЎ IХ СЕМ'ЯЎ
 ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 П А С Т А Н О В А
 Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 26 студзеня 1995 г. N 52

===

 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 Вызвалiць Чаргiнца Мiкалая Iванавiча ад пасады старшынi
Камiтэта па сацыяльнай абароне ваеннаслужачых, асоб радавога i
начальнiцкага саставу органаў унутраных спраў, воiнаў-
iнтэрнацыялiстаў, звольненых у запас (адстаўку), i членаў iх сем'яў
пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сувязi з лiквiдацыяй