АБ ВЫЗВАЛЕННI М.I. ЧАРГIНЦА АД ПАСАДЫ СТАРШЫНI
           КАМIТЭТА ПА САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ ВАЕННАСЛУЖАЧЫХ,
           АСОБ РАДАВОГА I НАЧАЛЬНIЦКАГА САСТАВУ ОРГАНАЎ
             УНУТРАНЫХ СПРАЎ, ВОIНАЎ-IНТЭРНАЦЫЯЛIСТАЎ,
         ЗВОЛЬНЕНЫХ У ЗАПАС (АДСТАЎКУ), I ЧЛЕНАЎ IХ СЕМ'ЯЎ
              ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                         П А С Т А Н О В А
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 26 студзеня 1995 г. N 52

===

     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Вызвалiць Чаргiнца   Мiкалая   Iванавiча   ад  пасады  старшынi
Камiтэта па  сацыяльнай  абароне  ваеннаслужачых,  асоб  радавога  i
начальнiцкага    саставу    органаў    унутраных    спраў,   воiнаў-
iнтэрнацыялiстаў,  звольненых у запас (адстаўку), i членаў iх сем'яў
пры  Савеце  Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь  у сувязi з лiквiдацыяй
Камiтэта па  сацыяльнай  абароне  ваеннаслужачых,  асоб  радавога  i
начальнiцкага       саставу       органаў      унутраных      спраў,
воiнаў-iнтэрнацыялiстаў,  звольненых у запас (адстаўку), i членаў iх
сем'яў  пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь,  адкамандзiраваўшы
яго ў распараджэнне мiнiстэрства ўнутраных спраў.