АБ  НАЗНАЧЭННI  Д.I.  МАРАЧА   ПАЎНАМОЦНЫМ
             ПРАДСТАЎНIКОМ УРАДА  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ У
             АДМIНIСТРАЦЫЙНЫ САВЕТ МIЖДЗЯРЖАЎНАГА ФОНДУ
             ДАПАМОГI БЕЖАНЦАМ I ВЫМУШАНЫМ ПЕРАСЯЛЕНЦАМ

                             ПАСТАНОВА