АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI КАЛЕГII КАБIНЕТА
 МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 ПАСТАНОВА
 КАБIНЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 ад 20 сакавiка 1995 г. N 149
 (Збор указаў Прэзiдэнта и пастаноў Кабiнета Мiнiстраў
 Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 8, арт.189)

===

 [Изменения и дополнения:
 Постановление Кабинета Министров от 20 октября 1995 г.
 N 585 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
 Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 30, ст.746)
 <M29500585>;
 Постановление Кабинета Министров от 20 октября 1995 г.
 N 589 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
 Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 30, ст.750)
 <M29500589>]


 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 Зацвердзiць Калегiю Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у