АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI КАЛЕГII КАБIНЕТА
                   МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА
              КАБIНЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                  ад 20 сакавiка 1995 г. N 149
       (Збор указаў Прэзiдэнта и пастаноў Кабiнета Мiнiстраў
             Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 8, арт.189)

===

        [Изменения и дополнения:
            Постановление  Кабинета  Министров от 20 октября 1995 г.
         N 585 (Собрание указов  Президента и постановлений Кабинета
         Министров  Республики  Беларусь,  1995 г.,   N 30,  ст.746)
         <M29500585>;
            Постановление  Кабинета  Министров от 20 октября 1995 г.
         N 589 (Собрание указов  Президента и постановлений Кабинета
         Министров  Республики  Беларусь,  1995 г.,   N 30,  ст.750)
         <M29500589>]


     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Зацвердзiць  Калегiю Кабiнета  Мiнiстраў Рэспублiкi  Беларусь у
складзе М.М.Чыгiра (старшыня), У.Г.Гаркуна, В.I.Кокарава, С.С.Лiнга,
М.У.Мяснiковiча,     У.В.Русакевiча,      П.У.Дзiка,     У.Л.Сянько,
В.Б.Далгалев, Л.Г.Сiнiцын. 
         ___________________________________________________________
         Захаренко  Юрий  Николаевич  исключен  из  состава Коллегии
         Кабинета   Министров  Республики   Беларусь  постановлением
         Кабинета  Министров  Республики   Беларусь  от  20  октября
         1995 г. N 589

         Включены  в состав  Коллегии Кабинета  Министров Республики
         Беларусь   постановлением  Кабинета   Министров  Республики
         Беларусь  от 20  октября 1995 г. N 585,   Долголев  Василий
         Борисович и Синицын Леонид Георгиевич. 
         ___________________________________________________________


 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                        М. Чыгiр