ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                    от 10 августа 1993 г. N 535


 О  назначении В.П.Казакевича заместителем
 Председателя Комитета геодезии при Совете