КАБIНЕТ МIНIСТРАў РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА

 1 верасня 1994 г.  N 53                                     г.Мiнск