ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 21 лiпеня 1999 г. N 160

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ДЗЯРЖАўНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
 СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА ФОРМЕ 9-НК
 ___________________________________________________________
 Утратил силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 12 мая 2004 г. № 52 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/11029 от 27.05.2004 г.)
 <W20411029> 

 _ У сувязi з пераглядам i ўдасканаленнем статыстычнай
справаздачнасцi загадваю:

 1. Зацвердзiць дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме
9-НК "Справаздача аб дзейнасцi тэатра", указаннi па яе запаўненню i
ўвесцi iх у дзеянне са справаздачы за 1999 год.

 2. Распаўсюдзiць указаную форму дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi на тэатры Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь.

 3. Прызнаць страцiўшымi сiлу пункты 1, 2 загаду Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. N 226
у частцы зацвярджэння формы 9-НК "Справаздача аб дзейнасцi тэатра".

 Мiнiстр У.I.ЗIНОЎСКI

 ---------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМI IНФАРМАЦЫI¦
 L---------------------------------------------------------
 --------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦аб дзейнасцi тэатра¦
 ¦ за _______ год ¦
 L--------------------

 Форма 9-НК
 -------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае ¦ ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦справаздачу _______________________ ¦ Загад Мiнiстэрства
 ¦ поўная назва ¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦___________________________________ ¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦ ў адпаведнасцi са статутам ¦ 21.07.1999 N 160
 ¦___________________________________ ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ___ ¦ Гадавая
 ¦___________________________________ ¦ -------------------------¬
 ¦галоўнае ўпраўленне (упраўленне), ¦ ¦Прадстаўляюць: ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦тэатры, тэатры-студыi ¦
 ¦трэст, аб'яднанне ¦ ¦ўсiх форм уласнасцi - ¦
 ¦Орган кiравання __________________ ¦ ¦20 студзеня: ¦
 ¦ мiнiстэрства, ¦ ¦1. абласному (Мiнскаму ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦гарадскому) упраўленню ¦
 ¦канцэрн, камiтэт, iншы орган ¦ ¦статыстыкi; ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦2. сваёй вышэйстаячай ¦
 ¦кiравання, грамадскае аб'яднанне ¦ ¦арганiзацыi; ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________ ¦ ¦3. Мiнiстэрству культуры¦
 ¦Паштовы адрас _____________________ ¦ ¦Рэспублiкi Беларусь. ¦
 ¦___________________________________ ¦ L-------------------------
 L-------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-----T---------T---------T------T---------T---------T-------T----+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8¦
 +-----+---------+---------+------+---------+---------+-------+----+
 ¦формы¦арганi- ¦органа ¦галiны¦асноўнага¦тэрыторыi¦ формы ¦ ¦
 ¦па ¦зацыi- ¦кiравання¦па ¦вiду ¦па ¦ (вiду)¦ ¦
 ¦ОКУД ¦складаль-¦(грамад- ¦ОКОНХ ¦экна- ¦СОАТО ¦ улас- ¦ ¦
 ¦ ¦нiка ¦скага ¦ ¦мiчнай ¦ ¦ насцi ¦ ¦
 ¦ ¦дакумента¦аб'яд- ¦ ¦дзей- ¦ ¦ па ¦ ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦нання) ¦ ¦насцi ¦ ¦ ОКФС ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----+---------+---------+------+---------+---------+-------+-----


 I. Асноўныя паказчыкi работы тэатра

 -----------------T-----T---------------T-------------------T-------
 ¦N ¦ Колькасць ¦ Колькасць ¦Сума
 Спектаклi, ¦радка¦ спектакляў ¦ гледачоў, ¦збораў,
 творчыя вечары, ¦ ¦ ¦ тыс.чал. з ¦млн.
 канцэрты па ¦ ¦ ¦ дзесятковым ¦руб. з
 вiдах ¦ ¦ ¦ знакам ¦дзеся-
 ¦ +------T--------+-----T-------------+тковым
 ¦ ¦усяго ¦у тым ¦усяго¦у тым лiку ¦знакам
 ¦ ¦ ¦лiку на ¦ ¦на спектаклях¦
 ¦ ¦ ¦беларус-¦ ¦на беларускай¦
 ¦ ¦ ¦кай мове¦ ¦мове ¦
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
 Спектаклi на ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стацыянары (сума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 радкоў 2, 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ранiшнiя ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з iх на ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асноўнай сцэне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 вячэрнiя ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з iх на ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асноўнай сцэне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Выязныя ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 спектаклi (сума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 радкоў 7, 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у межах свайго ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 горада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 за межамi ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 свайго горада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Гастрольныя ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 спектаклi (сума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 радкоў 10, 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у межах ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 рэспублiкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 за межамi ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 рэспублiкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Усяго ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 мерапрыемстваў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (сума радкоў 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 6, 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з iх для ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сельскiх жыхароў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Спектаклi на ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стацыянары, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя праведзены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сiламi пабочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 арганiзацый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
 Даведка:
 Мова, на якой працуе тэатр (15) __________________________________
 Тып тэатра (16) ___________________________________________________
 перасовачны, стацыянарны
 Жанр тэатра (17) __________________________________________________
 Форма гаспадарання (18) ___________________________________________

 II. Камерцыйная ўмяшчальнасць глядзельнай залы

 ---------T---------------------------------------------------------
 N радка ¦ Колькасць месцаў у глядзельных залах у стацыянары
 +------------------------------T--------------------------
 ¦ асноўная сцэна ¦ дадатковая сцэна
 ---------+------------------------------+--------------------------
 А ¦ 1 ¦ 2
 ---------+------------------------------+--------------------------
 19 ¦ ¦
 ---------+------------------------------+--------------------------

 III. Колькасць пастановак

 -----T---------------------T---------------------------------------
 N ¦Колькасць пастановак¦ З iх (графы 1, 2)
 радка+------T--------------+-----------------T---------------------
 ¦усяго ¦у тым лiку на ¦колькасць новых ¦колькасць капiтальна
 ¦ ¦беларускай ¦пастановак ¦адноўленых пастановак
 ¦ ¦мове +-----T-----------+------T--------------
 ¦ ¦ ¦усяго¦ у тым лiку¦усяго ¦ у тым лiку
 ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ на
 ¦ ¦ ¦ ¦ беларускай¦ ¦ беларускай
 ¦ ¦ ¦ ¦ мове ¦ ¦ мове
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------
 А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------
 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------

 IV. Персанал, чалавек

 ---------T---------T-----------------------------------------------
 N радка ¦ Усяго ¦ У тым лiку
 ¦ +-----------T----------------------T------------
 ¦ ¦ кiруючы ¦ мастацка-артыстычны ¦ iншы
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------
 А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------
 21 ¦ ¦ ¦ ¦
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------

 Кiраўнiк _____________________
 (подпiс)
 "___" _______________ ______ г.

 _____________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 21.07.1999 N 160

 УКАЗАННI
 па запаўненню "Справаздачы аб дзейнасцi тэатра" (форма 9-НК)

 1. Справаздачу па форме 9-НК складае кожны тэатр, тэатр-студыя,
якiя з'яўляюцца юрыдычнымi асобамi i маюць у сваiм складзе
прафесiйную трупу (калектыў) i знаходзяцца на самастойным балансе.
Калi ў тэатры некалькi труп, якiя працуюць на розных мовах i маюць
самастойны рэпертуар, якiя аб'ядноўваюцца адзiнай адмiнiстрацыяй i
прадстаўляюць адзiны баланс, такiмi калектывамi складаецца агульная
справаздача па форме 9-НК.

 2. Упершыню адкрытыя i арганiзаваныя тэатры на першай старонцы
бланка формы робяць запiс аб даце адкрыцця i заснавання тэатра
(дата, нумар загаду, пастановы i г.д.).
 Тэатры, часова зачыненыя па розных прычынах (рамонт i г.д.),
складаюць справаздачу за перыяд сваёй фактычнай дзейнасцi.
 Па лiквiдаваных тэатрах складаецца справаздача за час iх
дзейнасцi па матэрыялах лiквiдацыйных камiсiй.

 3. Назва i жанр тэатра ўказваюцца поўнасцю i павiнны дакладна
адпавядаць назве, прынятай у заснавальных дакументах.

 4. У радку "Форма ўласнасцi" паказваецца, у чыёй уласнасцi
знаходзiцца тэатр: дзяржаўнай, калектыўнай або асабiстай, а таксама
тып яго па форме гаспадарання: арэнднае прадпрыемства, кааператыўнае
прадпрыемства, прадпрыемства ў форме акцыянернага таварыства, малое
прадпрыемства. Напрыклад: дзяржаўнае прадпрыемства на арэндзе, малое
прадпрыемства, якое знаходзiцца ў асабiстай маёмасцi i г.д.

 5. У радку "Адрас" указваецца iндэкс аддзялення сувязi i
дакладны паштовы адрас тэатра.

 Раздзел I. Асноўныя паказчыкi работы тэатра

 1. У радку 1 прыведзены даныя аб спектаклях, якiя паказвалiся
тэатрам у сваiм памяшканнi (асабiстым або арэндуемым), на яго
сцэнiчных пляцоўках.
 Радок 1 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 2 i 4.

 2. У радку 2 паказваецца колькасць ранiшнiх спектакляў,
праведзеных на стацыянары як на асноўнай, так i на дадатковых сцэнах
(малых, фае).

 3. У радку 3 асобна выдзяляецца колькасць ранiшнiх спектакляў,
праведзеных толькi на асноўнай сцэне тэатра.

 4. У радку 4 паказваецца колькасць вячэрнiх спектакляў,
праведзеных на стацыянары як на асноўнай, так i на дадатковых сцэнах
(малых, фае).

 5. У радку 5 асобна выдзяляецца колькасць вячэрнiх спектакляў,
праведзеных толькi на асноўнай сцэне тэатра.

 6. У радку 6 прыведзены даныя аб выязных спектаклях.
 Да выязных спектакляў адносяцца платныя мерапрыемствы,
праведзеныя ў другiх залах горада (раёна, вобласцi), калi калектыў
тэатра вяртаецца на стацыянар на працягу сутак (24 гадзiн) з моманту
выезду.
 Даныя аб колькасцi выязных спектакляў, аб колькасцi гледачоў i
атрыманых зборах уключае ў справаздачу той тэатр, якi ставiць гэтыя
спектаклi, а не той, у памяшканнi якога паказвалi спектакль.
 Радок 6 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 7 i 8.

 7. У радку 9 паказваюцца гастрольныя спектаклi.
 Гастрольныя спектаклi - гэта мерапрыемствы, якiя праведзены
тэатрам за межамi горада (раёна, вобласцi), дзе знаходзiцца тэатр, а
таксама за межамi рэспублiкi, працягласцю больш за суткi (24
гадзiны).
 Радок 9 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 10 i
11.

 8. У радку 12 паказваецца агульная колькасць спектакляў, якiя
тэатр правёў на працягу года.
 Радок 12 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 1, 6
i 9.

 9. У радку 13 паказваюцца звесткi аб спектаклях, якiя
праведзены ў сельскай мясцовасцi, а таксама мэтавых спектаклях для
сельскiх жыхароў.

 10. Заўвага. Паказ спектакляў па тэлебачаннi, выступленне
тэатра ў канцэртах фiлармонii ў справаздачы не ўлiчваюцца.
Спектаклi, арганiзаваныя ў парадку шэфства, у справаздачу не
ўключаюцца. Звесткi аб iх павiнны быць прыведзены ў тлумачальнай
запiсцы да справаздачы.
 Калi на працягу справаздачнага перыяду тэатр праводзiў платныя
мерапрыемствы, якiя папулярызуюць творчасць артыста, тэатра
(канцэрты, творчыя вечары сваёй трупы i г.д.), тады даныя па гэтаму
вiду дзейнасцi прыводзяцца ў адпаведных графах i радках як
спектаклi.

 11. У радку 14 прадстаўляюцца даныя аб вынiках дзейнасцi
пабочных арганiзацый на сцэнiчнай пляцоўцы гэтага тэатра незалежна
ад таго, працаваў тэатр з продажам бiлетаў "на касу" або быў прыняты
на гарантаваную аплату.

 Раздзел II. Камерцыйная ўмяшчальнасць глядзельнай залы

 1. У графе 1 радка 19 павiнна быць прастаўлена камерцыйная
ўмяшчальнасць асноўнай залы, якая менш за тэхнiчную на колькасць
службовых месц.

 2. У графе 2 радка 19 указваецца агульная камерцыйная
ўмяшчальнасць усiх дадатковых залаў.

 Раздзел III. Колькасць пастановак

 1. У графах 1-6 радка 20 указваецца колькасць пастановак, якiя
фактычна ўключаны ў рэпертуар тэатра пасля прэм'еры, а таксама
колькасць новых i капiтальна адноўленых пастановак. Пад капiтальна
адноўленай пастаноўкай разумеецца аднаўленне спектакля, звязанае з
новым рэжысёрскiм планам або з новым матэрыяльным афармленнем.

 2. Даныя граф 1-6 павiнны быць прадстаўлены толькi цэлымi
лiчбамi, гэта значыць, што кожны новы i кожны капiтальна адноўлены
спектакль прымаецца за адзiнку.

 Раздзел IV. Персанал

 1. У графе 1 радка 21 указваецца фактычная наяўнасць на 1
студзеня наступнага за справаздачным годам усiх штатных работнiкаў,
якiя ўваходзяць у спiс.

 Агульныя патрабаваннi да запаўнення бланка справаздачы

 1. Адлюстраваныя ў справаздачы звесткi даюцца па стану на канец
справаздачнага года на аснове дакументацыi, што вялася на працягу
справаздачнага перыяду.

 2. У справаздачы павiнны быць запоўнены ўсе графы. Калi
адсутнiчае якi-небудзь паказчык, у гэтай графе ставiцца працяжнiк.

 3. Усе даныя запаўняюцца ў адзiнках, калi няма iншых указанняў
у бланку справаздачы (напрыклад, млн.руб.).

 4. Справаздача запаўняецца без памылак. Папраўка памылкi
павiнна быць пацверджана подпiсам кiраўнiка цi выканаўцы. У
справаздачы абавязкова ўказваецца прозвiшча i нумар тэлефона
выканаўцы. _