ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      21 лiпеня 1999 г. N 160

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ДЗЯРЖАўНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
 СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА ФОРМЕ 9-НК
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства   статистики   и
         анализа  от  12  мая  2004  г.  №  52  (зарегистрировано  в
         Национальном  реестре  -  №  8/11029  от   27.05.2004   г.)
         <W20411029> 

 _   У   сувязi   з   пераглядам   i   ўдасканаленнем   статыстычнай
справаздачнасцi загадваю:

     1. Зацвердзiць дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме
9-НК "Справаздача аб дзейнасцi тэатра",  указаннi па яе запаўненню i
ўвесцi iх у дзеянне са справаздачы за 1999 год.

     2.   Распаўсюдзiць   указаную   форму  дзяржаўнай  статыстычнай
справаздачнасцi на тэатры Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь.

     3.  Прызнаць  страцiўшымi  сiлу пункты 1, 2 загаду Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. N 226
у частцы зацвярджэння формы 9-НК "Справаздача аб дзейнасцi тэатра".

 Мiнiстр                                                У.I.ЗIНОЎСКI

     ---------------------------------------------------------¬
     ¦        ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         ¦
     ¦КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМI IНФАРМАЦЫI¦
     L---------------------------------------------------------
                       --------------------¬
                       ¦    СПРАВАЗДАЧА    ¦
                       ¦аб дзейнасцi тэатра¦
                       ¦   за _______ год  ¦
                       L--------------------

                                                          Форма 9-НК
 -------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi,  якая    складае ¦         ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦справаздачу _______________________ ¦         Загад Мiнiстэрства
 ¦             поўная  назва          ¦         статыстыкi i аналiзу
 ¦___________________________________ ¦         Рэспублiкi Беларусь
 ¦ ў адпаведнасцi са статутам         ¦         21.07.1999 N 160
 ¦___________________________________ ¦
 ¦Назва вышэйстаячай  арганiзацыi ___ ¦ Гадавая
 ¦___________________________________ ¦ -------------------------¬
 ¦галоўнае ўпраўленне (упраўленне),   ¦ ¦Прадстаўляюць:          ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦тэатры, тэатры-студыi   ¦
 ¦трэст,  аб'яднанне                  ¦ ¦ўсiх форм уласнасцi -   ¦
 ¦Орган кiравання __________________  ¦ ¦20 студзеня:            ¦
 ¦                 мiнiстэрства,      ¦ ¦1. абласному (Мiнскаму  ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦гарадскому) упраўленню  ¦
 ¦канцэрн, камiтэт, iншы  орган       ¦ ¦статыстыкi;             ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦2. сваёй вышэйстаячай   ¦
 ¦кiравання, грамадскае аб'яднанне    ¦ ¦арганiзацыi;            ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________ ¦ ¦3. Мiнiстэрству культуры¦
 ¦Паштовы адрас _____________________ ¦ ¦Рэспублiкi Беларусь.    ¦
 ¦___________________________________ ¦ L-------------------------
 L-------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦                              КОДЫ                               ¦
 +-----T---------T---------T------T---------T---------T-------T----+
 ¦ 1   ¦    2    ¦ 3       ¦   4  ¦   5     ¦   6     ¦    7  ¦   8¦
 +-----+---------+---------+------+---------+---------+-------+----+
 ¦формы¦арганi-  ¦органа   ¦галiны¦асноўнага¦тэрыторыi¦ формы ¦    ¦
 ¦па   ¦зацыi-   ¦кiравання¦па    ¦вiду     ¦па       ¦ (вiду)¦    ¦
 ¦ОКУД ¦складаль-¦(грамад- ¦ОКОНХ ¦экна-    ¦СОАТО    ¦ улас- ¦    ¦
 ¦     ¦нiка     ¦скага    ¦      ¦мiчнай   ¦         ¦ насцi ¦    ¦
 ¦     ¦дакумента¦аб'яд-   ¦      ¦дзей-    ¦         ¦ па    ¦    ¦
 ¦     ¦па ОКПО  ¦нання)   ¦      ¦насцi    ¦         ¦ ОКФС  ¦    ¦
 ¦     ¦         ¦па СООУ  ¦      ¦па ОКЭД  ¦         ¦       ¦    ¦
 L-----+---------+---------+------+---------+---------+-------+-----


                I. Асноўныя паказчыкi работы тэатра

 -----------------T-----T---------------T-------------------T-------
                  ¦N    ¦  Колькасць    ¦   Колькасць       ¦Сума
 Спектаклi,       ¦радка¦  спектакляў   ¦   гледачоў,       ¦збораў,
 творчыя вечары,  ¦     ¦               ¦   тыс.чал. з      ¦млн.
 канцэрты па      ¦     ¦               ¦   дзесятковым     ¦руб. з
 вiдах            ¦     ¦               ¦   знакам          ¦дзеся-
                  ¦     +------T--------+-----T-------------+тковым
                  ¦     ¦усяго ¦у тым   ¦усяго¦у тым лiку   ¦знакам
                  ¦     ¦      ¦лiку на ¦     ¦на спектаклях¦
                  ¦     ¦      ¦беларус-¦     ¦на беларускай¦
                  ¦     ¦      ¦кай мове¦     ¦мове         ¦
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
      А           ¦   Б ¦  1   ¦   2    ¦ 3   ¦        4    ¦  5
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
 Спектаклi на     ¦  1  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 стацыянары (сума ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 радкоў 2, 4)     ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 у тым лiку:      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 ранiшнiя         ¦  2  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 з iх на          ¦  3  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 асноўнай сцэне   ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 вячэрнiя         ¦  4  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 з iх на          ¦  5  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 асноўнай сцэне   ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 Выязныя          ¦  6  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 спектаклi (сума  ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 радкоў 7, 8)     ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 у тым лiку:      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 у межах свайго   ¦  7  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 горада           ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 за межамi        ¦  8  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 свайго горада    ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 Гастрольныя      ¦  9  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 спектаклi (сума  ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 радкоў 10, 11)   ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 у тым лiку:      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 у межах          ¦ 10  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 рэспублiкi       ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 за межамi        ¦ 11  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 рэспублiкi       ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 Усяго            ¦ 12  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 мерапрыемстваў   ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 (сума радкоў 1,  ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 6, 9)            ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 з iх для         ¦ 13  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 сельскiх жыхароў ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 Спектаклi на     ¦ 14  ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 стацыянары,      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 якiя праведзены  ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 сiламi пабочных  ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 арганiзацый      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦             ¦
 -----------------+-----+------+--------+-----+-------------+-------
 Даведка:
 Мова, на якой працуе тэатр (15)  __________________________________
 Тып тэатра (16) ___________________________________________________
                              перасовачны, стацыянарны
 Жанр тэатра (17) __________________________________________________
 Форма гаспадарання (18) ___________________________________________

           II. Камерцыйная ўмяшчальнасць глядзельнай залы

 ---------T---------------------------------------------------------
  N радка ¦     Колькасць месцаў у глядзельных залах у стацыянары
          +------------------------------T--------------------------
          ¦   асноўная сцэна             ¦    дадатковая сцэна
 ---------+------------------------------+--------------------------
    А     ¦                  1           ¦               2
 ---------+------------------------------+--------------------------
    19    ¦                              ¦
 ---------+------------------------------+--------------------------

                     III. Колькасць пастановак

 -----T---------------------T---------------------------------------
 N    ¦Колькасць  пастановак¦              З iх (графы 1, 2)
 радка+------T--------------+-----------------T---------------------
      ¦усяго ¦у тым лiку на ¦колькасць новых  ¦колькасць капiтальна
      ¦      ¦беларускай    ¦пастановак       ¦адноўленых пастановак
      ¦      ¦мове          +-----T-----------+------T--------------
      ¦      ¦              ¦усяго¦ у тым лiку¦усяго ¦ у тым лiку
      ¦      ¦              ¦     ¦ на        ¦      ¦ на
      ¦      ¦              ¦     ¦ беларускай¦      ¦ беларускай
      ¦      ¦              ¦     ¦ мове      ¦      ¦ мове
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------
   А  ¦  1   ¦      2       ¦  3  ¦     4     ¦   5  ¦    6
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------
  20  ¦      ¦              ¦     ¦           ¦      ¦
 -----+------+--------------+-----+-----------+------+--------------

                       IV. Персанал, чалавек

 ---------T---------T-----------------------------------------------
 N радка  ¦  Усяго  ¦                  У тым лiку
          ¦         +-----------T----------------------T------------
          ¦         ¦  кiруючы  ¦  мастацка-артыстычны ¦  iншы
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------
     А    ¦     1   ¦      2    ¦       3              ¦     4
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------
    21    ¦         ¦           ¦                      ¦
 ---------+---------+-----------+----------------------+------------

 Кiраўнiк _____________________
                (подпiс)
 "___" _______________ ______ г.

 _____________________________
  (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Загад  Мiнiстэрства
                                                статыстыкi i аналiзу
                                                Рэспублiкi Беларусь
                                                21.07.1999 N 160

                              УКАЗАННI
    па запаўненню "Справаздачы аб дзейнасцi тэатра" (форма 9-НК)

     1. Справаздачу па форме 9-НК складае кожны тэатр, тэатр-студыя,
якiя   з'яўляюцца   юрыдычнымi  асобамi  i  маюць  у  сваiм  складзе
прафесiйную трупу (калектыў) i знаходзяцца на  самастойным  балансе.
Калi  ў тэатры некалькi труп,  якiя працуюць на розных мовах i маюць
самастойны рэпертуар,  якiя аб'ядноўваюцца адзiнай адмiнiстрацыяй  i
прадстаўляюць адзiны баланс,  такiмi калектывамi складаецца агульная
справаздача па форме 9-НК.

     2. Упершыню адкрытыя i арганiзаваныя тэатры на першай  старонцы
бланка  формы  робяць  запiс  аб  даце  адкрыцця i заснавання тэатра
(дата, нумар загаду, пастановы i г.д.).
     Тэатры,  часова  зачыненыя  па розных прычынах (рамонт i г.д.),
складаюць справаздачу за перыяд сваёй фактычнай дзейнасцi.
     Па  лiквiдаваных  тэатрах  складаецца  справаздача  за  час  iх
дзейнасцi па матэрыялах лiквiдацыйных камiсiй.

     3. Назва i жанр тэатра ўказваюцца поўнасцю i  павiнны  дакладна
адпавядаць назве, прынятай у заснавальных дакументах.

     4. У  радку  "Форма  ўласнасцi"  паказваецца,  у чыёй уласнасцi
знаходзiцца тэатр:  дзяржаўнай, калектыўнай або асабiстай, а таксама
тып яго па форме гаспадарання: арэнднае прадпрыемства, кааператыўнае
прадпрыемства,  прадпрыемства ў форме акцыянернага таварыства, малое
прадпрыемства. Напрыклад: дзяржаўнае прадпрыемства на арэндзе, малое
прадпрыемства, якое знаходзiцца ў асабiстай маёмасцi i г.д.

     5.  У  радку  "Адрас"  указваецца  iндэкс  аддзялення  сувязi i
дакладны паштовы адрас тэатра.

            Раздзел I. Асноўныя паказчыкi работы тэатра

     1.  У  радку 1 прыведзены даныя аб спектаклях, якiя паказвалiся
тэатрам  у  сваiм  памяшканнi  (асабiстым  або  арэндуемым),  на яго
сцэнiчных пляцоўках.
     Радок 1 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 2 i 4.

     2.   У  радку  2  паказваецца  колькасць  ранiшнiх  спектакляў,
праведзеных на стацыянары як на асноўнай, так i на дадатковых сцэнах
(малых, фае).

     3.  У радку 3 асобна выдзяляецца колькасць ранiшнiх спектакляў,
праведзеных толькi на асноўнай сцэне тэатра.

     4.   У  радку  4  паказваецца  колькасць  вячэрнiх  спектакляў,
праведзеных на стацыянары як на асноўнай, так i на дадатковых сцэнах
(малых, фае).

     5.  У радку 5 асобна выдзяляецца колькасць вячэрнiх спектакляў,
праведзеных толькi на асноўнай сцэне тэатра.

     6. У радку 6 прыведзены даныя аб выязных спектаклях.
     Да   выязных   спектакляў   адносяцца   платныя  мерапрыемствы,
праведзеныя  ў  другiх залах горада (раёна, вобласцi), калi калектыў
тэатра вяртаецца на стацыянар на працягу сутак (24 гадзiн) з моманту
выезду.
     Даныя  аб колькасцi выязных спектакляў, аб колькасцi гледачоў i
атрыманых  зборах уключае ў справаздачу той тэатр, якi ставiць гэтыя
спектаклi, а не той, у памяшканнi якога паказвалi спектакль.
     Радок 6 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 7 i 8.

     7. У радку 9 паказваюцца гастрольныя спектаклi.
     Гастрольныя  спектаклi  -  гэта  мерапрыемствы, якiя праведзены
тэатрам за межамi горада (раёна, вобласцi), дзе знаходзiцца тэатр, а
таксама  за  межамi  рэспублiкi,  працягласцю  больш  за  суткi  (24
гадзiны).
     Радок  9  складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 10 i
11.

     8.  У  радку 12 паказваецца агульная колькасць спектакляў, якiя
тэатр правёў на працягу года.
     Радок  12 складаецца з сумы лiчбаў, якiя паказаны ў радках 1, 6
i 9.

     9.   У   радку  13  паказваюцца  звесткi  аб  спектаклях,  якiя
праведзены  ў  сельскай мясцовасцi, а таксама мэтавых спектаклях для
сельскiх жыхароў.

     10.  Заўвага.  Паказ  спектакляў  па  тэлебачаннi,  выступленне
тэатра ў  канцэртах  фiлармонii   ў   справаздачы   не   ўлiчваюцца.
Спектаклi,   арганiзаваныя  ў  парадку  шэфства,  у  справаздачу  не
ўключаюцца.  Звесткi аб iх павiнны быць  прыведзены  ў  тлумачальнай
запiсцы да справаздачы.
     Калi  на працягу справаздачнага перыяду тэатр праводзiў платныя
мерапрыемствы,   якiя   папулярызуюць   творчасць   артыста,  тэатра
(канцэрты,  творчыя вечары сваёй трупы i г.д.), тады даныя па гэтаму
вiду   дзейнасцi   прыводзяцца  ў  адпаведных  графах  i  радках  як
спектаклi.

     11.  У  радку  14  прадстаўляюцца  даныя  аб  вынiках дзейнасцi
пабочных  арганiзацый  на сцэнiчнай пляцоўцы гэтага тэатра незалежна
ад таго, працаваў тэатр з продажам бiлетаў "на касу" або быў прыняты
на гарантаваную аплату.

       Раздзел II. Камерцыйная ўмяшчальнасць глядзельнай залы

     1.  У  графе  1  радка  19 павiнна быць прастаўлена камерцыйная
ўмяшчальнасць  асноўнай  залы,  якая  менш за тэхнiчную на колькасць
службовых месц.

     2. У   графе   2   радка  19  указваецца  агульная  камерцыйная
ўмяшчальнасць усiх дадатковых залаў.

                 Раздзел III. Колькасць пастановак

     1.  У графах 1-6 радка 20 указваецца колькасць пастановак, якiя
фактычна  ўключаны  ў  рэпертуар  тэатра  пасля  прэм'еры, а таксама
колькасць новых i капiтальна адноўленых пастановак.  Пад  капiтальна
адноўленай  пастаноўкай разумеецца аднаўленне спектакля,  звязанае з
новым рэжысёрскiм планам або з новым матэрыяльным афармленнем.

     2.  Даныя  граф  1-6  павiнны  быць  прадстаўлены толькi цэлымi
лiчбамi,  гэта  значыць, што кожны новы i кожны капiтальна адноўлены
спектакль прымаецца за адзiнку.

                        Раздзел IV. Персанал

     1.  У  графе  1  радка  21  указваецца фактычная наяўнасць на 1
студзеня  наступнага за справаздачным годам усiх штатных работнiкаў,
якiя ўваходзяць у спiс.

     Агульныя патрабаваннi да запаўнення бланка справаздачы

     1. Адлюстраваныя ў справаздачы звесткi даюцца па стану на канец
справаздачнага  года  на  аснове дакументацыi, што вялася на працягу
справаздачнага перыяду.

     2.  У  справаздачы  павiнны  быць  запоўнены  ўсе  графы.  Калi
адсутнiчае якi-небудзь паказчык, у гэтай графе ставiцца працяжнiк.

     3.  Усе даныя запаўняюцца ў адзiнках, калi няма iншых указанняў
у бланку справаздачы (напрыклад, млн.руб.).

     4.   Справаздача  запаўняецца  без  памылак.  Папраўка  памылкi
павiнна   быць   пацверджана  подпiсам  кiраўнiка  цi  выканаўцы.  У
справаздачы   абавязкова   ўказваецца  прозвiшча  i  нумар  тэлефона
выканаўцы. _