ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                         26 лiпеня 2000 г. № 48

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА
 ЎСТАНОВАХ КЛУБНАГА ТЫПУ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа  от  11  августа 2005 г.  № 106 (зарегистрировано в
         Национальном  реестре  -  №  8/13056  от   25.08.2005   г.)
         <W20513056>  _

     На  падставе  Палажэння  аб  Мiнiстэрстве  статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджанага  пастановай  Савета   Мiнiстраў
Рэспублiкi   Беларусь  ад  19  красавiка  2000  г.  № 547   "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:

     1. Зацвердзiць   прыкладзеныя  форму  дзяржаўнай   статыстычнай
справаздачнасцi  7-нк  "Справаздача  ўстановы клубнага тыпу" гадавой
перыядычнасцi,  указаннi па запаўненню справаздачы ўстановы клубнага
тыпу (форма 7-нк). Увесцi iх у дзеянне са справаздачы за 2000 год.

     2. Распаўсюдзiць  вышэйназваную  форму  дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi  на  ўстановы  клубнага  тыпу  Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi  Беларусь,  прафсаюзаў,  сельскагаспадарчых   арганiзацый
(калгасаў) i арганiзацый iншых органаў кiравання.

     3. Прызнаць  страцiўшымi  сiлу  абзацы  4,  5  пункта  1 загаду
Мiнiстэрства  статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня
1997  г. № 226 "Аб зацвярджэннi форм статыстычнай справаздачнасцi па
культуры, фiзiчнай культуры i спорту".

 Мiнiстр                                                У.I.ЗIНОЎСКI

     --------------------------------------------------------¬
     ¦        ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ        ¦
     ¦Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi¦
     L--------------------------------------------------------
       ---------------------------------------------------¬
       ¦                    СПРАВАЗДАЧА                   ¦
       ¦               ўстановы клубнага тыпу             ¦
       ¦                 за 200 _______ год               ¦
       L---------------------------------------------------
 --------------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае справаздачу¦            Форма 7-нк
 ¦___________________________________________¦
 ¦(поўная назва ў адпаведнасцi са статутам)  ¦  ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦___________________________________________¦  Пастанова
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦  Мiнiстэрства
 ¦                                (галоўнае  ¦  статыстыкi i аналiзу
 ¦___________________________________________¦  Рэспублiкi Беларусь
 ¦ўпраўленне (упраўленне), трэст, аб'яднанне,¦  26.07.2000 № 48
 ¦                  канцэрн)                 ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦  Гадавая
 ¦                (мiнiстэрства, канцэрн,    ¦---------------------¬
 ¦___________________________________________¦¦Прадстаўляюць 20    ¦
 ¦камiтэт, iншы орга кiравання, грамадскае   ¦¦студзеня:           ¦
 ¦___________________________________________¦¦1. установы клубнага¦
 ¦             аб'яднанне)                   ¦¦тыпу Мiнiстэрства   ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦культуры Рэспублiкi ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦Беларусь - раённаму ¦
 ¦___________________________________________¦¦аддзелу культуры;   ¦
 L--------------------------------------------¦2. установы клубнага¦
                                              ¦тыпу прафсаюзаў,    ¦
                                              ¦сельскагаспадарчых  ¦
                                              ¦арганiзацый         ¦
                                              ¦(калгасаў) i        ¦
                                              ¦арганiзацый         ¦
                                              ¦iншых органаў       ¦
                                              ¦кiравання:          ¦
                                              ¦раённаму            ¦
                                              ¦(гарадскому) аддзелу¦
                                              ¦статыстыкi;         ¦
                                              ¦вышэйстаячай        ¦
                                              ¦арганiзацыi.        ¦
                                              L---------------------
 -------------------------------------------------------------------
                                КОДЫ
 --------T-------T-------T------T-----T------T-----T------T---------
   1     ¦  2    ¦   3   ¦  4   ¦  5  ¦ 6    ¦  7  ¦  8   ¦   9
 --------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+---------
 формы па¦арганi-¦арганi-¦органа¦галi-¦асноў-¦тэры-¦формы ¦арганi-
 ОКУД    ¦зацыi -¦зацыi -¦кiра- ¦ны па¦нага  ¦торыi¦(вiду)¦зацыйна-
         ¦скла-  ¦скла-  ¦вання ¦ОКОНХ¦вiду  ¦па   ¦улас- ¦прававой
         ¦дальнi-¦дальнi-¦(гра- ¦     ¦экана-¦СОАТО¦насцi ¦формы па
         ¦ка     ¦ка     ¦мад-  ¦     ¦мiчнай¦     ¦па    ¦ОКОПФ
         ¦даку-  ¦даку-  ¦скага ¦     ¦дзей- ¦     ¦ОКФС  ¦
         ¦мента  ¦мента  ¦аб'яд-¦     ¦насцi ¦     ¦      ¦
         ¦па ОКПО¦па     ¦нання)¦     ¦па    ¦     ¦      ¦
         ¦       ¦ОКЮЛП  ¦па    ¦     ¦ОКЭД  ¦     ¦      ¦
         ¦       ¦       ¦СООУ  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
 --------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+---------
 0613004 ¦       ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
 --------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+---------

     Раздзел I. Матэрыяльна-тэхнiчная база ўстановы клубнага тыпу

 -T-----------------T----------T----------T-----------T-------------
 №¦Тэхнiчны стан    ¦Колькасць ¦Кiнаўста- ¦Колькасць  ¦Колькасць
  ¦будынка          ¦пасадачных¦ноўка,    ¦памяшканняў¦устаноў-
 р+--------T--------+месцаў у  ¦якая      ¦для        ¦фiлiялаў,
 а¦прыста- ¦патрабуе¦глядзель- ¦належыць  ¦клубнай    ¦якiя
 д¦саваны -¦капi-   ¦ных залах ¦клубнай   ¦работы     ¦ўваходзяць
 к¦1, спе- ¦тальнага¦          ¦установе  ¦(пакоi,    ¦у цэнтралi-
 а¦цыяльна ¦рамонту ¦          ¦(ёсць - 1,¦танцзалы i ¦заваную
  ¦пабуда- ¦- 1, у  ¦          ¦няма - 0) ¦iншыя)     ¦клубную
  ¦ваны - 2¦аварый- ¦          ¦          ¦           ¦сiстэму
  ¦        ¦ным     ¦          ¦          ¦           ¦
  ¦        ¦стане   ¦          ¦          ¦           ¦
  ¦        ¦- 2     ¦          ¦          ¦           ¦
 -+--------+--------+----------+----------+-----------+-------------
 А¦   1    ¦    2   ¦    3     ¦    4     ¦    5      ¦    6
 -+--------+--------+----------+----------+-----------+-------------
 1¦        ¦        ¦          ¦          ¦           ¦
 -+--------+--------+----------+----------+-----------+-------------

*                                                                           &
          Раздзел II. Клубныя фармiраваннi, iх удзельнiкi.
                           Клубная работа

 -T------T-----T-------T-----T-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------T-------
 №¦Коль- ¦З iх ¦Коль-  ¦З iх ¦               У тым лiку (з граф 1-4)                                       ¦Коль-  ¦Iх     ¦З агуль-¦Iх
  ¦касць ¦для  ¦касць  ¦дзя- ¦                                                                             ¦касць  ¦удзель-¦най     ¦удзель-
 р¦клуб- ¦дзя- ¦удзель-¦цей  ¦--------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T---------+платных¦нiкаў, ¦колькас-¦нiкаў,
 а¦ных   ¦цей  ¦нiкаў  ¦(сума¦аматарс-¦iх       ¦гурткоў,¦iх       ¦гурткоў, ¦iх       ¦iншых    ¦iх       ¦фармi- ¦чалавек¦цi      ¦чалавек
 д¦фармi-¦(сума¦клубных¦граф ¦кiх     ¦удзель-  ¦курсаў, ¦удзель-  ¦калекты- ¦удзель-  ¦клубных  ¦удзель-  ¦раван- ¦       ¦(графа  ¦
 к¦раван-¦граф ¦фармi- ¦8,   ¦аб'яд-  ¦нiкаў,   ¦майстэ- ¦нiкаў,   ¦ваў      ¦нiкаў,   ¦фармiра- ¦нiкаў,   ¦няў (з ¦       ¦1) -    ¦
 а¦няў,  ¦6, 10¦раван- ¦12,  ¦нанняў, ¦чалавек  ¦рань,   ¦чалавек  ¦мастацкай¦чалавек  ¦ванняў   ¦чалавек  ¦графы  ¦       ¦калекты-¦
  ¦усяго,¦14,  ¦няў,   ¦16,  ¦клубаў  ¦         ¦лабара- ¦         ¦сама-    ¦         ¦         ¦         ¦1)     ¦       ¦ваў са  ¦
  ¦адзi- ¦18)  ¦чалавек¦20)  ¦па iнта-¦         ¦торый   ¦         ¦дзейнасцi¦         ¦         ¦         ¦       ¦       ¦званнем ¦
  ¦нак   ¦     ¦(сума  ¦     ¦рэсах,  ¦         ¦канкрэт-¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦       ¦"народ- ¦
  ¦(сума ¦     ¦граф   ¦     ¦тава-   ¦         ¦ных     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦       ¦ны",    ¦
  ¦граф  ¦     ¦7, 11  ¦     ¦рыстваў,¦         ¦ведаў i ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦       ¦"узорны"¦
  ¦5, 9, ¦     ¦15, 19)¦     ¦суполак ¦         ¦навыкаў ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
  ¦13,   ¦     ¦       ¦     +---T----+----T----+---T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+       ¦       ¦        ¦
  ¦17)   ¦     ¦       ¦     ¦у  ¦з iх¦уся-¦з iх¦у  ¦з iх¦уся-¦з iх¦уся-¦з iх¦уся-¦з iх¦уся-¦з iх¦уся-¦з iх¦       ¦       ¦        ¦
  ¦      ¦     ¦       ¦     ¦с  ¦для ¦го  ¦дзя-¦с  ¦для ¦го  ¦дзя-¦го  ¦для ¦го  ¦дзя-¦го  ¦для ¦го  ¦дзя-¦       ¦       ¦        ¦
  ¦      ¦     ¦       ¦     ¦я  ¦дзя-¦    ¦цей ¦я  ¦дзя-¦    ¦цей ¦    ¦дзя-¦    ¦цей ¦    ¦дзя-¦    ¦цей ¦       ¦       ¦        ¦
  ¦      ¦     ¦       ¦     ¦г  ¦цей ¦    ¦    ¦г  ¦цей ¦    ¦    ¦    ¦цей ¦    ¦    ¦    ¦цей ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
  ¦      ¦     ¦       ¦     ¦о  ¦    ¦    ¦    ¦о  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                                     ¦
 -+------+-----+-------+-----+---+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------+-------                                 ¦
 А¦  1   ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦ 5 ¦ 6  ¦  7 ¦ 8  ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦  21   ¦  22   ¦  23    ¦  24
 -+------+-----+-------+-----+---+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------+-------
 2¦      ¦     ¦       ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
 -+------+-----+-------+-----+---+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------+-------

*                                                                  &
   Раздзел III. Тыпы гурткоў, калектываў мастацкай самадзейнасцi,
              iх удзельнiкi (з граф 13-16 раздзела II)

 --T---------T----------T---------T----------T-----------T----------T----------T----------T-------------T----------¬
 ¦№¦Харавыя, ¦Iх удзель-¦Харэагра-¦Iх удзель-¦Тэатральна-¦Iх удзель-¦Iнструмен-¦Iх удзель-¦Гурткi       ¦Iх удзель-¦
 ¦ ¦вакальныя¦нiкi,     ¦фiчныя   ¦нiкi,     ¦драматычныя¦нiкi,     ¦тальныя   ¦нiкi,     ¦мастацкай    ¦нiкi,     ¦
 ¦р¦         ¦чалавек   ¦         ¦чалавек   ¦           ¦чалавек   ¦          ¦чалавек   ¦самадзейнасцi¦чалавек   ¦
 ¦а¦         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦малых форм   ¦          ¦
 ¦д+----T----+----T-----+----T----+----T-----+----T------+----T-----+----T-----+----T-----+------T------+----T-----+
 ¦к¦уся-¦з iх¦уся-¦з  iх¦уся-¦з iх¦уся-¦з iх ¦уся-¦з iх  ¦уся-¦з iх ¦уся-¦з iх ¦уся-¦з iх ¦усяго ¦з iх  ¦уся-¦з iх ¦
 ¦а¦го  ¦для ¦го  ¦дзецi¦го  ¦для ¦го  ¦дзецi¦го  ¦для   ¦го  ¦дзецi¦го  ¦для  ¦го  ¦дзецi¦      ¦для   ¦го  ¦дзецi¦
 ¦ ¦    ¦дзя-¦    ¦     ¦    ¦дзя-¦    ¦     ¦    ¦дзяцей¦    ¦     ¦    ¦дзя- ¦    ¦     ¦      ¦дзяцей¦    ¦     ¦
 ¦ ¦    ¦цей ¦    ¦     ¦    ¦цей ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦    ¦цей  ¦    ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
 +-+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+------+------+----+-----+
 ¦А¦  1 ¦ 2  ¦ 3  ¦  4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦ 9  ¦  10  ¦ 11 ¦ 12  ¦ 13 ¦  14 ¦ 15 ¦ 16  ¦  17  ¦  18  ¦ 19 ¦  20 ¦
 +-+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+------+------+----+-----+
 ¦3¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
 L-+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+------+------+----+------

*                                                                       &
               Раздзел IV. Культурна-асветная работа

 --T------T-----T--------------------------------------------------T-----T-------¬
 ¦№¦Коль- ¦З iх ¦      У тым лiку (з граф 1, 2)                    ¦Коль-¦Коль-  ¦
 ¦ ¦касць ¦на   +------T-----T------T-----T------T-----T-----T-----+касць¦касць  ¦
 ¦р¦мера- ¦плат-¦кан-  ¦з iх ¦тэат- ¦з iх ¦выста-¦з iх ¦iншыя¦з iх ¦форм ¦навед- ¦
 ¦а¦прыем-¦най  ¦цэр-  ¦на   ¦ралi- ¦на   ¦вак   ¦на   ¦мера-¦на   ¦клуб-¦валь-  ¦
 ¦д¦стваў,¦асно-¦таў,  ¦плат-¦зава- ¦плат-¦твораў¦плат-¦пры- ¦плат-¦ных  ¦нiкаў  ¦
 ¦к¦адзi- ¦ве   ¦спек- ¦най  ¦ных   ¦най  ¦народ-¦най  ¦емст-¦най  ¦пас- ¦платных¦
 ¦а¦нак,  ¦     ¦такляў¦асно-¦свя-  ¦асно-¦най   ¦асно-¦вы   ¦асно-¦луг  ¦мера-  ¦
 ¦ ¦усяго ¦     ¦сама- ¦ве   ¦таў,  ¦ве   ¦твор- ¦ве   ¦     ¦ве   ¦     ¦прыем- ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦дзей- ¦     ¦абра- ¦     ¦часцi ¦     ¦     ¦     ¦     ¦стваў, ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦ных   ¦     ¦даў,  ¦     ¦i дэ- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦чалавек¦
 ¦ ¦      ¦     ¦мас-  ¦     ¦прад- ¦     ¦кара- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦тацкiх¦     ¦стаў- ¦     ¦тыўна-¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦калек-¦     ¦ленняў¦     ¦пры-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦тываў ¦     ¦      ¦     ¦клад- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦нога  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦мас-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦ ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦тацтва¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 +-+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+
 ¦А¦   1  ¦  2  ¦   3  ¦  4  ¦   5  ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦  12   ¦
 +-+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------+
 ¦4¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 L-+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------


        Раздзел V. Персанал установы клубнага тыпу, чалавек

 ----T------T-------T-----------------------------------------------
  №  ¦Коль- ¦У тым  ¦       З iх маюць (з графы 2)
 рад-¦касць ¦лiку   +--------------------------------T--------------
 ка  ¦работ-¦платных¦      вышэйшую адукацыю         ¦сярэднюю
     ¦нiкаў,¦культ- +-----T--------------------------+спецыяльную
     ¦усяго ¦асвет- ¦усяго¦у тым лiку спецыялiзацыю  ¦адукацыю па
     ¦      ¦работ- ¦     ¦па культуры i мастацтву   ¦культуры i
     ¦      ¦нiкаў  ¦     ¦                          ¦мастацтву
 ----+------+-------+-----+--------------------------+--------------
  А  ¦  1   ¦  2    ¦  3  ¦          4               ¦      5
 ----+------+-------+-----+--------------------------+--------------
  5  ¦      ¦       ¦     ¦                          ¦
 ----+------+-------+-----+--------------------------+--------------

 Даведка. Група па аплаце працы ____________________________________

 __________________                            _____________________
 (подпiс кiраўнiка)                            (расшыфроўка подпiсу)

 ___________________
     (дата)
 _____________________________________
     (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

                                                     Дадатак
                                                     да формы 7-нк
                                                     26.07.2000 № 48

            Указаннi па запаўненню формы 7-нк (гадавая)
                "Справаздача ўстановы клубнага тыпу"

     Справаздача  па форме 7-нк "Справаздача ўстановы клубнага тыпу"
прадстаўляецца ўсiмi ўстановамi клубнага тыпу.
     Установы  клубнага  тыпу,  якiя  былi часова закрытыя па розных
абставiнах  (рамонт,  выкарыстанне памяшкання пад iншыя мэты i гэтак
далей), складаюць справаздачу за фактычна адпрацаваны час. Установы,
адкрытыя  пасля  капiтальнага рамонту, рэканструкцыi, запаўняюць усе
графы за фактычна адпрацаваны час.
     Па    лiквiдаваных    установах   клубнага  тыпу   састаўляецца
справаздача за час фактычнай iх дзейнасцi.
     У  загалоўнай  частцы  справаздачы  ў радку "Назва арганiзацыi,
якая  складае справаздачу" ўказваецца поўная назва ўстановы клубнага
тыпу,  якая  павiнна  адпавядаць  статуту,  прынятаму  ва ўстаноўчых
дакументах;  адкрытыя  ў  справаздачным  годзе ўстановы робяць запiс
даты заснавання i нумар загаду або пастановы.
     У  радку  "Паштовы  адрас"  паказваецца  дакладны паштовы адрас
клубнай установы з абавязковым указаннем iндэкса.

     1. Пры   запаўненнi  раздзела  I  "Матэрыальна-тэхнiчная   база
ўстановы  клубнага тыпу" графы 1 i 2 радка 1 "Тэхнiчны стан будынка"
запаўняюцца    на  падставе  акта  тэхнiчнага  стану  будынка,   якi
характарызуе тэхнiчны стан клубнага будынка.
     У  графе  3  "Колькасць  пасадачных месцаў у глядзельных залах"
паказваецца колькасць пасадачных месцаў у глядзельных залах. Калi на
час  складання  справаздачы  месцы  для  гледачоў  у  зале  яшчэ  не
падрыхтаваны,  то пад iх колькасцю трэба разумець колькасць, на якую
разлiчана  зала  па  нормах  (0,65 кв.м плошчы залы на 1 месца). Для
разлiку  колькасцi  месцаў  неабходна  ўсю  плошчу залы ў квадратных
метрах,  акрамя  той,  што  занятая сцэнай цi эстрадай, падзялiць на
0,65. У вынiку вызначыцца колькасць пасадачных месцаў па норме.
     Графа    4  адлюстроўвае  наяўнасць  кiнаўстаноўкi  ў   клубнай
установе,  якую  абслугоўвае штатны работнiк установы цi работнiк па
дамове, якi падпарадкоўваецца кiраўнiку клубнай установы.
     Графа    6  запаўняецца  толькi  цэнтральным  Домам   культуры:
паказваецца    колькасць    клубных   устаноў,  якiя  ўваходзяць   у
цэнтралiзаваную клубную сiстэму.

     2. Графы  раздзела  II  "Клубныя  фармiраваннi,  iх удзельнiкi.
Клубная работа" запаўняюцца па стану на канец справаздачнага года на
падставе даных журналаў улiку работы ўстановы клубнага тыпу.
     У  графе  1  "Колькасць  клубных фармiраванняў, усяго, адзiнак"
паказваецца агульная колькасць клубных фармiраванняў (гурткi, гурткi
i  калектывы народнай творчасцi, мастацкай самадзейнасцi, аматарскiя
аб'яднаннi,    клубы  па  iнтарэсах,  гурткi,  курсы,   лабараторыi,
майстэрнi,  студыi,  секцыi  канкрэтных  ведаў  i  навыкаў, суполкi,
асацыяцыi,  народныя музеi, грамадскiя фiлармонii, штатныя мастацкiя
калектывы    i  iншыя),  якiя  дзейнiчалi  ў  справаздачным   годзе.
Улiчваюцца  таксама  фармiраваннi  (студыi, курсы, майстэрнi i гэтак
далей),  якiя  мелi  зацверджаную  кiраўнiцтвам  установы   праграму
навучання i выконвалi яе на працягу года.

     Прыклад 1. Улiчваецца як адно клубнае фармiраванне трохмесячныя
курсы  вязання,  якiя ажыццяўлялi навучанне па самастойных наборах 3
разы за справаздачны год. Пры гэтым у графе ўдзельнiкаў фармiравання
(графа 3) улiчваецца агульная колькасць навучэнцаў.

     Прыклад  2. Школа бальнага танца, якая арганiзавана ўстановай i
выконвала  сваю  праграму на працягу справаздачнага года (нават калi
было    некалькi    набораў   навучэнцаў  за  год),  лiчыцца   адным
фармiраваннем. Улiк колькасцi ўдзельнiкаў - як у прыкладзе 1.

     Графы    (5-20)   аб  дзейнасцi  клубных  фармiраванняў  i   iх
удзельнiках запаўняюцца наступным чынам:
     калi  адна асоба ўдзельнiчае ў некалькiх клубных фармiраваннях,
яна лiчыцца ў колькасцi ўдзельнiкаў кожнага фармiравання;
     iншыя    клубныя    фармiраваннi,    напрыклад,    фармiраваннi
спартыўна-аздараўленчага  накiрунку  (групы аэробiкi, аматараў бегу,
культурыстаў, iншыя) i iх удзельнiкi ўлiчваюцца ў графах 17-20.
     Запаўняючы гэты раздзел, трэба мець на ўвазе:
     даныя графы 1 роўныя суме даных граф 5, 9, 13, 17;
     даныя графы 2 роўныя суме даных граф 6, 10, 14, 18;
     даныя графы 3 роўныя суме даных граф 7, 11, 15, 19;
     даныя графы 4 роўныя суме даных граф 8, 12, 16, 20.

     3. Раздзел    III    "Тыпы    гурткоў,   калектываў   мастацкай
самадзейнасцi,  iх  удзельнiкi"  запаўняецца  на  падставе   звестак
раздзела  II  граф  13-16  i  адлюстроўвае  тыпы  гурткоў  мастацкай
самадзейнасцi.
     Асобна паказаны дзiцячыя гурткi i iх удзельнiкi.
     Гурткi  мастацкай  самадзейнасцi  малых  форм  (сольныя  спевы,
мастацкае  чытанне, трыо, клубныя аб'яднаннi з колькасцю ўдзельнiкаў
да 5 чалавек) улiчваюцца ў графах 17, 18.
     Сума даных граф 1, 5, 9, 13, 17 раздзела III роўная даным графы
13 раздзела II.
     Сума  даных  граф  2,  6,  10, 14, 18 раздзела III роўная даным
графы 14 раздзела II.
     Сума  даных  граф  3,  7,  11, 15, 19 раздзела III роўная даным
графы 15 раздзела II.
     Сума  даных  граф  4,  8,  12, 16, 20 раздзела III роўная даным
графы 16 раздзела II.

     4. У раздзеле IV "Культурна-асветная работа" графа 1 "Колькасць
мерапрыемстваў, адзiнак, усяго" адлюстроўвае ўсе мерапрыемствы, якiя
праводзiла  ўстанова  клубнага тыпу за справаздачны год, а графа 2 -
мерапрыемствы на платнай аснове.
     У  графах  3,  5,  7  радка 4 паказваецца колькасць праведзеных
установай мерапрыемстваў па вiдах за справаздачны год. З iх у графах
4,  6,  8  радка  4  паказваецца колькасць платных мерапрыемстваў па
вiдах.
     У графу 9 радка 4 уваходзяць iншыя мерапрыемствы, якiя адбылiся
ў клубнай установе на працягу справаздачнага года.
     У  графе  11 радка 4 "Колькасць форм клубных паслуг" улiчваецца
колькасць    разнастайных    мерапрыемстваў,  якiя  арганiзаваны   i
праведзены  ўстановай  клубнага тыпу i адрознiваюцца адно ад другога
формай  правядзення.  Да  такiх  форм  адносяцца:  лекцыя, лекторый,
народнае  цi  навуковае  чытанне, лекцыя-канцэрт, трыбуна грамадскай
думкi,  агляд  (творчы,  навуковы, палiтычны, эканамiчны), тэматычны
дзень  (мастацтва, навукi, тэхнiкi, сям'i, прафесii, прадпрыемства i
гэтак  далей),  клубная  сустрэча,  тэматычны  вечар,  цыкл  клубных
вечароў,  клубны  кiрмаш,  аукцыён,  вiктарына, вечар-партрэт, вусны
часопiс,    вiдэагазета,   альманах,  клубны  бюлетэнь,   тэматычная
дыскусiйная    сустрэча   "за  круглым  сталом",  клубная   размова,
вечар-дыялог,    свята,    народнае    гулянне,      тэатралiзаванае
прадстаўленне,  карнавал,  абрад,  вечар адпачынку, клубныя вячоркi,
агеньчыкi, танцавальны вечар, дзень калектыўнага адпачынку, дзень цi
праграма    сямейнага  адпачынку,  комплексная   культурна-дасугавая
праграма,    баль,  ранiшнiк,  гульнятэка,  конкурс,   спаборнiцтва,
канцэрт,  спектакль,  фестываль,  выстаўка,  кiнавечар,  кiналекцыя,
кiнавiктарына,    тэматычная    кiнапраграма,  тэматычная   праграма
дыскатэкi цi дыскаклуба i гэтак далей.
     Запаўняючы справаздачу, трэба мець на ўвазе, што калi дыскатэка
адносiцца  нарматыўнымi  дакументамi  да  аб'яднання  або  клуба  па
iнтарэсах,  таварыства  або  суполкi, то яна ўлiчваецца ў графах 5-8
раздзела  II.  Калi  такiх  дакументаў  няма,  але працуе 1 цi болей
платных  культасветработнiкаў,  такая  дыскатэка  адлюстроўваецца  ў
графах  17-20  гэтага  ж  раздзела.  У  астатнiх  выпадках дыскатэка
адносiцца да граф 9, 10 раздзела IV.
     Маючы  на  ўвазе  прыярытэтную дзяржаўную падтрымку традыцыйнай
мастацкай  культуры,  кожнае свята (абрад) народнага календара можна
лiчыць  асобнай  формай  толькi  пры  наяўнасцi  дакладна вызначаных
назвы,  адраса,  асноўных  удзельнiкаў,  арыгiнальнага  сцэнарыя   i
рабочага  плана  яго выканання. Пры гэтым названыя матэрыялы павiнны
адпавядаць датам, канкрэтным асаблiвасцям i месцам правядзення свята
(абрада) у справаздачным годзе.
     Канцэрт,  спектакль,  выстава,  гульнёва-забаўляльная праграма,
танцавальны  вечар  i iншыя формы, якiя арганiчна складаюць праграму
аднаго  комплекснага  мерапрыемства,  не  ўлiчваюцца  як самастойныя
формы паслуг.
     Запаўняючы гэты раздзел, трэба мець на ўвазе:
     сума даных граф 3, 5, 7, 9 роўная даным графы 1;
     сума даных граф 4, 6, 8, 10 роўная даным графы 2.

     5. У  раздзеле  V "Персанал  установы клубнага тыпу, чалавек" у
графе  1  улiчваюцца  ўсе  работнiкi, якiя значацца ў штаце ўстановы
клубнага  тыпу  на  канец  справаздачнага  года,  незалежна ад таго,
працуюць яны поўны цi няпоўны працоўны дзень.
     У  графе 2 улiчваюцца ўсе платныя культасветработнiкi. У графах
3-5  прыводзяцца даныя па адукацыi культасветработнiкаў. Даныя графы
4 павiнны быць менш або роўныя даным графы 3.
     У  графе  5  паказваецца  колькасць  культасветработнiкаў, якiя
маюць  сярэднюю  спецыяльную адукацыю па культуры i мастацтву. Iншая
сярэдняя адукацыя як агульная, так i спецыяльная не ўлiчваецца. Сума
даных граф 3, 5 павiна быць менш або роўнай даным графы 2.
     У  даведцы  паказваецца, да якой групы па аплаце працы (1-5 або
нiжэй   за  5)  адносiцца  ўстанова  клубнага  тыпу,  якая   складае
справаздачу. _