ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 31 жнiўня 2001 г. № 71

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-ЭКСПАНАТЫ "СПРАВАЗДАЧА АБ НАЯЎНАСЦI
ВЫСАКАРОДНЫХ МЕТАЛАЎ I КАШТОЎНЫХ КАМЯНЁЎ У ЭКСПАНАТАХ"
 ___________________________________________________________
 Утратило силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 28 мая 2004 г. № 76 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/11086 от 09.06.2004 г.)
 <W20411086> 

 _ На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 19 красавiка 2000 г. № 547 "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
 1. Зацвердзiць прыкладзеную форму дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi 1-экспанаты "Справаздача аб наяўнасцi высакародных
металаў i каштоўных камянёў у экспанатах" гадавой перыядычнасцi i
ўвесцi яе ў дзеянне, пачынаючы са справаздачы за 2001 год.
 2. Зацвердзiць прыкладзеныя указаннi па запаўненню формы
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-экспанаты "Справаздача аб
наяўнасцi высакародных металаў i каштоўных камянёў у экспанатах" i
ўвесцi iх у дзеянне, пачынаючы са справаздачы за 2001 год.
 3. Распаўсюдзiць указаную ў пункце 1 дадзенай пастановы форму
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi на музеi (установы), якiя
маюць экспанаты з высакародных металаў i каштоўных камянёў.

Мiнiстр В.I.ЗIНОЎСКI

 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------¬
¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
¦аб наяўнасцi высакародных металаў i каштоўных камянёў у экспанатах¦
¦ за 200__ год ¦
L-------------------------------------------------------------------

 Форма 1-экспанаты
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае ¦ ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦справаздачу ___________________________¦ Пастанова Мiнiстэрства
 ¦ (поўная назва ў ¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦ адпаведнасцi са статутам) ¦ 31.08.2001 № 71
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦
 ¦_______________________________________¦ Гадавая
 ¦ (галоўнае ўпраўленне (упраўленне), ¦-------------------------¬
 ¦_______________________________________¦¦Прадстаўляюць не пазней ¦
 ¦ трэст, аб'яднанне, канцэрн) ¦¦за 25 студзеня музеi ¦
 ¦Орган кiравання _______________________¦¦(установы), якiя маюць ¦
 ¦ (мiнiстэрства, канцэрн, ¦¦экспанаты з высакародных¦
 ¦_______________________________________¦¦металаў i каштоўных ¦
 ¦ камiтэт, iншы орган кiравання, ¦¦камянёў: ¦
 ¦ грамадскае аб'яднанне) ¦¦органу дзяржаўнай ¦
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦статыстыкi па ўказанню ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦¦абласнога, Мiнскага ¦
 ¦_______________________________________¦¦гарадскога ўпраўлення ¦
 L----------------------------------------¦статыстыкi; ¦
 ¦сваёй вышэйстаячай ¦
 ¦арганiзацыi. ¦
 L-------------------------
 ----------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T-----T-----T------T------T-------T-----T------T--------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦ формы ¦арга-¦арга-¦органа¦галiны¦асноў- ¦тэры-¦формы ¦арганi- ¦
 ¦ па ¦нiза-¦нiза-¦кiра- ¦па ¦нага ¦торыi¦ўлас- ¦зацыйна-¦
 ¦ ОКУД ¦цыi -¦цыi -¦вання ¦ОКОНХ ¦вiду ¦па ¦насцi ¦прававой¦
 ¦ ¦скла-¦скла-¦(гра- ¦ ¦экана- ¦СОАТО¦па ¦формы па¦
 ¦ ¦даль-¦даль-¦мад- ¦ ¦мiчнай ¦ ¦ОКФС ¦ОКОПФ ¦
 ¦ ¦нiка ¦нiка ¦cкага ¦ ¦дзей- ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦даку-¦даку-¦аб'яд-¦ ¦насцi ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦мента¦мента¦нання)¦ ¦па ОКЭД¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦па ¦па ¦па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ОКПО ¦ОКЮЛП¦СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦0608014¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+---------
-----T---------------T--------------T--------------T----------------
 ¦ Высакародныя ¦ ¦ ¦
Нумар¦ металы i ¦ Адзiнка ¦ Код па ОКЕИ ¦ На 1 студзеня
радка¦ каштоўныя ¦ вымярэння ¦ ¦ 200_ г.
 ¦ камянi ¦ ¦ ¦
-----+---------------+--------------+--------------+----------------
 А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ 1
-----+---------------+--------------+--------------+----------------

 1 Золата г 163

 2 Плацiна -"- -"-

 3 Серабро -"- -"-

 4 Алмазы карат 162

 5 Брыльянты -"- -"-

 6 Рубiны -"- -"-

 7 Сапфiры -"- -"-

 8 Iзумруды -"- -"-

 9 Александрыты -"- -"-

 10 Жэмчуг г 163
 (натуральны)
--------------------------------------------------------------------

Кiраўнiк _________ _____________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

Галоўны бухгалтар ________ _____________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
_____________________________
 (дата)
_____________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Пастанова Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.08.2001 № 71

 Указаннi па запаўненню формы дзяржаўнай статыстычнай
 справаздачнасцi 1-экспанаты "Справаздача аб наяўнасцi высакародных
 металаў i каштоўных камянёў у экспанатах"

 Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме 1-экспанаты
"Справаздача аб наяўнасцi высакародных металаў i каштоўных камянёў у
экспанатах" прадстаўляюць музеi (установы), якiя маюць экспанаты з
высакародных металаў i каштоўных камянёў, калi гэтыя прадметы маюць
гiстарычную, музейную, навуковую, мастацкую або iншую каштоўнасць i
залiчаны Камiтэтам па гiсторыка-культурнай спадчыне пры Мiнiстэрстве
культуры Рэспублiкi Беларусь у актыў дзяржавы i ўтвараюць Дзяржаўны
фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi Беларусь.
Справаздача па форме 1-экспанаты складаецца на падставе
бухгалтарскiх даных. У справаздачу ўключаюцца таксама экспанаты,
якiя ўтрымлiваюць высакародныя металы i каштоўныя камянi. _