ПАРАДАК РАЗГЛЯДУ ХАДАЙНIЦТВАЎ АБ УЗНАГАРОДЖАННI
 ДЗЯРЖАЎНЫМI ЎЗНАГАРОДАМI I ПРЫСВАЕННI ГАНАРОВЫХ ЗВАННЯЎ

 Зацверджана: Першы намеснiк Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь
 У.П.Рылатка 18.11.1996
 ___________________________________________________________
 Утратил силу приказом Министерства культуры Республики
 Беларусь от 17 мая 2005 г. № 101 _

 1. Кiраўнiцтва справамi рэгiструе i дакладвае мiнiстру (першаму
намеснiку, намеснiкам мiнiстра) дакументы, паступiўшыя ад
арганiзацый, устаноў i прадпрыемстваў.

 2. Начальнiкi ўпраўленняў, аддзелаў па накiрунках дзейнасцi
правяраюць абгрунтаванасць прадстаўлення, правiльнасць арфаграфii,
пунктуацыi i даюць сваё заключэнне.

 3. Аддзел юрыдычнай i кадравай работы правярае наяўнасць i
правiльнасць запаўнення дакументаў i дае аб гэтым сваё заключэнне.
Калi дакументы аформлены недасканала, з памылкамi, аддзел вяртае iх