ПАРАДАК РАЗГЛЯДУ ХАДАЙНIЦТВАЎ АБ УЗНАГАРОДЖАННI
 ДЗЯРЖАЎНЫМI ЎЗНАГАРОДАМI I ПРЫСВАЕННI ГАНАРОВЫХ ЗВАННЯЎ

 Зацверджана: Першы  намеснiк  Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь
 У.П.Рылатка 18.11.1996
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  приказом  Министерства  культуры   Республики
         Беларусь от 17 мая 2005 г. № 101  _

     1. Кiраўнiцтва справамi рэгiструе i дакладвае мiнiстру (першаму
намеснiку, намеснiкам    мiнiстра)    дакументы,    паступiўшыя   ад
арганiзацый, устаноў i прадпрыемстваў.

     2. Начальнiкi ўпраўленняў,  аддзелаў  па  накiрунках  дзейнасцi
правяраюць абгрунтаванасць  прадстаўлення,  правiльнасць арфаграфii,
пунктуацыi i даюць сваё заключэнне.

     3. Аддзел юрыдычнай i  кадравай  работы  правярае  наяўнасць  i
правiльнасць запаўнення  дакументаў  i дае аб гэтым сваё заключэнне.
Калi дакументы аформлены недасканала, з памылкамi, аддзел вяртае  iх
ва ўпраўленнi, аддзелы для iх дапрацоўкi.

     4. Камiсiя  па  разгляду  пытанняў  па ўзнагародах i прысваенню
ганаровых званняў вызначае мэтазгоднасць прадстаўлення дакументаў на
калегiю.

     5. Начальнiкi  ўпраўленняў,  аддзелаў  па  накiрунках дзейнасцi
прадстаўляюць дакументы на  калегiю  ў  адпаведнасцi  з  рэгламентам
работы калегii.

     6. Сакратар   калегii   афармляе  рашэнне  калегii  (выпiску  з
пратакола калегii).

     7. Аддзел юрыдычнай i кадравай работы рыхтуе пiсьмо  ў  Кабiнет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i падае дакументы Мiнiстру на подпiс.

     8. Кiраўнiцтва справамi адпраўляе дакументы ў Кабiнет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь. _