ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       17 чэрвеня 1998 г. № 230

 АБ СТВАРЭННI РЭСПУБЛIКАНСКАГА НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАГА САВЕТА
 ПА АДУКАЦЫI Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  приказом  Министерства  культуры   Республики
         Беларусь от 4 мая 2010 г. № 80  _

     У мэтах  удасканалення  прафесiйнай  падрыхтоўкi  спецыялiстаў,
каардынацыi навуковай   i   вучэбна-метадычнай   работы  навучальных
устаноў галiны загадваю:

     1. Стварыць Рэспублiканскi навукова-метадычны савет па адукацыi
ў сферы культуры.

     2. Зацвердзiць   прыкладзенае   Палажэнне   аб  Рэспублiканскiм
навукова-метадычным савеце па адукацыi ў сферы культуры,  яго  склад
(дадатак 1) i прэзiдыум (дадатак 2).

 Мiнiстр                                               А.У.САСНОЎСКI

                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Загад
                                               Мiнiстэрства культуры
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               17.06.1998 № 230

                             ПАЛАЖЭННЕ
               аб Рэспублiканскiм навукова-метадычным
                Савеце па адукацыi ў сферы культуры

                         Агульныя палажэннi

     1. Рэспублiканскi  навукова-метадычны савет па адукацыi ў сферы
культуры (далей - Савет) ствараецца на  базе  Беларускага  iнстытута
праблем культуры   з  мэтай  удасканалення  прафесiйнай  падрыхтоўкi
спецыялiстаў, каардынацыi  навуковай  i  вучэбна-метадычнай   работы
навучальных устаноў культуры i мастацтва.

     2. У  сваёй дзейнасцi Савет кiруецца нарматыўнымi актамi,  якiя
вызначаюць работу навучальных устаноў, дадзеным Палажэннем.

     3. Савет дзейнiчае на аснове  перспектыўных  i  гадавых  планаў
работы. Рашэннi   Савета,  якiя  знаходзяцца  ў  яго  кампетэнцыi  i
вызначаюцца дадзеным  Палажэннем,  накiроўваюцца ў адпаведныя органы
па кiраванню вышэйназванымi навучальнымi ўстановамi.

     4. Работа   Савета  забяспечваецца  працоўнымi, матэрыяльнымi i
фiнансавымi рэсурсамi  Беларускага  iнстытута  праблем  культуры   ў
рамках зацверджанага  каштарыса.  Камандзiраванне  членаў Савета для
ўдзелу ў рабоце камiсii,  пасяджэннях Савета ажыццяўляецца  за  кошт
накiроўваючага боку.

     5. Выконваемая   членамi   Савета  бягучая  i  планавая  работа
ўваходзiць у   навукова-метадычную   нагрузку   i   ўлiчваецца   пры
атэстацыi.

     6. Рашэннi  Савета  прымаюцца  адкрытым  галасаваннем большасцю
галасоў пры ўдзеле ў  галасаваннi  не  менш  50%  спiсачнага  складу
Савета.

                           Функцыi Савета

     7. Савет:
     распрацоўвае прапановы  па  структуры  падрыхтоўкi  кадраў  для
галiны, а    таксама    патрабаваннi   да   прафесiйнага   навучання
спецыялiстаў i   квалiфiкацыйныя   характарыстыкi,   абагульняе    i
распаўсюджвае вопыт перадавых методык i навучальных устаноў;
     разглядае прапановы  навучальных  устаноў   i   рэкамендуе   да
зацвярджэння эксперыментальныя  вучэбныя  планы  па спецыяльнасцях i
спецыялiзацыях, перспектыўныя планы выдання вучэбнай лiтаратуры;
     узгадняе праекты праграм па спецыяльных дысцыплiнах;
     арганiзуе абмеркаванне   рукапiсаў  падручнiкаў,   а    таксама
выдадзенай лiтаратуры,    уносiць   прапановы   па   арганiзацыi   i
правядзенню конкурсаў на стварэнне вучэбнай i метадычнай лiтаратуры;
     абагульняе вопыт   i   выпрацоўвае  рэкамендацыi  па  павышэнню
квалiфiкацыi работнiкаў навучальных устаноў;
     уносiць прапановы па правядзенню семiнараў, канферэнцый i нарад
па вучэбна-метадычных пытаннях.

                          Структура Савета

     8. У склад Савета ўваходзяць спецыялiсты  вышэйшых  i  сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў,  школ мастацтваў, а таксама органаў
кiравання, метадычных службаў галiны.  Пасяджэннi Савета праводзяцца
2 разы ў год.

     9. Для   аб'яднання   спецыялiстаў   па  накiрунках  дзейнасцi,
падрыхтоўкi прапаноў   па   пытаннях   удасканалення    прафесiйнага
навучання i  практыкi  Савет стварае пастаянныя i часовыя камiсii па
спецыяльнасцях. Арганiзуюць  i  накiроўваюць  iх   работу   старшынi
камiсiй.

     10. Для  аператыўнага  прыняцця  рашэнняў,  арганiзацыi  работы
Савета ствараецца  прэзiдыум, у  склад  якога  ўваходзяць   старшынi
камiсiй, прадстаўнiкi  Мiнiстэрства  культуры  Рэспублiкi  Беларусь,
iншыя спецыялiсты.

     11. Персанальны склад Савета i прэзiдыума зацвярджаецца загадам
Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь.

                                               Дадатак
                                               да загада
                                               Мiнiстэрства культуры
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               17.06.1998 № 230

                               СКЛАД
               Рэспублiканскага навукова-метадычнага
                Савета па адукацыi ў сферы культуры

                             Фартэпiяна

 Шацкi                   - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валерый Уладзiслававiч    музыкi, загадчык кафедры, старшыня
                           камiсii

 Рахленка                - заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублiкi
 Валянцiна Леанiдаўна      Беларусь, прафесар Беларускай дзяржаўнай
                           акадэмii музыкi

 Семеняка                - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Iрына Юр'еўна             каледжа

 Шаумава                 - выкладчык Брэсцкага музычнага каледжа
 Таццяна Якаўлеўна

 Бельская                - выкладчык Салiгорскай дзiцячай музычнай
 Алена Георгiеўна          школы

                   Струнныя смычковыя iнструменты

 Янпольскi               - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Анры Барысавiч            музыкi, загадчык кафедры, старшыня
                           камiсii

 Зяленiн                 - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Вячаслаў Мiхайлавiч       музыкi

 Чарныш                  - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Вiталiй Георгiевiч        музыкi

 Ластаўка                - артыстка Дзяржаўнага камернага аркестра
 Лучыя Леанардаўна         Рэспублiкi Беларусь, дацэнт Беларускай
                           дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Крывашэеў               - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Мiкалай Аляксеевiч        артыст Дзяржаўнага акадэмiчнага
                           сiмфанiчнага аркестра Рэспублiкi
                           Беларусь, дацэнт Беларускай дзяржаўнай
                           акадэмii музыкi

 Кучынскi                - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Эдуард Вiктаравiч         каледжа

 Гiльдзюк                - выкладчык Гродзенскага музычнага
 Вiктар Мiкалаевiч         вучылiшча

 Перлiн                  - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь
 Уладзiмiр Паўлавiч        выкладчык Рэспублiканскага музычнага
                           каледжа

 Пякарская               - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 1
 Людмiла Вiкенцьеўна       г.Гродна

                  Народныя iнструменты (струнныя)

 Гладкоў                 - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Яўген Пятровiч            прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi, загадчык кафедры, старшыня
                           камiсii

 Асмалоўская             - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Галiна Вiктараўна         прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi

 Шчарбак                 - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валянцiн Мiхайлавiч       музыкi

 Жывалеўскi              - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валерый Серафiмавiч       музыкi

 Шафранава               - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Тамара Аляксандраўна      выкладчык Вiцебскага музычнага вучылiшча

 Агарак                  - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Галiна Мечыславаўна       г.Лiды

                Народныя iнструменты (баян-акардэон)

 Сеўрукоў                - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Мiкалай Iванавiч          прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi, загадчык кафедры, старшыня
                           камiсii

 Була                    - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Мiрон Iванавiч            музыкi

 Атраднаў                - дацэнт Беларускай дзаржаўнай акадэмii
 Iгар Ардалеонавiч         музыкi

 Iвашкiн                 - выкладчык Наваполацкага музычнага
 Мiхаiл Iванавiч           вучылiшча

 Патапейка               - выкладчык Лiдскага музычнага вучылiшча
 Аляксандр Мацвеевiч

 Рауцкi                  - выкладчык дзiцячай музычнай школы
 Леанiд Аляксандравiч      г.Салiгорска

                Медныя духавыя i ўдарныя iнструменты

 Волкаў                  - кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар
 Мiкалай Мiхайлавiч        Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
                           загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Лагонда                 - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Расцiслаў Анатольевiч     музыкi

 Юшкевiч                 - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Чэслаў Iосiфавiч          музыкi

 Тунчык                  - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Людмiла Мiхайлаўна        музыкi

 Сцяпанаў                - дырэктар Лiдскага музычнага вучылiшча
 Канстанцiн Мiкалаевiч

 Дубовiк                 - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Сяргей Мiкалаевiч         г.п.Красная Слабада

                   Драўляныя духавыя iнструменты

 Нiчкоў                  - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Барыс Уладзiмiравiч       прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi, загадчык кафедры, старшыня
                           камiсii

 Брычыкаў                - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Iван Леанiдавiч           музыкi

 Будкевiч                - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Уладзiмiр Уладзiмiравiч   прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi

 Аўраменка               - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Нiна Васiльеўна           музыкi

 Шыманец                 - выкладчык Баранавiцкага музычнага
 Яўген Сяргеевiч           вучылiшча

 Калеснiк                - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Алег Юр'евiч              г.Чэрвеня

                           Тэорыя музыкi

 Цiтова                  - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Таццяна Андрэеўна         Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
                           загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Ляшчэня                 - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Таццяна Савельеўна        Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Аўсiевiч                - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Людмiла Генадзеўна

 Грынчук                 - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Галiна Пятроўна           каледжа

 Усцiнава                - выкладчык Вiцебскага музычнага вучылiшча
 Нiна Мiкалаеўна

 Двiлянская              - выкладчык Лiдскага музычнага вучылiшча
 Бэла Аронаўна

 Галкiн                  - метадыст лабараторыi Беларускага
 Алег Абрамавiч            iнстытута праблем культуры

 Буднiцкая               - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 2
 Галiна Васiльеўна         г.Бабруйска

                     Гiсторыя музыкi i фальклор

 Шчарбакова              - доктар мастацтвазнаўства, прафесар
 Таiсiя Аляксееўна         Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
                           загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Назiна                  - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Iна Дзмiтрыеўна           Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
                           загадчык кафедры

 Аладава                 - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Радаслава Мiкалаеўна      Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Карасiк                 - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Галiна Юлiянаўна

 Ляшчэвiч                - выкладчык Маладзечанскага музычнага
 Людмiла Вiкенцьеўна       вучылiшча

 Сцяпанская              - кандыдат мастацтвазнаўства, выкладчык
 Нiна Самуiлаўна           Рэспублiканскага музычнага каледжа

 Нiкiцiна                - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Нiна Iосiфаўна

 Двужыльная              - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 1
 Iнэса Фёдараўна           г.Гродна

                               Спевы

 Iвашкоў                 - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Леанiд Пятровiч           кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар
                           Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
                           загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Генералаў               - народны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Анатоль Мiхайлавiч        прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi

 Колас                   - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Людмiла Якаўлеўна         дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
                           музыкi

 Мурзiч                  - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Адам Асманавiч

 Васiльчанка             - выкладчык Гомельскага каледжа
 Людмiла Аляксандраўна     мастацтваў

 Юрэвiч                  - намеснiк дырэктара Маладзечанскага
 Георгiй Iларыёнавiч       музычнага вучылiшча

                       Харавое дырыжыраванне

 Зелянкова               - заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублiкi
 Ганна Паўлаўна            Беларусь, дацэнт Беларускай дзяржаўнай
                           акадэмii музыкi, старшыня камiсii

 Шымановiч               - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Ларыса Андрэеўна          музыкi

 Глушакоў                - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Уладзiмiр Валер'евiч      каледжа

 Жукава                  - выкладчык Наваполацкага музычнага
 Людмiла Адамаўна          вучылiшча

 Iконнiкава              - выкладчык Гродзенскага музычнага
 Ларыса Мiкалаеўна         вучылiшча

 Рауза                   - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Вiталiй Аляксандравiч     г.Вiцебска

                              Жывапiс

 Бараноўскi              - прафесар Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Анатоль Васiльевiч        старшыня камiсii

 Мiронаў                 - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 1
 Мiхаiл Iванавiч           г.Мiнска

 Фядотаў                 - дырэктар Гомельскага мастацкага
 Аляксандр Iванавiч        вучылiшча

                              Малюнак

 Тоўсцiк                 - прафесар Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Уладзiмiр Антонавiч       старшыня камiсii

 Шуганава                - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 3
 Антанiна Анатольеўна      г.Мiнска

 Салькоў                 - выкладчык Мiнскага мастацкага вучылiшча
 Аляксандр Цiмафеевiч      iмя А.К.Глебава

 Гадалава                - дырэктар дзiцячай мастацкай школы
 Ларыса Пятроўна           г.Салiгорска

                             Скульптура

 Слабодчыкаў             - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Уладзiмiр Iванавiч        загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Клiменка                - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 1
 Мiхаiл Рыгоравiч          г.Вiцебска

 Церабун                 - выкладчык Гродзенскага вучылiшча
 Уладзiмiр Васiльевiч      мастацтваў

                  Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

 Казарог                 - кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт
 Мiхаiл Рыгоравiч          Беларускай акадэмii мастацтваў, старшыня
                           камiсii

 Саковiч                 - намеснiк дырэктара школы-лiцэя № 26
 Яўген Мiкалаевiч          г.Мiнска

 Пахоўцаў                - выкладчык Магiлёўскага вучылiшча
 Уладзiмiр Мiкiтавiч       культуры

 Дамненкова              - кандыдат гiстарычных навук, дацэнт
 Людмiла Уладзiмiраўна     Беларускага унiверсiтэта культуры

                               Дызайн

 Чарнышоў                - кандыдат фiласофскiх навук, дацэнт
 Алег Вiктаравiч           Беларускай акадэмii мастацтваў, старшыня
                           камiсii

 Стрыкелева              - аспiрант Беларускай акадэмii мастацтваў
 Крысцiна Аляксандраўна

 Семянько                - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Вячаслаў Якаўлевiч        загадчык кафедры

                    Гiсторыя i тэорыя мастацтваў

 Лазука                  - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт,
 Барыс Андрэевiч           прарэктар Беларускай акадэмii мастацтваў,
                           старшыня камiсii

 Зеляны                  - выкладчык дзiцячай мастацкай школы № 1
 Кiрыл Уладзiмiравiч       г.Мiнска

 Атраховiч               - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Алена Iгараўна            Беларускай акадэмii мастацтваў

                       Тэатральнае мастацтва

 Мiшчанчук               - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Уладзiмiр Андрэевiч       дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
                           старшыня камiсii

 Пасюцiна                - дацэнт Беларускага унiверсiтэта культуры
 Зiнаiда Мiхайлаўна

 Манакова                - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Лiдзiя Аляксееўна         загадчык кафедры

 Пыж                     - старшы навуковы супрацоўнiк Беларускага
 Iна Вiктараўна            iнстытута праблем культуры

 Уханава                 - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў № 5
 Вера Аляксандраўна        г.Гомеля

                            Харэаграфiя

 Лаўрухiна               - дацэнт Беларускага унiверсiтэта культуры,
 Надзея Мiхайлаўна         старшыня камiсii

 Чудайкiна               - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Вольга Пятроўна           Беларускага унiверсiтэта культуры

 Ушакова                 - старшы выкладчык Беларускага
 Валянцiна Пятроўна        унiверсiтэта культуры

 Малышава                - народная артыстка Беларусi, выкладчык
 Клара Мiкалаеўна          Дзяржаўнага харэаграфiчнага каледжа

 Янпольская              - выкладчык Мiнскага вучылiшча мастацтваў
 Вольга Сцяпанаўна

 Парахневiч              - выкладчык Гродзенскага вучылiшча
 Наталля Паўлаўна          мастацтваў

 Iваноў                  - заслужаны артыст Украiны, старшыня
 Анатоль Iосiфавiч         прадметнай (цыклавой) камiсii
                           Магiлёўскага вучылiшча культуры

                           Культуралогiя

 Каралёў                 - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Мiкалай Андрэевiч         Беларускага унiверсiтэта культуры,
                           загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Смагiн                  - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Аляксандр Iванавiч        Беларускага унiверсiтэта культуры

 Седранок                - старшы выкладчык Беларускага унiверсiтэта
 Валерый Сяргеевiч         культуры

 Ваўчок                  - намеснiк дырэктара Гродзенскага вучылiшча
 Дзмiтрый Мiхайлавiч       мастацтваў

 Дабравольская           - загадчык вытворчай практыкай Вiцебскага
 Святлана Мiкалаеўна       вучылiшча мастацтваў

 Куракова                - старшыня прадметнай (цыклавой) камiсii
 Раiса Фёдараўна           Магiлёўскага вучылiшча культуры

                 Бiблiятэказнаўства i бiблiяграфiя

 Матульскi               - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Раман Сцяпанавiч          Беларускага унiверсiтэта культуры,
                           старшыня камiсii

 Кiрухiна                - намеснiк дырэктара па навуковай рабоце
 Людмiла Генадзеўна        Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi

 Платоненка              - намеснiк дырэктара Магiлёўскага
 Людмiла Фёдараўна         бiблiятэчнага тэхнiкума

 Сачко                   - дырэктар Цэнтральнай гарадской бiблiятэкi
 Дiна Мiхайлаўна           г.Мiнска

 Муха                    - дырэктар Брэсцкай абласной бiблiятэкi
 Тамара Паўлаўна

                                               Дадатак 2
                                               да загада
                                               Мiнiстэрства культуры
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               17.06.1998 № 230

                             ПРЭЗIДЫУМ
               Рэспублiканскага навукова-метадычнага
                савета па адукацыi ў сферы культуры

 Рылатка                 - першы намеснiк Мiнiстра культуры
 Уладзiмiр Пятровiч        Рэспублiкi Беларусь, старшыня

 Сцепанцоў               - начальнiк аддзела навучальных i
 Аляксандр Iванавiч        навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Багачова                - загадчык лабораторыi метадычнага
 Iрына Бранiславаўна       забеспячэння Беларускага iнстытута
                           праблем культуры, адказны сакратар

 Кароткiн                - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Раман Iгаравiч            навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Мамонька                - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Уладзiмiр Адамавiч        навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Мукалаў                 - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Анатоль Аляксандравiч     навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Старшынi камiсiй Савета.


         ___________________________________________________________