ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 30 лiпеня 2001 г. № 55

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА
ФОРМЕ 1-НК "СПРАВАЗДАЧА АБ РАБОЦЕ АСПIРАНТУРЫ I
ДАКТАРАНТУРЫ"
 ___________________________________________________________
 Утратило силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 26 марта 2004 г. № 29 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/10782 от 05.04.2004 г.)
 <W20410782> 

 _ На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 19 красавiка 2000 г. № 547 "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
 1. Зацвердзiць прыкладзеную форму дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi 1-нк "Справаздача аб рабоце аспiрантуры i
дактарантуры" гадавой перыядычнасцi i ўвесцi яе ў дзеянне са
справаздачы за 2001 год.
 2. Зацвердзiць прыкладзеную iнструкцыю па запаўненню дзяржаўнай
статыстычнай справаздачы аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры (форма
1-нк) i ўвесцi яе ў дзеянне са справаздачы за 2001 год.
 3. Распаўсюдзiць указаную ў пункце 1 дадзенай пастановы форму
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi на юрыдычныя асобы, якiя
вядуць падрыхтоўку аспiрантаў i дактарантаў.
 4. Прызнаць страцiўшым сiлу загад Мiнiстэрства статыстыкi i
аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. № 227 "Аб
зацвярджэннi форм статыстычнай справаздачнасцi па навуцы"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
63, 8/3669).

Выконваючы абавязкi Мiнiстра Г.I.ГАСЮК

 ----------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкамi iнфармацыi ¦
 L----------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦ аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры ¦
 ¦ за _______ год ¦
 L--------------------------------------------------------

 -------------------------------------¬ Форма 1-нк
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае ¦
 ¦справаздачу _______________________ ¦ ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦ (поўная назва ¦ Пастанова Мiнiстэрства
 ¦___________________________________ ¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦ ў адпаведнасцi са статутам) ¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ___ ¦ 30.07.2001 № 55
 ¦___________________________________ ¦
 ¦(галоўнае ўпраўленне (упраўленне), ¦
 ¦___________________________________ ¦ Гадавая
 ¦ аб'яднанне, канцэрн) ¦----------------------------¬
 ¦Орган кiравання __________________ ¦¦Прадстаўляюць юрыдычныя ¦
 ¦ (мiнiстэрства, ¦¦асобы, якiя вядуць ¦
 ¦___________________________________ ¦¦падрыхтоўку аспiрантаў i ¦
 ¦ канцэрн, камiтэт, iншы орган ¦¦дактарантаў, 5 студзеня: ¦
 ¦___________________________________ ¦¦1) абласному, Мiнскаму ¦
 ¦ кiравання, грамадскае аб'яднанне) ¦¦гарадскому ўпраўленням ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________ ¦¦статыстыкi; ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________ ¦¦2) сваёй вышэйстаячай ¦
 ¦___________________________________ ¦¦арганiзацыi. ¦
 L-------------------------------------L----------------------------
------------------------------------------------------------------------¬
¦ КОДЫ ¦
+-------T-------T-------T--------T------T-------T-----T-----T-----T-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-------+-------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ формы ¦арганi-¦арганi-¦органа ¦галiны¦асноў- ¦тэры-¦вiду ¦формы¦арга-¦
¦ па ¦зацыi- ¦зацыi- ¦кiраван-¦па ¦нага ¦торыi¦ўста-¦(вi- ¦нiза-¦
¦ ОКУД ¦скла- ¦скла- ¦ня ¦ОКОНХ ¦вiду ¦па ¦новы ¦ду) ¦цый- ¦
¦ ¦даль- ¦даль- ¦(грамад-¦ ¦экана- ¦СОАТО¦ ¦улас-¦на- ¦
¦ ¦нiка ¦нiка ¦скага ¦ ¦мiчнай ¦ ¦ ¦насцi¦пра- ¦
¦ ¦спра- ¦спра- ¦аб'яд- ¦ ¦дзей- ¦ ¦ ¦па ¦вавой¦
¦ ¦ваздачы¦ваздачы¦нання) ¦ ¦насцi ¦ ¦ ¦ОКФС ¦фор- ¦
¦ ¦па ОКПО¦па ¦па СООУ ¦ ¦па ОКЭД¦ ¦ ¦ ¦мы па¦
¦ ¦ ¦ОКЮЛП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКОПФ¦
+-------+-------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦0614001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+------

 Раздзел I. Агульная колькасць аспiрантаў, прыём i выпуск (па
 галiнах навук i спецыяльнасцях)

 (чалавек)
----T--------------T------T----------T----------------------T----------T------
Ну- ¦ Назва ¦Шыфр ¦Прынята ў ¦ Фактычны выпуск у ¦Колькасць ¦Кан-
мар ¦ паказчыка ¦галiны¦аспiранту-¦справаздачным годзе ¦аспiрантаў¦троль-
рад-¦ ¦навукi¦ру ў спра-+----T------T----------+на канец ¦ная
ка ¦ ¦i спе-¦ваздачным ¦уся-¦з iх з¦з адрывам ¦справаз- ¦сума
 ¦ ¦цыяль-¦годзе ¦го ¦з аба-¦ад вытвор-¦дачнага ¦(гра-
 ¦ ¦насцi +----T-----+ ¦ронай ¦часцi ¦года ¦фы
 ¦ ¦ ¦уся-¦з iх ¦ ¦канды-+---T------+----T-----+1-8)
 ¦ ¦ ¦го ¦з ад-¦ ¦дацкай¦у- ¦з iх з¦уся-¦з iх ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦рывам¦ ¦дысер-¦ся-¦аба- ¦го ¦з ад-¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ад ¦ ¦тацыi ¦го ¦ронай ¦ ¦рывам¦
 ¦ ¦ ¦ ¦выт- ¦ ¦ ¦ ¦канды-¦ ¦ад ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦вор- ¦ ¦ ¦ ¦дацкай¦ ¦выт- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦часцi¦ ¦ ¦ ¦дысер-¦ ¦вор- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тацыi ¦ ¦часцi¦
----+--------------+------+----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ Г
----+--------------+------+----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 01 ¦Колькасць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аспiрантаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦уключаючы асi-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стэнтаў-стажо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦раў, стажораў-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦выкладчыкаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аспiрантаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навучаюцца за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кошт накiроў- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ваючага боку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(дагаворы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кантракты), - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦усяго ¦000000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 02 ¦З радка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦колькасць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аспiрантаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навучаюцца за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кошт накiроў- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ваючага боку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(дагаворы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кантракты) ¦000000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 03 ¦З радка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦жанчыны ¦000000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 04 ¦З агульнага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лiку (радок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦01) па галiнах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навук i спе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦цыяльнасцях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ------------ ¦ +----+-----+----+------+---+------+----+-----+------
 05 ¦Акрамя таго, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦агульная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦колькасць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦замежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦грамадзян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------+------+----+-----+----+------+---+------+----+-----+-----

 Раздзел II. Паказчыкi руху аспiрантаў

 (чалавек)
-------------T-----T------T---------T------T--------T---------T-----
 ¦Нумар¦Коль- ¦Прынята ў¦Залi- ¦Коль- ¦Колькасць¦Кант-
 ¦радка¦касць ¦аспiран- ¦чана ¦касць ¦аспiран- ¦роль-
 ¦ ¦аспi- ¦туру ў ¦ў ас- ¦аспiран-¦таў, якiя¦ная
 ¦ ¦рантаў¦справаз- ¦пiран-¦таў, ¦праходзi-¦сума
 ¦ ¦на ¦дачным ¦туру ў¦якiя вы-¦лi пад- ¦(гра-
 ¦ ¦пача- ¦годзе з ¦парад-¦былi да ¦рыхтоўку ¦фы
 ¦ ¦так ¦лiку тых,¦ку ¦закан- ¦звыш ус- ¦1-5)
 ¦ ¦спра- ¦хто ¦аднаў-¦чэння ¦таноўлен-¦
 ¦ ¦ваз- ¦закончыў ¦лення ¦аспiран-¦нага тэр-¦
 ¦ ¦дачна-¦вышейшую ¦або ¦туры ў ¦мiну, на ¦
 ¦ ¦га ¦навучаль-¦пера- ¦справаз-¦канец ¦
 ¦ ¦года ¦ную ўста-¦воду з¦дачным ¦справаз- ¦
 ¦ ¦ ¦нову ў ¦iншых ¦годзе ¦дачнага ¦
 ¦ ¦ ¦справаз- ¦уста- ¦ ¦года ¦
 ¦ ¦ ¦дачным ¦ноў ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦годзе ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+-----+------+---------+------+--------+---------+-----
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ В
-------------+-----+------+---------+------+--------+---------+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Усяго ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +---------+------+--------+---------+-----
 У тым лiку з¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 адрывам ад ¦ 02 ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 вытворчасцi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+-----+------+---------+------+--------+---------+-----

 Раздзел III. Суiскальнiкi на атрыманне вучонай ступенi
 кандыдата навук, абарона кандыдацкiх дысертацый

 (чалавек)
----T----------------------T------T---------T----------------------T-------
Ну- ¦ Галiны навук ¦Шыфр ¦Колькасць¦Абаронена кандыдацкiх ¦Кан-
мар ¦ ¦галiны¦суiскаль-¦дысертацый на навуко- ¦троль-
рад-¦ ¦навукi¦нiкаў на ¦вым савеце дадзенай ¦ная
ка ¦ ¦i спе-¦атрыманне¦навуковай установы ў ¦сума
 ¦ ¦цыяль-¦вучонай ¦справаздачным годзе ¦(гра-
 ¦ ¦насцi ¦ступенi +--------T-------------+фы
 ¦ ¦ ¦кандыдата¦суiс- ¦асобам, якiя ¦1-3)
 ¦ ¦ ¦навук на ¦кальнi- ¦прайшлi аспi-¦
 ¦ ¦ ¦канец ¦камi на ¦ранцкую пад- ¦
 ¦ ¦ ¦справаз- ¦атрыман-¦рыхтоўку да ¦
 ¦ ¦ ¦дачнага ¦не вучо-¦справаздач- ¦
 ¦ ¦ ¦года ¦най сту-¦нага года ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦пенi ¦ ¦
----+----------------------+------+---------+--------+-------------+-------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ Г
----+----------------------+------+---------+--------+-------------+-------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 01 ¦Усяго ¦000000¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +---------+--------+-------------+-------
 02 ¦ У тым лiку па галiнах¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ навук i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ спецыяльнасцях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +---------+--------+-------------+-------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------------- ¦ +---------+--------+-------------+-------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------------- ¦ +---------+--------+-------------+-------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------------- ¦ +---------+--------+-------------+-------
 03 ¦З радка 01 жанчыны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+------+---------+--------+-------------+-------

 Даведка. Размеркаванне аспiрантаў па ўзросту

 (чалавек)
-------------T-----T--------------------------------------T----------------
 ¦Нумар¦ Колькасць аспiрантаў на канец года ¦ Кантрольная
 ¦радка¦ (з радка 01 графы 7 раздзела I) ¦сума (графы 1-8)
 ¦ +------T---T---T---T---T---T-----T-----+
 ¦ ¦да 24 ¦25 ¦26 ¦27 ¦28 ¦29 ¦30-34¦звыш ¦
 ¦ ¦гадоў ¦га-¦га-¦га-¦га-¦га-¦гады ¦34 ¦
 ¦ ¦уключ-¦доў¦доў¦доў¦доў¦доў¦ ¦гадоў¦
 ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+-----+------+---+---+---+---+---+-----+-----+----------------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ В
-------------+-----+------+---+---+---+---+---+-----+-----+----------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Усяго ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +------+---+---+---+---+---+-----+-----+----------------
 З iх жанчыны¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+-----+------+---+---+---+---+---+-----+-----+----------------

 Раздзел IV. Агульная колькасць дактарантаў, прыём i выпуск (па
 галiнах навук i спецыяльнасцях)

 (чалавек)
----T----------------T------T------T-------------T---------T-----------T------
Ну- ¦Галiны навук i ¦Шыфр ¦Прыня-¦Фактычны ¦Колькасць¦Колькасць ¦Кан-
мар ¦спецыяльнасцi ¦галiны¦та ў ¦выпуск з ¦дактаран-¦дактарантаў¦троль-
рад-¦ ¦навукi¦дак- ¦дактарантуры ¦таў, якiя¦на канец ¦ная
ка ¦ ¦i спе-¦таран-¦ў справаздач-¦выбылi да¦справаздач-¦сума
 ¦ ¦цыяль-¦туру ў¦ным годзе ¦заканчэн-¦нага года ¦(гра-
 ¦ ¦насцi ¦спра- +----T--------+ня дакта-+----T------+фы
 ¦ ¦ ¦ваз- ¦уся-¦у тым ¦рантуры ў¦уся-¦у тым ¦1-6)
 ¦ ¦ ¦дачным¦го ¦лiку ¦справаз- ¦го ¦лiку ¦
 ¦ ¦ ¦годзе ¦ ¦з абаро-¦дачным ¦ ¦жан- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦най док-¦годзе ¦ ¦чын ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарскай ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дысерта-¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тацыi ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------+------+------+----+--------+---------+----+------+------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ Г
----+----------------+------+------+----+--------+---------+----+------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 01 ¦Колькасць ¦000000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дактарантаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------+ +------+----+--------+---------+----+------+------
 02 ¦ У тым лiку па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ галiнах навук i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ спецыяльнасцях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------- ¦ +------+----+--------+---------+----+------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------- ¦ +------+----+--------+---------+----+------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ -------------- ¦ +------+----+--------+---------+----+------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------+------+------+----+--------+---------+----+------+------

 Даведка. Размеркаванне дактарантаў па ўзросту

 (чалавек)
-----------T-----T-------------------------------------------------T-------
 ¦Нумар¦ Колькасць дактарантаў на канец года ¦Кан-
 ¦радка¦ (з радка 01 графы 5 раздзела IV) ¦троль-
 ¦ +-------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ная
 ¦ ¦да 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦30-34¦35-39¦40-44¦звыш ¦сума
 ¦ ¦гадоў ¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гады ¦гадоў¦гады ¦ 44 ¦(гра-
 ¦ ¦уключна¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гадоў¦фы 1-8)
-----------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ В
-----------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Усяго ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
 З iх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 жанчыны ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

 Раздзел V. Навуковае кiраўнiцтва аспiрантамi i дактарантамi

 (чалавек)
---------------------T------T---------T--------------------------T---------
 ¦Нумар ¦Колькасць¦З iх маюць вучонае званне ¦Кантроль-
 ¦радка ¦навуковых+-----T----T------T--------+ная сума
 ¦ ¦кiраўнi- ¦да- ¦пра-¦члена-¦акадэмi-¦(графы
 ¦ ¦коў (кан-¦цэнта¦фе- ¦карэс-¦ка (пра-¦1-5)
 ¦ ¦сультан- ¦ ¦сара¦пан- ¦вадзей- ¦
 ¦ ¦таў) ¦ ¦ ¦дэнта ¦нага ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦члена ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акадэмii¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навук) ¦
---------------------+------+---------+-----+----+------+--------+---------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ В
---------------------+------+---------+-----+----+------+--------+---------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Навуковае кiраўнiцтва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
аспiрантамi - усяго ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 З iх жанчыны ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
З радка 01 маюць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вучоную ступень: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 кандыдата навук ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 з iх жанчыны ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 доктара навук ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 з iх жанчыны ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
Навуковае кiраўнiцтва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дактарантамi - усяго ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 З iх жанчыны ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
З радка 07 маюць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вучоную ступень: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 доктара навук ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +---------+-----+----+------+--------+---------
 з iх жанчыны ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+------+---------+-----+----+------+--------+---------

_______________________________ ______________________
 (пасада кiраўнiка, подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

________________
 (дата)
_______________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Пастанова Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 30.07.2001 № 55

 Iнструкцыя па запаўненню дзяржаўнай статыстычнай справаздачы
 аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры (форма 1-нк)

 1. Справаздачу аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры састаўляюць
юрыдычныя асобы - арганiзацыi, навуковыя ўстановы, вышэйшыя
навучальныя ўстановы (далей - ВНУ), якiя вядуць падрыхтоўку
аспiрантаў i дактарантаў, на аснове загаду аб залiчэннi, пераводзе,
адлiчэннi аспiрантаў i дактарантаў i iншых дакументаў.
 2. Адрасная частка запаўняецца на падставе ўстаноўчых
дакументаў у наступным парадку:
 па радку "Назва арганiзацыi, якая складае справаздачу"
юрыдычная асоба ўказвае поўную назву, прынятую ва ўстаноўчых
дакументах, i затым у дужках - скарочаную назву;
 па радку "Паштовы адрас" прыводзiцца юрыдычны адрас з паштовым
iндэксам.
 3. У справаздачы прыводзяць звесткi аб усiх аспiрантах,
прынятых у аспiрантуру дадзенай установы.
 4. Пры размеркаваннi аспiрантаў па галiнах навук i
спецыяльнасцях (раздзел I) неабходна кiравацца Наменклатурай
спецыяльнасцей навуковых работнiкаў Рэспублiкi Беларусь,
зацверджанай загадам Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага камiтэта
Рэспублiкi Беларусь ад 4 мая 2000 г. № 11-Д "О внесении изменений и
дополнений в Номенклатуру специальностей научных работников
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 52, № 8/3478; 2001 г., № 9, 8/4508; № 17,
8/4755). Пры гэтым спачатку паказваецца адпаведная галiна навукi,
затым пералiчваюцца спецыяльнасцi, якiя ўваходзяць у гэтую галiну.
Сума вынiкаў па галiнах навук павiнна быць роўная даным радка 01.
 5. Замежныя грамадзяне (акрамя грамадзян краiн блiзкага
замежжа) улiчваюцца па радку 05 раздзела I.
 6. Звесткi аб асобах, якiя абаранiлi дысертацыi ў перыяд
аспiранцкай падрыхтоўкi (гэта значыць, у межах тэрмiну аспiрантуры,
якi ўказаны ў загадзе аб залiку), паказваюцца ў лiку закончыўшых з
абаронай дысертацыi па раздзелу I у справаздачы ўстановы, дзе яны
навучалiся, незалежна ад таго, у якой установе яны абаранiлi
дысертацыi, а звесткi аб асобах, якiя абаранiлi дысертацыi за межамi
тэрмiну аспiранцкай падрыхтоўкi, - у лiку абаранiўшых дысертацыi па
раздзелу III у справаздачы ўстановы, дзе яны абаранiлi дысертацыi.
 7. Колькасць аспiрантаў, паказаных у раздзеле II (графа 2),
уключаецца ў агульны лiк прынятых у раздзеле I (графы 1, 2).
 У графе 3 раздзела II паказваецца колькасць асоб, залiчаных у
аспiрантуру ў парадку аднаўлення або пераводам з iншых устаноў. У
лiк прынятых (раздзел I, графы 1 i 2) гэта колькасць не ўключаецца.
 У графе 4 раздзела II паказваюць агульную колькасць аспiрантаў,
выбыўшых па розных прычынах да заканчэння аспiрантуры, за
справаздачны год. У графе 5 раздзела II з агульнай колькасцi
аспiрантаў (раздзел I графы 7 i 8 па радку 01) выдзяляецца колькасць
аспiрантаў, якiя праходзiлi падрыхтоўку звыш устаноўленага тэрмiну.
 8. У раздзеле III у лiк суiскальнiкаў вучонай ступенi кандыдата
навук уключаюць асоб, якiя самастойна (па-за аспiрантурай) працуюць
над падрыхтоўкай кандыдацкiх дысертацый i прымацаваных ва
ўстаноўленым парадку да дадзенай навуковай установы (ВНУ).
Суiскальнiкi ўлiчваюцца па месцы iх прымацавання.
 У графах 2-3 раздзела III паказваецца колькасць абароненых
кандыдацкiх дысертацый на навуковым савеце дадзенай навуковай
установы (ВНУ) у справаздачным годзе суiскальнiкамi i асобамi, якiя
прайшлi аспiранцкую падрыхтоўку да справаздачнага года, незалежна ад
таго, дзе яны навучалiся - у аспiрантуры пры дадзенай навуковай
установе (ВНУ) або аспiрантуры пры iншай навуковай установе (ВНУ), а
таксама незалежна ад месца iх работы.
 Асобы, якiя закончылi аспiрантуру ў справаздачным годзе без
абароны дысертацыi, але абаранiлi потым яе ў гэтым годзе ў дадзенай
установе, у справаздачы будуць паказаны двойчы: у раздзеле III
(графа 3) як абаранiўшыя дысертацыi за межамi тэрмiну аспiранцкай
падрыхтоўкi i ў раздзеле I (графы 3 i 5) як закончыўшыя аспiрантуру
без абароны дысертацыi.
 9. Даныя аб рабоце дактарантуры запаўняюць навуковыя ўстановы i
вышэйшыя навучальныя ўстановы, пры якiх адкрыты дактарантуры. У
колькасць дактарантаў уключаюцца асобы, якiя працуюць над
падрыхтоўкай дысертацыi ў дактарантуры.
 10. Па радку 01 раздзела V указваюцца ўсе навуковыя кiраўнiкi
аспiрантаў. Па радках 03 i 05 раздзела V прыводзiцца расшыфроўка
кiраўнiкоў па вучоных ступенях. У графе 1 раздзела V прыводзiцца
агульная колькасць навуковых кiраўнiкоў незалежна ад iх асноўнага
месца работы, ажыццяўляючых падрыхтоўку аспiрантаў i дактарантаў.
 У графах 2-5 раздзела V кiраўнiкi размяркоўваюцца па вучоных
званнях.
 У графах 4, 5 раздзела V паказваюцца толькi члены-карэспандэнты
i акадэмiкi (правадзейныя члены акадэмii навук) Нацыянальнай
акадэмii навук Беларусi i Акадэмii аграрных навук Рэспублiкi
Беларусь.
 Навуковыя кiраўнiкi (кансультанты) аспiрантаў (дактарантаў),
якiя маюць адначасова, напрыклад, вучоную ступень доктара навук i
вучонае званне прафесара, паказваюцца ў справаздачы адзiн раз.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, прыведзеная ў гэтай iнструкцыi,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы. _