ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 26 верасня 1997 г. № 227

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI
ПА НАВУЦЫ
 ___________________________________________________________
 Утратил силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 30 июля 2001 г. N 55 (зарегистрирован в
 Национальном реестре - N 8/6492 от 10.08.2001 г.)
 <W20106492> 

 _ [Изменения и дополнения:
 Приказ Министерства и статистики от 22 июля 1998 г. N
 178 (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/4136 от
 12.09.2000 г.) <W60004136>;
 Приказ Министерства и статистики от 19 июня 2000 г. N 31
 (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/3669 от
 27.06.2000 г.) <W20003669>].

 У сувязi з пераглядам i ўдасканаленнем статыстычнай
справаздачнасцi па навуцы загадваю:
 1. Зацвердзiць прыкладзеныя формы статыстычнай справаздачнасцi
па навуцы гадавой перыядычнасцi i iнструкцыi па iх запаўненню, i
ўвесцi iх у дзеянне са справаздачы за 1997 год:
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-наука утратила силу приказом Министерства и
 статистики от 19 июня 2000 г. N 31 (зарегистрирован в
 Национальном реестре - N 8/3669 от 27.06.2000 г.)

 - № 1-наука "Отчет о выполнении научных исследований и
 разработок"*;
 ___________________________________________________________

 - № 1-нк "Справаздача аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры"*;
 ___________________________________________________________
 Форма N 5-нк утратила силу приказом Министерства и
 статистики от 22 июля 1998 г. N 178 (зарегистрирован в
 Национальном реестре - N 8/4136 от 12.09.2000 г.)

 - № 5-нк "Справаздача аб колькасцi
 прафесарска-выкладчыцкiх работнiкаў"*;
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 Форма N 2/5-нт утратила силу приказом Министерства и
 статистики от 22 июля 1998 г. N 178 (зарегистрирован в
 Национальном реестре - N 8/4136 от 12.09.2000 г.)

 - № 2/5-нт "Справаздача аб ходзе выканання важнейшых
 работ па навукова-тэхнiчнаму прагрэсу"*.
 ___________________________________________________________
______________________________
 *Не прыводзiцца.

 2. Распаўсюдзiць указаныя ў п.1 дадзенага загаду формы:
 - № 1-наука - на навуковыя арганiзацыi, якiя знаходзяцца на
самастойным балансе, на аб'яднаннi, прадпрыемствы, вышэйшыя
навучальныя ўстановы, праектна-канструктарскiя, тэхналагiчныя,
праектныя i праектна-вышукальныя арганiзацыi i iншыя арганiзацыi,
якiя маюць у сваiм складзе падраздзяленнi, якiя выконваюць
даследаваннi i распрацоўкi ва ўсiх галiнах эканомiкi (акрамя
арганiзацый, састаўляючых справаздачу па форме МП);
 - № 1-нк - на арганiзацыi, навуковыя ўстановы, вышэйшыя
навучальныя ўстановы, якiя вядуць падрыхтоўку аспiрантаў i
дактарантаў;
 - № 5-нк - на ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы, незалежна ад
форм уласнасцi;
 - № 2/5-нт - на аб'яднаннi, прадпрыемствы, якiя выконваюць
мерапрыемствы па асваенню тэхналогiй вытворчасцi важнейшых вiдаў
непрадуктовых тавараў народнага спажывання.
 3. 3 увядзеннем у дзеянне ўказаных форм адмянiць раней дзеючыя
формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi i iнструкцыi па iх
запаўненню: № 1-навука, № 1-нк, зацверджаныя пастановай
Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 28 жнiўня 1995 г. № 180; №
5-нк, зацверджаную пастановай Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 4
жнiўня 1994 г. № 36; № 2/5-нт, зацверджаную пастановай Дзяржкамстата
Рэспублiкi Беларусь ад 7 жнiўня 1992 г. № 50; дадатак да справаздачы
па форме № 1-нк "Колькасць аспiрантаў мэтавай аспiрантуры",
зацверджаныя пастановай Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 7
жнiўня 1992 г. № 48.

Першы намеснiк Мiнiстра У.I.ЗIНОЎСКI _