ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      26 верасня 1997 г. № 227

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI
ПА НАВУЦЫ
         ___________________________________________________________
         Утратил   силу  постановлением  Министерства  статистики  и
         анализа  от  30  июля  2001  г.  N  55  (зарегистрирован  в
         Национальном   реестре  -   N  8/6492   от  10.08.2001  г.)
         <W20106492> 

 _      [Изменения и дополнения:
            Приказ Министерства  и статистики от  22 июля 1998  г. N
         178 (зарегистрирован  в Национальном реестре -  N 8/4136 от
         12.09.2000 г.) <W60004136>;
            Приказ Министерства и статистики от 19 июня 2000 г. N 31
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/3669 от
         27.06.2000 г.) <W20003669>].

     У сувязi   з   пераглядам   i    ўдасканаленнем    статыстычнай
справаздачнасцi па навуцы загадваю:
     1. Зацвердзiць  прыкладзеныя формы статыстычнай справаздачнасцi
па  навуцы  гадавой  перыядычнасцi  i iнструкцыi па iх запаўненню, i
ўвесцi iх у дзеянне са справаздачы за 1997 год:
         ___________________________________________________________
         Форма N  1-наука  утратила  силу  приказом  Министерства  и
         статистики от 19 июня  2000  г.  N  31  (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/3669 от 27.06.2000 г.)

            - №  1-наука "Отчет о выполнении  научных исследований и
         разработок"*;
         ___________________________________________________________

     - № 1-нк "Справаздача аб рабоце аспiрантуры i дактарантуры"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N   5-нк  утратила  силу   приказом  Министерства  и
         статистики  от 22  июля 1998  г. N  178 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/4136 от 12.09.2000 г.)

            -      №     5-нк      "Справаздача     аб     колькасцi
         прафесарска-выкладчыцкiх работнiкаў"*;
         ___________________________________________________________
         ___________________________________________________________
         Форма  N  2/5-нт  утратила  силу  приказом  Министерства  и
         статистики  от 22  июля 1998  г. N  178 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/4136 от 12.09.2000 г.)

            -  № 2/5-нт  "Справаздача аб  ходзе выканання  важнейшых
         работ па навукова-тэхнiчнаму прагрэсу"*.
         ___________________________________________________________
______________________________
     *Не прыводзiцца.

     2. Распаўсюдзiць указаныя ў п.1 дадзенага загаду формы:
     - № 1-наука - на навуковыя  арганiзацыi,  якiя  знаходзяцца  на
самастойным   балансе,   на   аб'яднаннi,   прадпрыемствы,  вышэйшыя
навучальныя   ўстановы,   праектна-канструктарскiя,   тэхналагiчныя,
праектныя  i  праектна-вышукальныя  арганiзацыi i iншыя арганiзацыi,
якiя  маюць  у  сваiм  складзе   падраздзяленнi,   якiя   выконваюць
даследаваннi   i  распрацоўкi  ва  ўсiх  галiнах  эканомiкi  (акрамя
арганiзацый, састаўляючых справаздачу па форме МП);
     - №   1-нк  -  на  арганiзацыi,  навуковыя  ўстановы,  вышэйшыя
навучальныя  ўстановы,  якiя   вядуць   падрыхтоўку   аспiрантаў   i
дактарантаў;
     -  №  5-нк - на ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы, незалежна ад
форм уласнасцi;
     - № 2/5-нт -  на  аб'яднаннi,  прадпрыемствы,  якiя  выконваюць
мерапрыемствы  па  асваенню  тэхналогiй  вытворчасцi важнейшых вiдаў
непрадуктовых тавараў народнага спажывання.
     3. 3  увядзеннем у дзеянне ўказаных форм адмянiць раней дзеючыя
формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi  i  iнструкцыi  па  iх
запаўненню:    №   1-навука,   №   1-нк,   зацверджаныя   пастановай
Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 28 жнiўня  1995  г.  №  180;  №
5-нк, зацверджаную пастановай Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 4
жнiўня 1994 г. № 36; № 2/5-нт, зацверджаную пастановай Дзяржкамстата
Рэспублiкi Беларусь ад 7 жнiўня 1992 г. № 50; дадатак да справаздачы
па  форме  №  1-нк  "Колькасць  аспiрантаў   мэтавай   аспiрантуры",
зацверджаныя  пастановай  Дзяржкамстата  Рэспублiкi  Беларусь  ад  7
жнiўня 1992 г. № 48.

Першы намеснiк Мiнiстра                               У.I.ЗIНОЎСКI _