МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 ЗАГАД

 4 жнiўня 1994 г. N 225

 г.Мiнск


 Аб зацвярджэннi Палажэння
 аб шматузроўневай сiстэме
 вышэйшай адукацыi ў Рэспублiцы
 Беларусь

 З мэтай удасканалення сiстэмы вышэйшай адукацыi ў Рэспублiцы
Беларусь
 ЗАГАДВАЮ:

 1. Зацвердзiць Палажэнне аб шматузроўневай сiстэме вышэйшай
адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь (дадаецца).

 2. Упраўленню ВНУ i педадукацыi (Галко Т.Я.) у месячны тэрмiн
накiраваць дадзенае Палажэнне ва ўсе дзяржаўныя i недзяржаўныя
вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь, а таксама
мiнiстэрствы i ведамствы, якiя маюць у сваiм падпарадкаваннi
вышэйшыя навучальныя ўстановы.

 3. Кантроль за выкананнем гэтага загада ўскласцi на намеснiка
В.I.Стражава.


 Мiнiстр В.А.Гайсёнак

 Зацверджана