ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     20 красавiка 2006 г. № 36

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ Ў IНСТРУКЦЫЮ АБ ПАРАДКУ ПЕРАВОДУ,
АДНАЎЛЕННЯ I АДЛIЧЭННЯ СТУДЭНТАЎ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ
УСТАНОЎ

     У адпаведнасцi  з  Указам  Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 28
лютага 2006 г.  № 126 "О  некоторых  вопросах  платного  обучения  в
государственных  учреждениях,  обеспечивающих  получение  высшего  и
среднего специального образования" Мiнiстэрства адукацыi  Рэспублiкi
Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     Унесцi ў Iнструкцыю аб парадку пераводу, аднаўлення i адлiчэння
студэнтаў   вышэйшых   навучальных   устаноў,  зацверджаную  загадам
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiпеня 1994 г.  № 192
(Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., № 11; 1997 г., №
9), наступныя змяненнi:
     падпункт 1.3 пункта 1 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "1.3. Перавод  i  аднаўленне  павiнны   праводзiцца   ў   межах
колькасцi   студэнтаў,  якiя  адначасова  навучаюцца,  вызначанай  у
спецыяльным дазволе  (лiцэнзii)  на  адукацыйную  дзейнасць,  а  для
навучання за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту,  акрамя таго,  -
пры наяўнасцi свабодных бюджэтных месцаў.";
     падпункт 2.5 пункта 2 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "2.5. Рэктар  дзяржаўнай  ВНУ  мае  права  пераводзiць  выдатна
паспяваючых  студэнтаў (маючых па вынiках навучальнага года не меней
75 працэнтаў адзнак 10 (дзесяць) i 9  (дзевяць)  балаў,  а  астатнiя
адзнакi   -  не  нiжэй  7  (сямi)  балаў),  якiя  дасягнулi  высокiх
паказчыкаў у навукова-даследчай дзейнасцi i грамадскай  рабоце,  пры
наяўнасцi   свабодных  бюджэтных  месцаў  з  платнага  навучання  на
навучанне  за  кошт  сродкаў  рэспублiканскага  бюджэту  ў  парадку,
устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.".

Мiнiстр                                                 А.М.Радзькоў

УЗГОДНЕНА
Мiнiстр працы
i сацыяльнай абароны
Рэспублiкi Беларусь
         А.П.Морава
19.04.2006