ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       13 чэрвеня 1995 г. № 230

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ РЭСПУБЛIКАНСКIМ МIЖВЕДАМАСНЫМ
 САВЕЦЕ ПА ПЫТАННЯХ ДАШКОЛЬНАГА ВЫХАВАННЯ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  приказом  Министерства  образования   от   31
         октября 2005 г. № 582  _

     У мэтах  забеспячэння  каардынацыi  дзейнасцi  мiнiстэрстваў  i
ведамстваў,  якiя  маюць  дзiцячыя  дашкольныя  ўстановы па пытаннях
развiцця дашкольнага выхавання, загадваю:
     1. Зацвердзiць   Палажэнне   аб  Рэспублiканскiм  мiжведамасным
савеце  па  пытаннях  дашкольнага  выхавання  i  новы  склад  членаў
мiжведамаснага савета.
     2. Загад Мiнiстэрства народнай адукацыi БССР ад 15 мая 1989  г.
№  165  "Аб  унясеннi змяненняў i дапаўненняў у склад i Палажэнне аб
Рэспублiканскiм  мiжведамасным  савеце   па   пытаннях   грамадскага
дашкольнага выхавання" лiчыць страцiўшым сiлу.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

                                                 ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                 Загад Мiнiстэрства
                                                 адукацыi i навукi
                                                 Рэспублiкi Беларусь
                                                 13.06.1995 № 230

                             ПАЛАЖЭННЕ
        аб Рэспублiканскiм мiжведамасным савеце па пытаннях
                       дашкольнага выхавання

     1. Рэспублiканскi  мiжведамасны  савет  па пытаннях дашкольнага
выхавання ствараецца пры Мiнiстэрстве адукацыi i  навукi  Рэспублiкi
Беларусь.
     2. Асноўнымi задачамi Рэспублiканскага мiжведамаснага савета па
пытаннях дашкольнага выхавання з'яўляюцца:
     - здзяйсненне адзiнай дзяржаўнай палiтыкi ў галiне  адукацыi  i
выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту;
     - каардынацыя дзеянняў мiнiстэрстваў i ведамстваў,  якiя  маюць
дзiцячыя   дашкольныя  ўстановы  па  пытаннях  развiцця  дашкольнага
выхавання;
     - распаўсюджванне лепшага вопыту работы па выхаванню,  развiццю
i навучанню дзяцей дашкольнага ўзросту.
     3. Рэспублiканскi   мiжведамасны   савет   у   адпаведнасцi   з
ускладзенымi на яго асноўнымi задачамi:
     3.1. каардынуе дзейнасць мiнiстэрстваў, ведамстваў, арганiзацый
i ўпраўленняў адукацыi абласных i Мiнскага гарадскога выканкамаў  па
кiраўнiцтву    дзiцячымi    дашкольнымi    ўстановамi,   садзейнiчае
правядзенню адзiнай  дзяржаўнай  палiтыкi  па  пытаннях  дашкольнага
выхавання;
     3.2. разглядае  пытаннi  i  здзяйсняе  кантроль  за  выкананнем
рашэнняў  Кабiнета Мiнiстраў,  Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь
па развiццю i ўдасканаленню дашкольнага выхавання;
     3.3. ва   ўстаноўленым  парадку  ўносiць  прапановы  ў  Кабiнет
Мiнiстраў,  Вярхоўны   Савет   Рэспублiкi   Беларусь   па   пытаннях
дашкольнага выхавання;
     3.4. вывучае,  абагульняе  i  прапагандуе  лепшы  вопыт  работы
дзiцячых дашкольных устаноў.
     4. Рэспублiканскi мiжведамасны савет мае права:
     4.1. правяраць  стан  работы  ў  мiнiстэрствах  i ведамствах па
выкананню рашэнняў Кабiнета Мiнiстраў,  Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь па пытаннях дашкольнага выхавання;
     4.2. заслухоўваць   на    сваiх    пасяджэннях    прадстаўнiкоў
мiнiстэрстваў,   ведамстваў  i  iншых  зацiкаўленых  арганiзацый  па
пытаннях захавання i развiцця дашкольнага выхавання;
     4.3. атрымлiваць   ад   мiнiстэрстваў,   ведамстваў   i   iншых
арганiзацый iнфармацыю па пытаннях дашкольнага выхавання;
     4.4. па ўзгадненню з прадстаўнiкамi мiнiстэрстваў,  ведамстваў,
устаноў i арганiзацый  прыцягваць  квалiфiкаваных  спецыялiстаў  для
вывучэння i распрацоўкi праблем,  дакументаў па развiццю дашкольнага
выхавання.
     5. Мiжведамасны   савет   па   пытаннях  дашкольнага  выхавання
фармiруецца  з  прадстаўнiкоў  Мiнiстэрства   адукацыi   i   навукi,
галiновых    мiнiстэрстваў,    ведамстваў   i   iншых   зацiкаўленых
арганiзацый.
     6. Дзейнасць  мiжведамаснага савета ажыццяўляецца на грамадскiх
пачатках.
     Рэспублiканскi мiжведамасны савет узначальвае намеснiк Мiнiстра
адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь. _