Прэзiдыум Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь
              i Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

                             ПАСТАНОВА

                 29 снежня 1994 г. N 3478-XII/275

                              г.Мiнск


 АБ ПРЫСУДЖЭННI ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМIЙ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 1994 ГОДА Ў ГАЛIНЕ ЛIТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА I АРХIТЭКТУРЫ

===

      Разгледзеўшы   прапановы   Камiтэта   па   Дзяржаўных  прэмiях
Рэспублiкi  Беларусь у  галiне лiтаратуры,  мастацтва i архiтэктуры,
Прэзiдыум Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь i Кабiнета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЮЦЬ:

      1.   Зацвердзiць  рашэнне   Камiтэта  па   Дзяржаўных  прэмiях
Рэспублiкi Беларусь  у галiне лiтаратуры, мастацтва  i архiтэктуры i
прысудзiць Дзяржаўныя прэмii Рэспублiкi Беларусь 1994 года:

                   У галiне лiтаратуры

                     iмя Янкi Купалы

      Баравiковай Раiсе  Андрэеўне - за  кнiгу паэзii "Люстэрка  для
самотнай" (вершы, пераклады, паэма "Барбара Радзiвiл")

                     iмя Кастуся Калiноўскага

      Жданоўскаму  Мiхаiлу Андрэевiчу,  рэжысёру, -  за створаныя на
кiнастудыi   "Беларусьфiльм"   дакументальныя   фiльмы   "Дарога  на
Курапаты", "Жаўрукi Беларусi", "Успамiн пра Мiколу Равенскага"

                За творы лiтаратуры i мастацтва
                     для дзяцей i юнацтва

      Юрэвiчу Уладзiмiру Мiхайлавiчу  - за навукова-папулярную кнiгу
"Слова жывое, роднае, гаваркое..."

                       У галiне журналiстыкi

      Мяснiкову  Анатолiю Фёдаравiчу  -  за  кнiгу "Нацдэмы".  Лёс i
трагедыя Фабiяна Шантыра, Усевалада Iгнатоўскага, Язэпа Лёсiка"

             У галiне музыкi i канцэртна-выканальнiцкай
                            дзейнасцi

      Захлеўнаму  Леанiду Канстанцiнавiчу,  кампазiтару, -  за песнi
апошнiх гадоў  (1990-1994) i зборнiк  песень для дзяцей   "Вераснёвы
вальс"
      Алоўнiкаву  Iгару  Уладзiмiравiчу,  пiянiсту,  - за канцэртныя
праграмы 1991-1993 гадоў (фартэпiяна)

                    У галiне тэатра i кiно

      Бандарэнку Андрэю Васiльевiчу, кампазiтару,  - за оперу "Князь
Наваградскi", пастаўленую  ў Дзяржаўным акадэмiчным  Вялiкiм  тэатры
оперы i балета
      Мажэйка  Зiнаiдзе  Якаўлеўне,  аўтару  сценарыяў,  Савва  Нiне
Пракопаўне,  рэжысёру,  Шклярэўскаму  Алегу  Iванавiчу,  аператару i
рэжысёру,  -  за  стварэнне  цыкла музычна-этнаграфiчных кiнафiльмаў
(студыя "Беларусьфiльм") "Палескiя калядкi", "Галасы вякоў", "Памяць
стагоддзяў",  "Палескiя  вяселлi",  "Пранясi,  божа, хмару", "Крывыя
вечары"

                У галiне выяўленчага мастацтва

      Тоўсцiку Уладзiмiру Антонавiчу, мастаку, - за серыю жiвапiсных
работ "Святло i ценi" i трыпцiх "Спадчына".

      2.  Устанавiць  у  1994  годзе  Дзяржаўную  прэмiю  Рэспублiкi
Беларусь у  галiне лiтаратуры, мастацтва i  архiтэктуры ў памеры 100
мiнiмальных заработных плат.


 Старшыня Вярхоўнага Савета                   Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                          Рэспублiкi Беларусь
                  М.Грыб                                    М.Чыгiр