ПАСТАНОВА ПРЭЗIДЫУМА ВЫШЭЙШАГА АТЭСТАЦЫЙНАГА КАМIТЭТА
                        РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      16 кастрычнiка 1996 г. N 146
                          Пратакол N 16/4

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЧАСОВАГА ПЕРАЛIКУ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ, ПА ЯКIХ
 ПРЫСВОЙВАЮЦЦА ВУЧОНЫЯ ЗВАННI ПРАФЕСАРА I ДАЦЭНТА Ў
 РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу постановлением Высшей аттестационной комиссии
         от 8 июня 2005 г.  № 83  _

     Прэзiдыум ВАК Беларусi пастанаўляе:

     Зацвердзiць прыкладзены Часовы пералiк спецыяльнасцяў,  па якiх
прысвойваюцца  вучоныя  званнi  прафесара  i  дацэнта  ў  Рэспублiцы
Беларусь.

 Старшыня                                               А.П.ДАСТАНКА

 Галоўны вучоны сакратар                                  В.М.СНАПКО

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Пастанова прэзiдыума
                                                ВАКа Беларусi
                                                16.10.1996 N 146

                           ЧАСОВЫ ПЕРАЛIК
        спецыяльнасцяў, па якiх прысвойваюцца вучоныя званнi
             прафесара i дацэнта ў Рэспублiцы Беларусь


        [Изменения и дополнения:
            Постановление   президиума    Государственного   высшего
         аттестационного  комитета  от  13  ноября  1996  г.  N  159
         (зарегистрировано  в Национальном  реестре --  N 8/1224  от
         28.10.99 г.) <W29901224>;
            Постановление   президиума    Государственного   высшего
         аттестационного   комитета   от  9  июля  1997  г.   N  113
         (зарегистрировано  в Национальном  реестре --  N 8/1231  от
         28.10.99 г.) <W29901231>;
            Постановление   президиума    Государственного   высшего
         аттестационного  комитета  от 16 сентября  1998  г.   N  93
         (зарегистрировано  в Национальном  реестре --  N 8/1245  от
         28.10.99 г.) <W29901245>]


 N п/п  Спецыяльнасць

 01     Матэматыка

 02     Механiка

 03     Астраномiя

 04     Фiзiка

 05     Хiмiя

 06     Бiялогiя

 07     Экалогiя

 08     Геалогiя

 09     Машынабудаванне

 10     Электронiка i мiкраэлектронiка

 11     Радыётэхнiка, прыборабудаванне i сувязь

 12     Iнфарматыка, кiраванне i вылiчальная тэхнiка

 13     Энергетыка i электратэхнiка

 14     Металургiя

 15     Аўтаматызацыя i механiзацыя

 16     Транспарт

 17     Будаўнiцтва

 18     Аграномiя

 19     Заатэхнiя

 20     Лесазнаўства

 21     Гiсторыя

 22     Эканомiка

 23     Фiласофiя

 24     Лiтаратуразнаўства

 25     Мовазнаўства

 26     Геаграфiя

 27     Права

 28     Педагогiка

 29     Марфалогiя i фiзiялогiя

 30     Клiнiчная медыцына

 31     Гiгiена i эпiдэмiялогiя

 32     Фармацыя

 33     Ветэрынарная медыцына

 34     Мастацтва

 35     Архiтэктура

 36     Псiхалогiя

 37     Ваеннае мастацтва i ваеннае будаўнiцтва

 38     Узбраенне i ваенная тэхнiка

 39     Сацыялогiя

 40     Палiталогiя

 41     Культуралогiя

 42     Распрацоўка карысных выкапняў
         ___________________________________________________________
         Временный  перечень   дополнен   пунктом 42  постановлением
         президиума    Государственного    высшего   аттестационного
         комитета  от 13  ноября 1996  г. N  159 (зарегистрировано в
         Национальном реестре -- N 8/1224 от 28.10.99 г.)
         ___________________________________________________________

 43     Тэхналогiя
         ___________________________________________________________
         Временный  перечень   дополнен  пунктом 43   постановлением
         президиума    Государственного    высшего   аттестационного
         комитета  от 13  ноября 1996  г. N  159 (зарегистрировано в
         Национальном реестре -- N 8/1224 от 28.10.99 г.)
         ___________________________________________________________

 44     Геодезия и землеустройство
         ___________________________________________________________
         Наименование специальности "Геодезия" изменено на "Геодезия
         и землеустройство"         постановлением        президиума
         Государственного  высшего  аттестационного  комитета  от 16
         сентября  1998  г.  N  93  (зарегистрировано в Национальном
         реестре -- N 8/1245 от 28.10.99 г.)

            Геадэзiя
         ___________________________________________________________
         Временный  перечень   дополнен   пунктом 44  постановлением
         президиума    Государственного    высшего   аттестационного
         комитета  от 9  июля  1997  г. N  113  (зарегистрировано  в
         Национальном реестре -- N 8/1231 от 28.10.99 г.)
         ___________________________________________________________