МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


                               ЗАГАД

 1 лютага 1994 г.                                          N 28


                              г.Мiнск


 Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку
 вырабу, запаўнення i выдачы дыпломаў асобам,
 якiя скончылi вышэйшыя навучальныя ўстановы
 Рэспублiкi Беларусь
         ___________________________________________________________
         Утратил силу    постановлением   Министерства   образования
         Республики   Беларусь   от   14   июня   2012   г.   №   64
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/26135 от
         13.07.2012 г.) <W21226135>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства  образования  от  13  декабря
         2005 г.  № 115 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
         8/13668 от 28.12.2005 г.) <W20513668>;
            Постановление Министерства образования от 8 июня 2006 г.
         № 59 (зарегистрировано в Национальном реестре -  №  8/14585
         от 20.06.2006 г.) <W20614585>].

     У  адпаведнасцi з  Законам Рэспублiкi  Беларусь "Аб  адукацыi ў
Рэспублiцы  Беларусь"  i   пастановай  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi
Беларусь  ад  10  мая  1993  г.  N  304  "Аб зацвярджэннi прыкладных
палажэнняў  аб  адукацыйных  i  выхаваўчых  установах i арганiзацыях
сiстэмы адукацыi, узораў дакументаў аб адукацыi"

                           ЗАГАДВАЮ:

     1.  Зацвердзiць  Iнструкцыю  аб  парадку  вырабу,  запаўнення i
выдачы дыпломаў асобам, якiя  скончылi вышэйшыя навучальныя установы
Рэспублiкi Беларусь.

     2.  Упраўленню  вышэйшых   навучальных  устаноў  i  педадукацыi
/Галко   Т.Я./  давесцi   дадзеную  Iнструкцыю   да  ўсiх   вышэйшых
навучальных устаноў Рэспублiкi  Беларусь.

     3.   Упраўленню   матэрыяльных   рэсурсаў   /Гаўрыленка  I.I./,
Рэспублiканскай  гандлёвай  фiрме   "Глобус"  /Мыцько  В.П./  штогод
забяспечваць своечасовае размяшчэнне заказаў  на выраб дакументаў аб
вышэйшай адукацыi на палiграфiчных прадпрыемствах, атрыманне гатовай
прадукцыi   i  давядзенне   дакументаў  аб   адукацыi  да   вышэйшых
навучальных устаноў.

     4.  Лiчыць  страцiўшым  сiлу  Iнструкцыю  "Аб  парадку  вырабу,
запаўнення  i   выдачы  дыпломаў  асобам,   якiя  скончылi  вышэйшыя
навучальныя установы СССР", зацверджаную загадам Мiнiстра вышэйшай i
сярэдняй спецыяльнай адукацыi СССР ад 11 студзеня 1961 г. N 9.

     5. Кантроль за выкананнем  загаду ўскласцi на першага намеснiка
мiнiстра Сухнат Л.К.


 Мiнiстр                                                В.А.Гайсёнак


                                    ЗАЦВЕРДЖАНА
                                    загадам Мiнiстра адукацыi
                                    Рэспублiкi Беларусь
                                    1 лютага 1994 г. N 28


                            IНСТРУКЦЫЯ

             аб парадку  вырабу, запаЎнення i  выдачы
             дыпломаЎ  асобам, якiя скончылi вышэйшыя
             навучальныя установы Рэспублiкi Беларусь

===

     1. Дыплом  альбо  дублiкат   дыплома   падпiсваецца   старшынёй
Дзяржаўнай  экзаменацыйнай  камiсii,  якая  дзейнiчае  ў  год выдачы
дакументаў.  На дублiкаце дыплома ў загалоўку  пад  словам  "дыплом"
пiшацца слова "дублiкат".

     2. Дыплом  аб  вышэйшай  адукацыi ўяўляе сабой кнiжку з цвёрдай
вокладкай памерамi 16х11 см.  На вонкавым баку вокладкi  пасярэдзiне
размяшчаецца  рэльефная  выява Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
памерам 4х5 см,  нiжэй выцiскаецца слова "Дыплом".  Колер вокладкi i
герба - сiнi, лiтар - сярэбраны.
     На абодвух  унутраных  баках  вокладкi  на  спецыяльнай  паперы
пасярэдзiне размяшчаюцца выявы Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
памерам 5х6 см.  Тэкст друкуецца на правым унутраным  баку  вокладкi
друкарскiм спосабам чорнай фарбай.
     На дыпломе з адзнакай  рэльефнае  цiсненне  слова  "Дыплом"  на
вонкавым  баку  вокладкi  выконваецца  залатой фольгай,  а на правым
унутраным  баку  вокладкi  пад  словам  "Дыплом"   чырвонай   фарбай
друкуюцца словы: "з адзнакай".
     Друкарскiм спосабам друкуецца наступны тэкст: зверху - "Дыплом"
чорнай фарбай, пад iм N
     Далей:

     Гэты дыплом выдадзены _________________________________________

 у тым, што ён/яна/ у 19 __ годзе паступi __  у ____________________

 i ў 19 __ годзе скончы __ поўны

 курс ______________________________________________________________

 па спецыяльнасцi __________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii
 ад " ___ " __________ 19 __ года, пратакол N _____

 прысвоена квалiфiкацыя _______________________________

               Старшыня Дзяржаўнай
               экзаменацыйнай камiсii                     /подпiс/

 М.П.          Рэктар                                     /подпiс/

               Сакратар                                   /подпiс/

 Горад ___________________ " ___ " __________ 19 __ года

 Рэгiстрацыйны N _________


     3. Дыплом  аб спецыяльнай вышэйшай адукацыi ўяўляе сабой кнiжку
з цвёрдай вокладкай памерам 16х11 см.
     На вонкавым  баку  вокладкi  пасярэдзiне размяшчаецца рэльефная
выява Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь памерам  4х5  см,  нiжэй
выцiскаецца слова "Дыплом". Колер вокладкi i герба - блакiтны, лiтар
- сярэбраны.
     На абодвух  унутраных  баках  вокладкi  на  спецыяльнай  паперы
пасярэдзiне размяшчаюцца выявы Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
памерам  5х6 см.  Тэкст друкуецца на правым баку вокладкi друкарскiм
спосабам чорнай фарбай.
     На дыпломе  з  адзнакай  рэльефнае  цiсненне  слова "Дыплом" на
вонкавым баку вокладкi выконваецца  залатой  фольгай,  а  на  правым
унутраным   баку   вокладкi  пад  словам  "Дыплом"  чырвонай  фарбай
друкуюцца словы: "з адзнакай".
     Друкарскiм спосабам друкуецца наступны тэкст: зверху - "Дыплом"
чорнай фарбай, пад iм N
     Далей:

     Гэты дыплом выдадзены _________________________________________

 у тым, што ён /яна/ у 19 __ - 19 __ гадах _________________________

 выкана ___ вучэбны план спецыяльнай вышэйшай адукацыi ў ___________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 па спецыяльнасцi___________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 са спецыялiзацыяй__________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 i рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii ад "__" ______ ___ г.,

 пратакол N __________________

 прысвоена  квалiфiкацыя ___________________________________________

 ___________________________________________________________________

       Старшыня Дзяржаўнай
       экзаменацыйнай камiсii                             /подпiс/

 М.П.  Рэктар                                             /подпiс/

       Сакратар                                           /подпiс/

 Горад ___________ " ___ " _______________ 19 __ года

 Рэгiстрацыйны N ________


     4. Дыплом бакалаўра ўяўляе  сабой кнiжку  з  цвёрдай  вокладкай
памерам 16х11 см. На вонкавым баку вокладкi пасярэдзiне размяшчаецца
рэльефная  выява  Дзяржаўнага   герба   Рэспублiкi  Беларусь памерам
4х5  см, нiжэй  у два  радкi выцiскаюцца  словы: "Дыплом бакалаўра".
Колер вокладкi дыплома i герба - карычневы, лiтар - бронзавы.
     На абодвух  унутраных  баках  вокладкi  на  спецыяльнай  паперы
пасярэдзiне размяшчаюцца выявы Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
памерам 5х6 см.
     Тэкст друкуецца на правым унутраным  баку  вокладкi  друкарскiм
спосабам чорнай фарбай.
     Друкарскiм спосабам друкуецца наступны тэкст: зверху - "Дыплом"
чорнай фарбай, пад iм N
     Далей:

       Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii __________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ад "___" _____________ _____ года, пратакол N _____________________

 ___________________________________________________________________

 якi(якая) скончы __ у _________________ годзе _____________________

 ___________________________________________________________________

 па спецыяльнасцi __________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 прысуджана акадэмiчная ступень    БАКАЛАЎРА _______________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

        Старшыня Дзяржаўнай
        экзаменацыйнай камiсii                            /подпiс/

 М.П.   Рэктар                                            /подпiс/

        Сакратар                                          /подпiс/

 Горад _____________ " ___ " _______________ ______ года

 Рэгiстрацыйны N ____________


     5. Дыплом магiстра ўяўляе  сабой  кнiжку  з  цвёрдай  вокладкай
памерам 16х11 см. На вонкавым баку вокладкi пасярэдзiне размяшчаецца
рэльефная    выява   Дзяржаўнага  герба  Рэспублiкi Беларусь памерам
4х5  см, нiжэй  у два  радкi выцiскаюцца  словы: "Дыплом  магiстра".
Колер вокладкi дыплома i герба - вiшнёвы, лiтар - бронзавы.
     На абодвух  унутраных  баках  вокладкi  на  спецыяльнай  паперы
пасярэдзiне размяшчаюцца выявы Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
памерам  5х6  см.  Тэкст друкуецца на правым унутраным баку вокладкi
друкарскiм спосабам чорнай фарбай.  Друкарскiм спосабам  надрукаваны
наступны тэкст: зверху - "Дыплом" чорнай фарбай, пад iм N
     Далей:

         Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii ________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ад " __ " __________ ____ года, пратакол  _________________________

 ___________________________________________________________________

 якi(якая) скончы ___ у _______ годзе ______________________________

 ___________________________________________________________________

 i з _______ па _______ год прайш ___ навучанне ў __________________

 ___________________________________________________________________

 па спецыяльнасцi __________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 прысуджана акадэмiчная ступень МАГIСТРА ___________________________

 ___________________________________________________________________

        Старшыня Дзяржаўнай
        экзаменацыйнай камiсii                           /подпiс/

 М.П.   Рэктар                                           /подпiс/

        Сакратар                                         /подпiс/

 Горад ____________ " ___ " ______________ ____ года

 Рэгiстрацыйны N ______________


     6. Запаўненне  бланкаў  дыпломаў  праводзiцца  ВНУ  у   строгай
адпаведнасцi   з   зацверджаным   тэкстам,  ад  рукi,  калiграфiчным
почыркам, чорнай тушшу.

     7. Бланк дыплома запаўняецца наступным чынам:

     а) пасля слоў "Гэты дыплом выдадзены" пiшацца цалкам прозвiшча,
iмя, iмя па бацьку выпускнiка ВНУ;

     б) пасля  ўказання  года  паступлення  ў  навучальную  ўстанову
пiшацца поўнае найменне ВНУ, у якую паступаў  выпускнiк, прычым  для
тых, хто навучаўся ў дзвюх i больш навучальных установах, указваецца
поўнае найменне першай вышэйшай навучальнай установы,  куды паступiў
выпускнiк;

     в) далей   указваецца   год   заканчэння  вышэйшай  навучальнай
установы i пасля слоў "поўны курс" пiшацца: для тых, хто навучаўся ў
адной  вышэйшай  навучальнай  установе,  у  залежнасцi  ад  наймення
навучальнай  установы  -  словы  "назва   унiверсiтэта",   "названай
акадэмii",  "названага iнстытута" i г.д.;   для тых, хто навучаўся ў
дзвюх i  больш  навучальных  установах, - поўнае  найменне  вышэйшай
навучальнай установы, якую студэнт заканчвае;

     г) пасля   слоў  "па  спецыяльнасцi"  пiшацца  поўнае  найменне
спецыяльнасцi, па якой навучаўся выпускнiк навучальнай  установы,  у
дакладнай адпаведнасцi з вучэбным планам;

     д) пасля  слоў  "Рашэннем  Дзяржаўнай  экзаменацыйнай  камiсii"
ўказваецца чысло,  месяц i  год  рашэння  Дзяржаўнай  экзаменацыйнай
камiсii  адпаведна  з  пратаколам  паседжання,  пасля  чаго  пiшуцца
прозвiшча i iнiцыялы выпускнiка;

     е) пасля  слоў  "прысвоена   квалiфiкацыя"   пiшацца   найменне
квалiфiкацыi,  якая прысуджана выпускнiку ў дакладнай адпаведнасцi з
вучэбным планам;

     ж) дыплом  падпiсваецца  старшынёй  Дзяржаўнай   экзаменацыйнай
камiсii,  рэктарам  вышэйшай  навучальнай  установы i сакратаром ВНУ
/асобай, якая адказвае за выдачу дыпломаў/;

     з) нiжэй подпiсаў пiшацца найменне горада,  у якiм  знаходзiцца
вышэйшая навучальная ўстанова, чысло, месяц i год выдачы дыплома,  а
таксама рэгiстрацыйны нумар дыплома па кнiзе рэгiстрацыi  выдаваемых
дыпломаў;

     i) з  левага боку на адведзеным месцы ставiцца гербавая пячатка
вышэйшай навучальнай установы.

     8. Асобы,  якiя закончылi завочныя альбо  вячэрнiя  навучальныя
ўстановы (факультэты i аддзяленнi),  атрымлiваюць дыплом на агульнай
падставе без указання на завочнае альбо вячэрняе навучанне.

     9. Дыпломы з адзнакай выдаюцца выпускнiкам вышэйшых навучальных
устаноў пасля 1 студзеня 1994 г., калi яны здалi экзамены з адзнакай
"выдатна" не менш чым на 75%  усiх дысцыплiн вучэбнага плана,  а  па
астатнiх  дысцыплiнах  -  з  адзнакай "добра",  i тых,  хто абаранiў
дыпломны праект (работу) альбо здаў дзяржаўныя экзамены  з  адзнакай
"выдатна", а таксама праявiў сябе ў навуковай рабоце.

     10. Разам  з  дыпломам выпускнiку вышэйшай навучальнай установы
выдаецца  выпiска   з   залiкова-экзаменацыйнай   ведамасцi   (форма
дадаецца).
     У выпiску  з  залiкова-экзаменацыйнай   ведамасцi   запiсваюцца
найменнi   навучальных   устаноў,  у  якiх  навучаўся  выпускнiк,  з
указаннем тэрмiнаў навучання ў кожнай з iх; найменнi спецыяльнасцi i
спецыялiзацыi  ў  дакладнай адпаведнасцi з вучэбным планам;  пералiк
пройдзеных дысцыплiн i  атрыманых  па  iх  адзнак;  тэма  выкананага
дыпломнага праекта альбо здадзеных на дзяржаўных экзаменах дысцыплiн
i атрыманых адзнак; пералiк вытворчых i вучэбных практык i вытворчай
работы  з  указаннем адзнакi, а таксама наймення i разраду атрыманай
квалiфiкацыi.
     Выпiскi   з  залiкова-экзаменацыйнай   ведамасцi  друкуюцца  на
пiшучай  машынцы  ў   вышэйшай  навучальнай  установе,  падпiсваюцца
рэктарам  ВНУ,  дэканам  i  сакратаром  факультэта.  Нiжэй  подпiсаў
пiшацца  найменне горада,  у якiм  знаходзiцца навучальная ўстанова,
чысло,  месяц  i  год  выдачы  выпiскi  i  рэгiстрацыйны нумар, якiя
павiнны адпавядаць даце i рэгiстрацыйнаму нумару дыплома.
     З левага  боку  выпiскi на ўстаноўленым месцы ставiцца гербавая
пячатка вышэйшай навучальнай установы.
     Бланк выпiскi  з  залiкова-экзаменацыйнай  ведамасцi  можа быць
надрукаваны ў тыпаграфii.
     Калi квалiфiкацыя выпускнiка вышэйшай навучальнай установы была
прысвоена на аснове здачы дзяржаўных экзаменаў,  то  пасля  пералiку
выкананых практык запiсваецца:  "Здаў (здала) дзяржаўныя экзамены па
прадметах",  пасля чаго iдзе поўнае найменне прадметаў, вынесеных на
дзяржаўныя   экзамены   згодна   з  вучэбным  планам,  з  адзнакамi,
атрыманымi выпускнiком на дзяржаўных экзаменах.
     У выпiсцы  з залiкова-экзаменацыйнай ведамасцi ўказваецца,  што
яна з'яўляецца дадаткам да дыплома i без дыплома несапраўдная.

     11. Дыплом  альбо  пасведчанне  выдаецца  асабiста  ўладальнiку
пасля  прад'яўлення  пашпарта  альбо  па даверанасцi,  аформленай ва
ўстаноўленым парадку,  альбо высылаецца па пошце каштоўным пакетам з
адваротнай распiскай.
         ___________________________________________________________
         Пункт 11   -   с   изменениями,  внесенными  постановлением
         Министерства образования  от  13  декабря  2005  г.  №  115
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/13668 от
         28.12.2005 г.)

            11. Дыплом,  дублiкат дыплома альбо пасведчанне выдаецца
         асабiста  ўладальнiку  пасля прад'яўлення пашпарта альбо па
         даверанасцi,  аформленай  ва  ўстаноўленым  парадку,  альбо
         высылаецца   па   пошце   каштоўным  пакетам  з  адваротнай
         распiскай.
         ___________________________________________________________

     12. Копii      выдаваемых      дыпломаў     i     выпiсак     з
залiкова-экзаменацыйных  ведамасцей,  надрукаваныя  на  машынцы   на
шчыльнай  паперы  ў адным экземпляры,  засведчаным рэктарам вышэйшай
навучальнай установы, належыць пастаянна захоўваць у асабовай справе
выпускнiка.
     Рэктар вышэйшай навучальнай установы нясе адказнасць за  поўную
захаванасць асабовых спраў выпускнiкоў навучальнай установы.

     13. Для  рэгiстрацыi  выдаваемых  дыпломаў  у  кожнай  вышэйшай
навучальнай установе заводзiцца спецыяльная кнiга,  у якую заносяцца
наступныя дадзеныя:

     а) нумар па парадку;

     б) прозвiшча, iмя i iмя па бацьку;

     в) факультэт, спецыяльнасць;

     г) год паступлення;

     д) год заканчэння;

     е) прысвоена квалiфiкацыя;

     ж) дата i нумар пратакола Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii;

     з) сведчанне аб дыпломе з адзнакай i рэкамендацыях ДЭК;

     i) нумар бланка дыплома;

     к) выдача нагруднага знака;

     л) дата выдачы дыплома;

     м) нумар пашпарта i распiска ў атрыманнi дыплома;

     н) подпiс рэктара навучальнай установы, якая выдае дыплом.

     Заўвага. Кнiга     для    рэгiстрацыi    выдадзеных    дыпломаў
прашнуроўваецца,   пранумароўваецца,   замацоўваецца   пячаткай    i
захоўваецца ў рэктара навучальнай установы.

     14.   Сапсаваныя  пры   запаўненнi  бланкi   дыпломаў  належыць
знiшчаць,  для чаго  ствараецца камiсiя,  старшынёй якой  з'яўляецца
рэктар  вышэйшай  навучальнай  установы,  у  гэтую  камiсiю  павiнны
ўваходзiць  прадстаўнiкi  вучэбнага  аддзелу  i бухгалтэрыi. Камiсiя
складае акт  у 2 экземплярах.  У акце ўказваюцца  колькасць i нумары
знiшчаных бланкаў дыпломаў з адзнакай,  без адзнакi i г.д. Колькасць
указваецца  пропiссю.   Нумары  сапсаваных  бланкаў   вырэзваюцца  i
наклейваюцца на  асобны лiст паперы, якi дадаецца да экземпляра акта
для захавання ў вышэйшай  навучальнай установе. Другi экземпляр акта
высылаецца ў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

     15. Дыпломы друкуюцца цэнтралiзавана праз Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi  Беларусь  у  Дзяржзнаку  Рэспублiкi  Беларусь па заяўках
мiнiстэрстваў  i  ведамстваў,  у  падпарадкаваннi  якiх  знаходзяцца
вышэйшыя    навучальныя   ўстановы.   Нумарацыю   бланкаў   дыпломаў
устанаўлiвае Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi  Беларусь.  Вышэйшыя
навучальныя   ўстановы   штогод  да  1  верасня  падаюць  заяўкi  на
неабходную колькасць бланкаў  дыпломаў  ва  ўпраўленне  матэрыяльных
рэсурсаў  з  указаннем колькасцi бланкаў з адзнакай i без адзнакi па
кожнай навучальнай установе, адрасоў навучальных устаноў i  тэрмiнаў
пастаўкi бланкаў.

     16. Бланкi   дыпломаў   захоўваюцца   ў   вышэйшых  навучальных
установах  як  бланкi  строгай  справаздачнасцi  i   ўлiчваюцца   па
спецыяльным рэестры.
     Узоры запоўненых дыпломаў i выпiсак  з  залiкова-экзаменацыйных
ведамасцей дадаюцца.

                              Дыплом
                            з адзнакай
                             А  231887
     Гэты дыплом выдадзены Уладыкоўскай Любовi Мiкалаеўне ў тым, што
яна  ў  1989  годзе  паступiла ў Беларускую дзяржаўную полiтэхнiчную
акадэмiю i ў 1994 годзе скончыла поўны  курс  названай  акадэмii  па
спецыяльнасцi "Тэхналогiя машынабудавання".

     Рашэннем   Дзяржаўнай   экзаменацыйнай   камiсii  ад 15 чэрвеня
1994 г. Уладыкоўскай Л.М. прысвоена квалiфiкацыя iнжынера-механiка.

       Старшыня Дзяржаўнай
       экзаменацыйнай камiсii                             /подпiс/

 М.П.  Рэктар                                             /подпiс/

       Сакратар                                           /подпiс/

 Горад Мiнск 26 чэрвеня 1994 г.

 Рэгiстрацыйны N 349

                                     Дадатак да дыплома А N 231887

            Выпiска з залiкова-экзаменацыйнай ведамасцi
                    (без дыплома несапраўдная)

     Уладыкоўская Любоў  Мiкалаеўна  за час знаходжання ў Беларускай
дзяржаўнай полiтэхнiчнай акадэмii з 1989 па 1994 г. здала экзамены i
залiкi   па   наступных  дысцыплiнах  па  спецыяльнасцi  "Тэхналогiя
машынабудавання":

  Найменне дысцыплiн                       Кол-ць   Экзамен  Залiк
                                            гадзiн

 1. Гiсторыя Беларусi, беларусазнаўства       90      добра   залiк

 2. Фiласофiя                                 90     выдатна  залiк

 3. Эканамiчная тэорыя                        90     выдатна  залiк

 4. Культуралогiя                             90              залiк

 5. Палiталогiя                               80              залiк

 6. Беларуская мова                           90     выдатна  залiк

 7. Замежная мова                            160     выдатна  залiк

 8. Вышэйшая матэматыка                      370     выдатна

 9. Начартальная геаметрыя                    72     выдатна  добра
    i iнжынерная графiка                     102     выдатна  добра

 10. Хiмiя                                    72     выдатна  залiк

 11. Фiзiка                                  225     выдатна  залiк

 12. Тэарэтычная механiка                    160     выдатна  залiк

 13. Супрацiўленне матэрыялаў                140     выдатна

 14. Тэорыя машын i механiзмаў                51     выдатна

 15. Грамадзянская абарона                    36              добра

 16. Асновы канструявання машын              124     выдатна  залiк

 17. Тэхналагiчныя працэсы машынабудаўнiчай   90     выдатна  залiк
      вытворчасцi

 18. Асновы матэматычнага мадэлiравання       48              залiк

 19. Матэрыялазнаўства                        64     выдатна

 20. Логiка                                   36              залiк

 21. Асновы iнжынернай творчасцi              72              залiк

 22. Дыскрэтная матэматыка                    54              залiк

 23. Гiдраўлiка, гiдраўлiчныя машыны,
     гiдрапрывад                              56    выдатна

 24. Элетратэхнiка i асновы электронiкi      152    выдатна  залiк

 25. Тэорыя рэзання                           80    выдатна

 26. Канструяванне металарэжучых станкоў i   180    выдатна  залiк
     прамысловых робатаў

 27. Асновы тэхналогii машынабудавання       208    выдатна  залiк

 28. Праектаванне тэхналагiчнай аснасткi      62    выдатна

 29. Аўтаматыка i аўтаматызацыя вытворчых    120    выдатна  залiк
     працэсаў

 30. Эканомiка машынабудавання                84    выдатна  залiк

 31. Арганiзацыя, планаванне i ўпраўленне    120    выдатна    -
     прадпрыемствам

 32. Ахова працы                              56    выдатна

 33. Правазнаўства                            28

 34. Вылiчальная тэхнiка i праграмаванне
     на ЭВМ                                   34    выдатна    -

 35. Фiзiчнае выхаванне                      263             залiк

 36. Тэхналагiчная апрацоўка на станках
     з ЧПУ                                    42             залiк

 37. Асновы сiстэм аўтаматызаванага
     праектавання                             42    выдатна    -

 38. Этыка i эстэтыка                         36             добра

 39. Асновы экалогii i радыяцыйнай бяспекi    36             залiк

 40. Праектаванне i вытворчасць загатовак     48    выдатна

 41. САПР тэхналагiчных працэсаў              72    выдатна

 42. Праектаванне механазборачных цахоў       42             залiк

 43. Сацыяльная псiхалогiя                    36             залiк

 44. Станочнае абсталяванне                   98    выдатна

     Уладыкоўская Любоў  Мiкалаеўна  выканала  вытворчыя практыкi па
спецыяльнасцi з адзнакамi:

 1. Вучэбная практыка                      4 тыднi      выдатна

 2. Канструктарска-тэхналагiчная практыка  8 тыдняў     выдатна

 3. Тэхналагiчная практыка                 8 тыдняў     добра

 4. Пераддыпломная практыка                6 тыдняў     выдатна

     Абаранiла дыпломны праект на тэму: "Участак механiчнага цэха па
апрацоўцы дэталяў аўтамабiля БелАЗ-5336 з распрацоўкай тэхпрацэсу на
шэсцярню дыферэнцыялу (5336-2403050). Аб'ём  выпуску 50 тыс. машын у
год" з адзнакай "выдатна".

                              Дыплом

                            А N 186116

     Гэты дыплом выдадзены Шыловiчу Мiкалаю  Уладзiмiравiчу  ў  тым,
што ён у 1988 г. паступiў  у   Брэсцкi    полiтэхнiчны  iнстытут i ў
1994  г.  скончыў  поўны  курс  Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта
транспарту  па  спецыяльнасцi   "Вытворчасць  будаўнiчых  вырабаў  i
канструкцый"  са  спецыялiзацыяй  "Вытворчасць  зборных i маналiтных
жалезабетонных канструкцый".

     Рашэннем   Дзяржаўнай   экзаменацыйнай   камiсii  ад 17 чэрвеня
1994 г.            Шыловiчу  М.У.       прысвоена       квалiфiкацыя
iнжынера-будаўнiка-тэхнолага.

       Старшыня Дзяржаўнай
       экзаменацыйнай камiсii                              /подпiс/

 М.П.  Рэктар                                              /подпiс/

       Сакратар                                            /подпiс/

 Горад Гомель  27 чэрвеня 1994 г.

 Рэгiстрацыйны N 232


                                      Дадатак да дыплома А N 186116

            Выпiска з залiкова-экзаменацыйнай ведамасцi
                    (без дыплома несапраўдная)
     Шыловiч Мiкалай  Уладзiмiравiч  за  час  знаходжання ў Брэсцкiм
полiтэхнiчным iнстытуце з 1988 па 1991 г.  i ў Беларускiм дзяржаўным
унiверсiтэце транспарту з 1992 па 1994 г.  здаў экзамены i залiкi па
наступных дысцыплiнах спецыяльнасцi "Вытворчасць будаўнiчых  вырабаў
i канструкцый",  са спецыялiзацыяй "Вытворчасць зборных i маналiтных
жалезабетонных канструкцый".
     Далей пералiчваюцца дысцыплiны з адзнакамi.


                              Дыплом
                            В N 123567

     Гэты дыплом  выдадзены  Жуку Мiкалаю Iванавiчу ў тым,  што ён у
1993-1995 гадах выканаў вучэбны план спецыяльнай вышэйшай адукацыi ў
Беларускай   дзяржаўнай   полiтэхнiчнай  акадэмii  па  спецыяльнасцi
"Электраэнергетыка"  са  спецыялiзацыяй   "Мантаж   i   эксплуатацыя
электрычных  сетак"  i рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii ад
19 чэрвеня 1995 г.,  пратакол 137 Жуку Мiкалаю  Iванавiчу  прысвоена
квалiфiкацыя iнжынера-электрыка.

        Старшыня Дзяржаўнай
        экзаменацыйнай камiсii                              /подпiс/

 М.П.   Рэктар                                              /подпiс/

        Сакратар                                            /подпiс/

 Горад Мiнск  19 чэрвеня 1995 г.

 Рэгiстрацыйны  N 1345


                              Дыплом
                            В N 230876

     Рашэннем Дзяржаўнай    экзаменацыйнай    камiсii    Беларускага
дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта  ад  15  чэрвеня  1995  года,
пратакол 207 Мартынаву Аляксандру Аляксандравiчу, якi скончыў у 1993
годзе  Мазырскi  дзяржаўны  педагагiчны  iнстытут  па  спецыяльнасцi
"Педагогiка    i   методыка   пачатковага   навучання",   прысуджана
акадэмiчная ступень БАКАЛАЎРА педагагiчных навук.

       Старшыня Дзяржаўнай
       экзаменацыйнай камiсii                              /подпiс/

 М.П.  Рэктар                                              /подпiс/

       Сакратар                                            /подпiс/

 Горад Мiнск 15 чэрвеня 1995 г.

 Рэгiстрацыйны N  564

                              Дыплом

                            Д N 948266

     Рашэннем Дзяржаўнай     экзаменацыйнай    камiсii    Беларускай
дзяржаўнай полiтэхнiчнай акадэмii ад 23 чэрвеня 1995 года,  пратакол
341  Жуку  Мiкалаю  Iванавiчу,  якi  скончыў ў 1993 годзе Магiлёўскi
машынабудаўнiчы iнстытут i з 1993 па 1995 год  прайшоў  навучанне  ў
Беларускай   дзяржаўнай   полiтэхнiчнай  акадэмii  па  спецыяльнасцi
"Электраэнергетыка",   прысуджана   акадэмiчная   ступень   МАГIСТРА
тэхнiчных навук.

           Старшыня Дзяржаўнай
           экзаменацыйнай камiсii                          /подпiс/

 М.П.      Рэктар                                          /подпiс/

           Сакратар                                        /подпiс/

 Горад Мiнск 23 чэрвеня 1995 г.

 Рэгiстрацыйны  N 251

     17.  У парадку,  вызначаным заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь,
у выпадку  страты  цi  прывядзення  ў  нягоднасць  дыплома  выдаецца
дублiкат  дыплома,  а  ў  выпадку страты,  крадзяжу цi прывядзення ў
нягоднасць дублiката дыплома -  даведка  аб  атрыманай  адукацыi  па
форме згодна дададку да дадзенай Iнструкцыi.
     Дублiкат дыплома   рэгiструецца   ў   кнiге   для   рэгiстрацыi
выдадзеных дыпломаў пад чарговым нумарам з адзнакай "Дублiкат".
     У асабiстай справе студэнта захоўваецца разам з  прыведзеным  у
нягоднасць  дыпломам  (дублiкатам  дыплома)  копiя  заявы  аб выдачы
дублiката дыплома (даведкi аб атрыманай адукацыi).
         ___________________________________________________________
         Пункт 17   -   в   редакции   постановления    Министерства
         образования  от  8  июня  2006 г.  № 59 (зарегистрировано в
         Национальном  реестре  -  №  8/14585  от   20.06.2006   г.)

            17. У парадку,  вызначаным пастановай  Савета  Мiнiстраў
         Рэспублiкi Беларусь ад 7 снежня 2005 г.  № 1389 "Аб парадку
         арганiзацыi работы з грамадзянамi ва ўстановах адукацыi  па
         выдачы  дублiкатаў  дакументаў  аб  адукацыi  i  даведак аб
         атрыманнi  адукацыi  ў  выпадку  страты  гэтых  дублiкатаў"
         (Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь,
         2005 г., № 195, 5/16903), у выпадку страты дыплома выдаецца
         дублiкат  дыплома,  а  ў выпадку страты дублiката дыплома -
         даведка аб атрыманнi адукацыi.
         ___________________________________________________________
         Инструкция дополнена пунктом 17 постановлением Министерства
         образования от 13 декабря 2005 г. № 115 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - № 8/13668 от 28.12.2005 г.)
         ___________________________________________________________

                                    Дадатак
                                    да Iнструкцыi аб парадку вырабу,
                                    запаўнення i выдачы дыпломаў
                                    асобам, якiя скончылi вышэйшыя
                                    навучальныя ўстановы
                                    Рэспублiкi Беларусь

                              ДАВЕДКА
                       аб атрыманай адукацыi

____________________________________________________________________
Выдадзена __________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку выпускнiка)
у тым,  што ён (яна) сапраўды навучаўся(лася) з "__" _______ ____ г.
па "__" ________ ____ г. у _________________________________________
                                  (назва навучальнай установы)
па спецыяльнасцi ___________________________________________________
     Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii ад "__" ____ ____ г.
пратакол № ___ _____________________________________________________
                      (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку выпускнiка)
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________
                           (найменне дакумента аб адукацыi, нумар
____________________________________________________________________
                           i дата выдачы)

Кiраўнiк навучальнай установы _______________________
                                      (подпiс)

                                       М.П.

         ___________________________________________________________
         Инструкция дополнена       приложением       постановлением
         Министерства   образования   от   8   июня  2006  г.  №  59
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/14585  от
         20.06.2006 г.)
         ___________________________________________________________
----------------------------
Дзяржаўная рэгiстрацыя.
Нумар: 564/12.
Дата: 29.09.94 г.

         ___________________________________________________________