ЗАЦВЕРДЖАНА
 загадам мiнiстра адукацыi i навукi
 Рэспублiкi Беларусь
 ад 4 лiстапада 1995 г.
 N 430


 УЗГОДНЕНА


 Мiнiстэрства фiнансаў Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк мiнiстра Намеснiк мiнiстра

 А.I.Сверж В.I.Паўлаў

 7 лiпеня 1995 г. 24 лiпеня 1995 г.


 IНСТРУКЦЫЯ

 аб парадку стажыроўкi выкладчыкаў сярэднiх
 спецыяльных навучальных устаноў на прадпрыемствах,
 у арганiзацыях i навучальных установах
 ___________________________________________________________
 Утратила силу постановлением Министерства образования
 Республики Беларусь от 12 августа 2011 г. № 223
 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24050 от
 23.08.2011 г.) <W21124050> _

===

 У адпаведнасцi з Прыкладным палажэннем аб бесперапынным
прафесiйным навучаннi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў стажыроўка
з'яўляецца адной з форм прафесiйнага навучання, якая садзейнiчае яго
бесперапыннасцi.

 Стажыроўка выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў
праводзiцца тэрмiнам да трох месяцаў з адрывам ад працы i да пяцi
месяцаў без адрыву ад працы на прадпрыемствах, у вядучых навуковых
арганiзацыях адпаведнай галiны i ў навучальных установах. Яна
павiнна забяспечваць азнаямленне выкладчыкаў з дасягненнямi навукi,
тэхнiкi i культуры, iх укараненнем у практычную дзейнасць перадавых
прадпрыемстваў i арганiзацый ва ўмовах фармiравання i станаўлення
рыначных адносiн i садзейнiчаць адлюстраванню гэтых пытанняў у
вучэбным працэсе сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў.

 Стажыроўка выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў
праводзiцца ў адпаведнасцi з Палажэннем аб бесперапынным прафесiйным
навучаннi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў, метадычнымi
рэкамендацыямi па планаванню павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi педкадраў.

 Накiраванне выкладчыкаў на стажыроўку ажыццяўляецца дырэктарам
сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы на падставе зацверджаных
планаў павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi педкадраў.

 Стажыроўка выкладчыкаў на прадпрыемствах, ў вядучых навуковых
арганiзацыях i навучальных установах ажыццяўляецца па iндывiдуальных
планах, распрацаваных навучальнай установай, якая накiравала
выкладчыка на стажыроўку. Планы стажыроўкi пасля ўзгаднення з
кiраўнiкамi адпаведных прадпрыемстваў, вядучых навуковых арганiзацый
i навучальных устаноў разглядаюцца прадметнымi /цыклавымi/ камiсiямi
i зацвярджаюцца дырэктарам сярэдняй спецыяльнай навучальнай
установы.

 У час праходжання стажыроўкi выкладчыкi падпарадкоўваюцца
правiлам унутранага распарадку прадпрыемства /арганiзацыi/,
навучальнай установы i садзейнiчаюць вырашэнню задач, якiя стаяць
перад яго калектывам. Кожнаму стажору прызначаецца
кiраўнiк-кансультант з лiку iнжынерна-тэхнiчных або
навукова-педагагiчных работнiкаў.

 Стажыроўка завяршаецца складаннем пiсьмовых справаздач аб
выкананнi запланаванай праграмы з абавязковым уключэннем у iх
рэкамендацый па выкарыстанню ў вучэбным працэсе атрыманых стажорам
тэарэтычных i практычных ведаў.

 Справаздачы разам з водгукамi кiраўнiкоў прадпрыемстваў цi
арганiзацый аб рабоце стажораў прадстаўляюцца выкладчыкамi ў
сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы, якiя накiравалi iх на
стажыроўку.

 Вынiкi стажыроўкi, а таксама мерапрыемствы па адлюстраванню iх
у тэарэтычным, практычным навучаннi, дыпломным праектаваннi
абмяркоўваюцца на пасяджэннях прадметных /цыклавых/ камiсiй або
педагагiчных саветаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў на
працягу месяца пасля заканчэння стажыроўкi. Вынiкi стажыроўкi
ўлiчваюцца пры атэстацыi выкладчыкаў.

 Даведка аб вынiках стажыроўкi знаходзiцца ў асабовай справе
выкладчыка. Мiнiстэрствам, iншым цэнтральным органам кiравання, якiя
маюць у сваiм падпарадкаваннi сярэднiя спецыяльныя навучальныя
ўстановы, рэкамендуецца вызначаць пералiк перадавых прадпрыемстваў,
вядучых навуковых арганiзацый сваёй сiстэмы, а таксама адпаведных
навучальных устаноў, пры якiх яна мэтазгодна, устанавiць умовы
правядзення стажыроўкi выкладчыкаў з улiкам спецыфiкi галiны i
ажыццяўляць кантроль за яе арганiзацыяй у падведамасных сярэднiх
спецыяльных навучальных установах, у тым лiку ў каледжах i вышэйшых
прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчах, а таксама на прадпрыемствах i ў
арганiзацыях.

 Матэрыяльнае забеспячэнне выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных
навучальных устаноў на перыяд стажыроўкi ажыццяўляецца ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

 _____________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя:
 Нумар: 1200/12.
 Дата: 20.12.95 г. ___________________________________________________________