ЧАСОВАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ АДЗIНАЙ СIСТЭМЕ МIЖБIБЛIЯТЭЧНАГА
 АБАНЕМЕНТА Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры i друку Рэспублiкi
 Беларусь У.А.Гiлеп 02.06.1994
 Узгоднена: прэзiдэнт Беларускай бiблiятэчнай асацыяцыi
 В.Е.Лявончыкаў 02.06.1994
 ___________________________________________________________
 Отменено приказом Министерства культуры от 2 марта 2007 г.
 № 50 _

 1. Асноўныя палажэннi

 1.1. Адзiная нацыянальная сiстэма (АНС) мiжбiблiятэчнага
абанемента (МБА) ўключае ўсе бiблiятэкi i органы навукова-тэхнiчнай
iнфармацыi (НТI) Рэспублiкi Беларусь.

 1.2. АНС МБА функцыянуе на аснове ўзаемавыкарыстання фондаў i
даведачна-пошукавага апарату ўсiх бiблiятэк i органаў НТI рэспублiкi
для задавальнення навуковых, вытворчых i асветнiцкiх запытаў
абанентаў.

 1.3. Кожная бiблiятэка (орган НТI) павiнна задавальняць