ПАЛАЖЭННЕ АБ ЦЭНТРАЛIЗАВАНАЙ БIБЛIЯТЭЧНАЙ СIСТЭМЕ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры i друку Рэспублiкi
 Беларусь У.А.Гiлеп 25.09.1995
 Узгоднена: прэзiдэнт Беларускай бiблiятэчнай асацыяцыi
 Г.М.Алейнiк 20.09.1995
 ___________________________________________________________
 Отменено приказом Министерства культуры от 2 марта 2007 г.
 № 50 _

 1. Агульныя палажэннi

 1.1. Гэта Палажэнне, распрацаванае ў адпаведнасцi з Законам аб
бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь (22 сакавiка 1995 г.) i
Палажэннем аб арганiзацыi сукупнай сеткi бiблiятэк Рэспублiкi
Беларусь (29 верасня 1993 г.), з'яўляецца нарматыўным дакументам для
мясцовых органаў улады пры прыняццi рашэнняў.

 1.2. Цэнтралiзаваная бiблiятэчная сiстэма (ЦБС) аб'ядноўвае
самастойныя публiчныя бiблiятэкi па адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму