МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 ЗАГАД

 18 красавiка 1994 г. N 109

 Аб зацвярджэннi iнструкцыi аб парадку
 назначэння i выплаты дзяржаўных
 стыпендый навучэнцам сярэднiх
 спецыяльных навучальных устаноў

 У сувязi са стварэннем новай нарматыўнай базы па дзейнасцi
сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў

 ЗАГАДВАЮ:

 1. Зацвердзiць iнструкцыю аб парадку назначэння i выплаты
дзяржаўных стыпендый навучэнцам сярэднiх спецыяльных навучальных
устаноў (дадаецца).

 2. Адпаведную iнструкцыю Мiнiстэрства вышэйшай i сярэдняй
спецыяльнай адукацыi СССР ад 15.07.87 г. N 509 на тэрыторыi
Рэспублiкi Беларусь лiчыць недзейнiчаючай.


 Мiнiстр В.А.Гайсёнак

 Намеснiк мiнiстра А.М.Гарнак

 Намеснiк мiнiстра А.У.Казулiн

 Начальнiк упраўлення сярэдняй
 спецыяльнай адукацыi П.Я.Кiрылюк