ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     11 красавiка 2002 г. № 13

АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У ПАДВЕДАМНЫХ ВЫШЭЙШЫХ
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 2002/2003 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

     У  адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку i ўмовах прадастаўлення
першага  рабочага  месца  выпускнiкам  дзяржаўных вышэйшых, сярэднiх
спецыяльных   i  прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў,   а
таксама ваеннаслужачым тэрмiновай службы, якiя звольнены з Узброеных
Сiл  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  сакавiка  1998  г. № 487, Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Зацвердзiць  пералiк  кантрольных  лiчбаў прыёму i выпуску ў
падведамных  вышэйшых  навучальных установах на 2002/2003 навучальны
год згодна з дадаткам.
     2. Вышэйшым навучальным установам:
     2.1. ажыццяўляць  прыём абiтурыентаў у адпаведнасцi з Правiламi
прыёму  ў  вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь на 2002
год,  зацверджанымi  пастановай  Мiнiстэрства  адукацыi   Рэспублiкi
Беларусь  ад  28  снежня  2001 г. № 65 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 14, 8/7674);
     2.2. дазволiць   прыём  на  платнае  навучанне  пры   наяўнасцi
неабходнай  вучэбна-лабараторнай  базы  i  прафесарска-выкладчыцкага
складу.
     3. Кантроль   за  выкананнем  пастановы  ўскласцi  на   Першага
намеснiка Мiнiстра Жука А.I.

Мiнiстр                                                П.I.БРЫГАДЗIН

                                               Дадатак
                                               да пастановы
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               11.04.2002 № 13

                              ПЕРАЛIК
         кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў падведамных
     вышэйшых навучальных установах на 2002/2003 навучальны год

---T-------------------T------------------------T------------------------
   ¦                   ¦          Прыём         ¦         Выпуск
   ¦                   +-----T------------------+-----T------------------
   ¦                   ¦     ¦    у тым лiку    ¦     ¦    у тым лiку
 № ¦   Назва вышэйшай  ¦     +-----T-----T------+     +-----T-----T------
п/п¦   навучальнай     ¦     ¦дзён-¦вя-  ¦завоч-¦     ¦дзён-¦вя-  ¦завоч-
   ¦   установы        ¦усяго¦нае  ¦чэр- ¦нае   ¦усяго¦нае  ¦чэр- ¦нае
   ¦                   ¦     ¦наву-¦няе  ¦наву- ¦     ¦наву-¦няе  ¦наву-
   ¦                   ¦     ¦чанне¦наву-¦чанне ¦     ¦чанне¦наву-¦чанне
   ¦                   ¦     ¦     ¦чанне¦      ¦     ¦     ¦чанне¦
---+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------
 1 ¦         2         ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10
---+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------

 1. Беларускi дзяржаўны  2300  1850   -     450   2061  1596   -     465
    унiверсiтэт

 2. Беларускi            3032  2332   -     700   2677  2043   -     634
    нацыянальны
    тэхнiчны
    унiверсiтэт

 3. Установа адукацыi    2465  1365  100   1000   2398  1331  86     981
    "Беларускi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    унiверсiтэт iмя
    Максiма Танка"

 4. Установа адукацыi    1500  1000   -     500   1549   942   -     607
    "Беларускi
    дзяржаўны
    эканамiчны
    унiверсiтэт"

 5. Установа адукацыi    1090  1010   -      80    759   758   -       1
    "Беларускi
    дзяржаўны
    тэхналагiчны
    унiверсiтэт"

 6. Установа адукацыi    1185   950  95     140   1170   950  95     125
    "Беларускi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт
    iнфарматыкi i
    радыёэлектронiкi"

 7. Установа адукацыi     740   540   -     200    625   467   -     158
    "Беларускi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт
    транспарту"

 8. Установа адукацыi     910   660   -     250    914   657   -     257
    "Брэсцкi дзяржаўны
    унiверсiтэт iмя
    А.С.Пушкiна"

 9. Установа адукацыi     600   500   -     100    547   471   -      76
    "Брэсцкi дзяржаўны
    тэхнiчны
    унiверсiтэт"

10. Установа адукацыi    1010   725   -     285    920   710   -     210
    "Вiцебскi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт iмя
    П.М.Машэрава"

11. Установа адукацыi     630   430   -     200    516   374   -     142
    "Вiцебскi дзяржаўны
    тэхналагiчны
    унiверсiтэт"

12. Установа адукацыi    1350  1000   -     350   1197   841   -     356
    "Гомельскi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт iмя
    Францыска Скарыны"

13. Установа адукацыi     675   500   -     175    560   398   -     162
    "Гомельскi
    дзяржаўны тэхнiчны
    унiверсiтэт iмя
    П.В.Сухога"

14. Установа адукацыi    1191   916  20     255   1230   876  16     338
    "Гродзенскi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт iмя
    Янкi Купалы"

15. Установа адукацыi     780   650   -     130    820   657   -     163
    "Мiнскi дзяржаўны
    лiнгвiстычны
    унiверсiтэт"

16. Установа адукацыi     985   585   -     400    969   553   -     416
    "Магiлёўскi
    дзяржаўны
    унiверсiтэт iмя
    А.А.Куляшова"

17. Установа адукацыi     625   500   -     125    557   448   -     109
    "Магiлёўскi
    дзяржаўны тэхнiчны
    унiверсiтэт"

18. Установа адукацыi     150   150   -       -     95    95   -       -
    "Мiжнародны
    дзяржаўны
    экалагiчны
    унiверсiтэт iмя
    А.Дз.Сахарава"

19. Установа адукацыi     715   615   -     100    634   527   -     107
    "Полацкi дзяржаўны
    унiверсiтэт"

20. Установа адукацыi     525   350   -     175    488   325   -     163
    "Магiлёўскi
    дзяржаўны
    тэхналагiчны
    iнстытут"

21. Установа адукацыi    1035   605   -     430    951   505   -     446
    "Мазырскi дзяржаўны
    педагагiчны
    iнстытут iмя
    Н.К.Крупскай"

                  УСЯГО 23493 17233  215   6045  21637 15524  197   5916
-------------------------------------------------------------------------