ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      4 красавiка 2001 г. № 25

АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У ДЗЯРЖАЎНЫХ ПАДВЕДАМНЫХ
СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 2001/2002
НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

     У  адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку i ўмовах прадастаўлення
першага  рабочага  месца  выпускнiкам  дзяржаўных вышэйшых, сярэднiх
спецыяльных   i  прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў,   а
таксама ваеннаслужачым тэрмiновай службы, якiя звольнены з Узброеных
Сiл  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  сакавiка  1998  г. № 487, Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Зацвердзiць:
     1.1. пералiк  кантрольных  лiчбаў прыёму i выпуску ў дзяржаўных
падведамных  сярэднiх спецыяльных навучальных установах на 2001/2002
навучальны год згодна з дадаткам 1;
     1.2. пералiк  кантрольных  лiчбаў прыёму i выпуску ў дзяржаўных
педагагiчных каледжах, вучылiшчах на 2001/2002 навучальны год згодна
з дадаткам 2.
     2. Навучальным  установам  ажыццяўляць  прыём  абiтурыентаў   у
адпаведнасцi  з  Правiламi  прыёму ў дзяржаўныя сярэднiя спецыяльныя
навучальныя  ўстановы  Рэспублiкi Беларусь, зацверджанымi пастановай
Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi  Беларусь ад 5 лютага 2001 г. № 6
(Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 25, 8/4979).
     3. Галоўнаму    ўпраўленню  вышэйшай  i  сярэдняй   спецыяльнай
адукацыi  (Дабранскi В.М.)  у  трохдзённы тэрмiн накiраваць дадзеную
пастанову  ў  Мiнiстэрства  юстыцыi  Рэспублiкi Беларусь на прававую
экспертызу.
     4. Кантроль  за  выкананнем  дадзенай  пастановы  ўскласцi   на
намеснiка Мiнiстра Кухарчыка П.Дз.

Мiнiстр                                                  В.I.СТРАЖАЎ

                                               Дадатак 1
                                               да пастановы
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               04.04.2001 № 25

      Пералiк кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў дзяржаўных
       падведамных сярэднiх спецыяльных навучальных установах
                    на 2001/2002 навучальны год

------------T---------------------------------T---------------------
            ¦     Прыём у 2001 годзе          ¦ Выпуск у 2001 годзе
            +-----T---------------------------+-----T---------------
            ¦     ¦   у тым лiку па формах    ¦     ¦ у тым лiку па
            ¦     ¦        навучання          ¦     ¦    формах
            ¦     ¦                           ¦     ¦   навучання
Сярэднiя    ¦     +-----T-----------T----T----+     +-----T----T----
спецыяльныя ¦     ¦     ¦  з iх на  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
навучальныя ¦усяго¦     ¦   базе    ¦    ¦    ¦усяго¦     ¦    ¦
ўстановы    ¦     ¦     +----T------+вя- ¦за- ¦     ¦дзён-¦вя- ¦за-
            ¦     ¦дзён-¦ба- ¦агуль-¦чэр-¦воч-¦     ¦ная  ¦чэр-¦воч-
            ¦     ¦ная  ¦за- ¦най   ¦няя ¦ная ¦     ¦     ¦няя ¦ная
            ¦     ¦     ¦вай ¦сярэд-¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦аду-¦няй   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦ка- ¦аду-  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦цыi ¦кацыi ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
------------+-----+-----+----+------+----+----+-----+-----+----+----
     1      ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦  5   ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11
------------+-----+-----+----+------+----+----+-----+-----+----+----

1. Брэсцкi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         270   210  180     30        60   180   129        51
на платнай
аснове          60    60   30     30              64    64

2. Пiнскi
iндустры-
яльна-
педагагiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         340   240         240       100   355   253       102
на платнай
аснове         160   120         120        40   120    81        39

3. Вiцебскi
дзяржаўны
тэхнiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         440   360  180    180        80   325   248        77
на платнай
аснове                                            26              26

4. Навапо-
лацкi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         150   150  150                    140   140
на платнай
аснове                                            30    30

5. Аршанскi
механiка-
тэхналагiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         300   150  120     30       150   242   150        92
на платнай
аснове         215    90   60     30       125   233   154        79

6. Вiцебскi
iндустры-
яльна-
педагагiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         290   210         210        80   337   215       122
на платнай
аснове                                           125    52        73

7. Полацкi
лясны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         240   180   90     90        60   216   162        54
на платнай
аснове          40                          40

8. Вiцебскi
станкаiнст-
рументальны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         230   210  120     90   20        143   125   18
на платнай
аснове

9. Вiцебскi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         270   240  150     90        30   244   244
на платнай
аснове         120   120   60     60              86    86

10. Мазырскi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         150   150  120     30             148   127        21
на платнай
аснове          60    60   60                     60    60

11. Гомель-
скi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         320   240  120    120        80   366   328        38
на платнай
аснове         140   100   75     25        40    22    22

12. Гомель-
скi
дарожна-
будаўнiчы
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         405   325  205    120        80   273   254        19
на платнай
аснове         185   145  145               40   134   114        20

13. Гомель-
скi
машына-
будаўнiчы
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         290   170  140     30   60   60   286   178   56   52
на платнай
аснове          90    90   90                     91    57   16   18

14. Светла-
горскi iн-
дустрыяльны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         285   210  180     30   50   25   205   125   50   30
на платнай
аснове          80    30   30               50    50    50

15. Гро-
дзенскi
дзяржаўны
полiтэхнiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         325   300  210     90        25   211   211
на платнай
аснове         295   240  150     90        55    60    60

16. Гро-
дзенскi
хiмiка-
тэхналагiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         240   210  150     60        30   205   175        30
на платнай
аснове         195   135   75     60        60   210   152        58

17. Лiдскi
iндустры-
яльны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         300   240  210     30        60   228   180        48
на платнай
аснове          30    30   30                     23    23

18. Нава-
грудскi
дзяржаўны
гандлёва-
эканамiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         380   240  120    120       140   273   240        33
на платнай
аснове         120   120   60     60              93    75        18

19. Бары-
саўскi
дзяржаўны
полiтэхнiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         290   270  120    150        20   270   250        20
на платнай
аснове         110    90   60     30        20   159   113        46

20. Маладзе-
чанскi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         420   360  300     60        60   398   332        66
на платнай
аснове          90    90   90

21. Салi-
горскi
горна-
хiмiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         180   180  120     60             196   196
на платнай
аснове          40                          40    58              58

22. Жодзiн-
скi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         210   210  180     30             177   177
на платнай
аснове          60    60   30     30              78    78

23. Мiнскi
дзяржаўны
архiтэктур-
на-будаўнiчы
каледж:
на бюджэтнай
аснове         400   320  200    120        80   293   246        47
на платнай
аснове         320   300  240     60        20   317   279        38

24. Мiнскi
дзяржаўны
полiтэхнiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         410   330   90    240        80   342   319        23
на платнай
аснове         150    90   30     60   40   20   302   187   95   20

25. Мiнскi
дзяржаўны
вышэйшы ра-
дыётэхнiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         400   300  200    100       100   388   283       105
на платнай
аснове         280   235  155     80        45    42    34         8

вышэйшая
адукацыя на
бюджэтнай
аснове          60                          60    78    53        25

вышэйшая
адукацыя на
платнай
аснове          75    60          60        15    17              17

26. Мiнскi
дзяржаўны
тэхналагiчны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         315   235  120    115        80   407   326        81
на платнай
аснове         110    90   30     60        20    65    43        22

27. Мiнскi
дзяржаўны
гандлёвы
каледж:
на бюджэтнай
аснове         590   390  150    240       200   591   396       195
на платнай
аснове         190   150  150               40   186   156        30

28. Iнду-
стрыяльна-
педагагiчны
каледж
Рэспублi-
канскага
iнстытута
прафесiя-
нальнай
адукацыi:
на бюджэтнай
аснове         320   240         240        80   264   196        68
на платнай
аснове         120   120         120              76    54        22

29. Мiнскi
аўта-
механiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         230   210  120     90        20   316   316
на платнай
аснове         160   120   90     30        40    52    52

30. Мiнскi
машынабудаўнiчы
каледж:
на бюджэтнай
аснове         340   300  120    180        40   261   241   20
на платнай
аснове         150    90   30     60        60   277   118   58  101

31. Магiлёў-
скi
полiтэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         350   270  210     60        80   277   235        42
на платнай
аснове          90    30          30        60   129    58        71

32. Магiлёў-
скi хiмiка-
тэхналагiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         285   240  180     60        45   220   220
на платнай
аснове         110    60   30     30        50   102    78        24

33. Магiлёў-
скi
будаўнiчы
каледж:
на бюджэтнай
аснове         315   295  210     85        20   265   245        20
на платнай
аснове         200   150   60     90        50   140   120        20

34. Бабруй-
скi
дзяржаўны
аўта-
транспартны
каледж:
на бюджэтнай
аснове         290   210  150     60        80   256   188        68
на платнай
аснове          60    60   60                     82    69        13

35. Бабруйскi
лесатэхнiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         190   150  120     30        40   192   145        47
на платнай
аснове          30    30   30                     25    25

36. Бабруй-
скi
механiка-
тэхналагiчны
тэхнiкум:
на бюджэтнай
аснове         315   240  210     30   75        289   217   72
на платнай
аснове          60    60   30     30

УСЯГО        15330 12010 7225   4785  245 3075 13391 10609  385 2397
на бюджэтнай
аснове       11135  8785 5245   3540  205 2145  9857  8065  216 1576
на платнай
аснове        4195  3225 1980   1215   40  930  3534  2544  169  821
--------------------------------------------------------------------

                                               Дадатак 2
                                               да пастановы
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               04.04.2001 № 25

      Пералiк кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў дзяржаўных
   педагагiчных каледжах, вучылiшчах на 2001/2002 навучальны год

---T-----------------T---------------------------T------------------
   ¦                 ¦          Прыём            ¦     Выпуск
   ¦                 +-----T---------------T-----+-----T------------
   ¦                 ¦     ¦   дзённае     ¦     ¦     ¦у тым
   ¦                 ¦     ¦  навучанне    ¦     ¦     ¦лiку па
 № ¦Назва навучальнай¦     +-----T---------+     ¦     ¦форме
п/п¦    установы     ¦     ¦     ¦у тым    ¦за-  ¦     ¦навучання
   ¦                 ¦усяго¦     ¦лiку     ¦воч- ¦усяго+-----T------
   ¦                 ¦     ¦     +----T----+нае  ¦     ¦     ¦
   ¦                 ¦     ¦усяго¦ба- ¦ся- ¦наву-¦     ¦     ¦
   ¦                 ¦     ¦     ¦за- ¦рэд-¦чанне¦     ¦дзён-¦завоч-
   ¦                 ¦     ¦     ¦вая ¦няя ¦     ¦     ¦ная  ¦ная
   ¦                 ¦     ¦     ¦аду-¦аду-¦     ¦     ¦     ¦
   ¦                 ¦     ¦     ¦ка- ¦ка- ¦     ¦     ¦     ¦
   ¦                 ¦     ¦     ¦цыя ¦цыя ¦     ¦     ¦     ¦
---+-----------------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+------
 1 ¦        2        ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10
---+-----------------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+------

1.  Аршанскi
    педагагiчны
    каледж              180   180   60  120    -    176   176     -

2.  Полацкi
    педагагiчны
    каледж iмя
    Ф.Скарыны           200   200  125   75    -    192   192     -

3.  Мiнскi дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж № 1          365   365  215  150    -    261   261     -

4.  Мiнскi
    педагагiчны
    каледж № 2 iмя
    М.Танка             350   250  150  100   100   247   209     38

5.  Гомельскi
    музычна-
    педагагiчны
    каледж iмя
    Л.С.Выгоцкага       275   225  225   -     50   279   220     59

6.  Лоеўскае
    педагагiчнае
    вучылiшча           120   120  120   -     -    111   111     -

7.  Рагачоўскае
    педагагiчнае
    вучылiшча            90    60   60   -     30    86    57     29

8.  Рэчыцкi
    педагагiчны
    каледж              110   110   -   110    -    119   119     -

9.  Барысаўскi
    педагагiчны
    каледж              220   200  125   75    20   250   186     64

10. Нясвiжскi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж              125   125  125   -     -    156   156     -

11. Салiгорскi
    педагагiчны
    каледж              175   175   25  150    -    169   169     -

12. Ваўкавыскi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж              130   130  100   30    -    155   155     -

13. Гродзенскi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж              215   175  150   25    40   248   182     66

14. Лiдскi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж              125   125  125   -     -    147   147     -

15. Магiлёўскi
    педагагiчны
    каледж              305   225  125  100    80   299   204     95

16. Горацкае
    педагагiчнае
    вучылiшча           150   150  100   50    -    150   150     -

17. Пiнскае
    педагагiчнае
    вучылiшча iмя
    А.С.Пушкiна         200   200  125   75    -    210   210     -

18. Баранавiцкi
    дзяржаўны вышэйшы
    педагагiчны
    каледж:
    падрыхтоўка
    спецыялiстаў з
    паглыбленай
    сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй            90    90   90   -     -    154   154     -

    падрыхтоўка
    спецыялiстаў па
    першаму ўзроўню
    вышэйшай адукацыi
    (з лiку асоб,
    закончыўшых
    дадзеную
    навучальную
    ўстанову ў 2001
    годзе з
    паглыбленай
    сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй)          140   140   -   140    -     -     -      -

    падрыхтоўка
    спецыялiстаў па
    першаму ўзроўню
    вышэйшай адукацыi   100   100   -   100    -    138   138     -

    УСЯГО              3665  3345 2045 1300   320  3547  3196    351
    з сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй          3425  3105 2045 1060   320  3409  3058    351
    па першаму
    ўзроўню вышэйшай
    адукацыi            240   240   -   240    -    138   138     -

    Акрамя таго, на
    платнай аснове

19. Полацкi
    педагагiчны
    каледж iмя
    Ф.Скарыны            50    50   25   25    -     17    17     -

20. Мiнскi
    педагагiчны
    каледж № 2 iмя
    М.Танка                     -    -    -          41     4     37

21. Барысаўскi
    педагагiчны
    каледж               65    25   25    -    40    -     -      -

22. Нясвiжскi
    дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж               25    25   25    -    -     -     -      -

23. Салiгорскi
    педагагiчны
    каледж               10    10   -    10    -      5     5     -

24. Рагачоўскае
    педагагiчнае
    вучылiшча            10    10   10    -    -     11     8      3

25. Рэчыцкi
    педагагiчны
    каледж               18    18   -    18    -     -     -      -

26. Пiнскае
    педагагiчнае
    вучылiшча iмя
    А.С.Пушкiна          35    35   20   15    -     31    31     -

27. Лiдскi дзяржаўны
    педагагiчны
    каледж               25    25   25   -     -     -     -      -

28. Баранавiцкi
    дзяржаўны вышэйшы
    педагагiчны
    каледж:
    падрыхтоўка
    спецыялiстаў з
    паглыбленай
    сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй            25    25   25   -     -     26    26     -

    падрыхтоўка
    спецыялiстаў па
    першаму ўзроўню
    вышэйшай адукацыi
    (з лiку асоб,
    закончыўшых
    дадзеную
    навучальную
    ўстанову ў 2001
    годзе з
    паглыбленай
    сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй)           40    40   -    40    -     -     -      -

    падрыхтоўка
    спецыялiстаў па
    першаму ўзроўню
    вышэйшай адукацыi    25    25   -    25    -     15    15     -

    УСЯГО               328   288  155  133    40   146   106     40
    з сярэдняй
    спецыяльнай
    адукацыяй           263   223  155   68    40   131    91     40
    па першаму
    ўзроўню
    вышэйшай адукацыi    65    65   -    65    -     15    15     -
--------------------------------------------------------------------