ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      6 красавiка 2001 г. № 26

АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У ПАДВЕДАМНЫХ ВЫШЭЙШЫХ
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 2001/2002 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

     У  адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку i ўмовах прадастаўлення
першага  рабочага  месца  выпускнiкам  дзяржаўных вышэйшых, сярэднiх
спецыяльных   i  прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў,   а
таксама ваеннаслужачым тэрмiновай службы, якiя звольнены з Узброеных
Сiл  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  сакавiка  1998  г. № 487, Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Зацвердзiць  пералiк  кантрольных  лiчбаў прыёму i выпуску ў
вышэйшых  навучальных установах на 2001/2002 навучальны год згодна з
дадаткам.
     2. Вышэйшым навучальным установам дазволiць:
     2.1. ажыццяўляць  прыём абiтурыентаў у адпаведнасцi з Правiламi
прыёму   ў  дзяржаўныя  вышэйшыя  навучальныя  ўстановы   Рэспублiкi
Беларусь на 2001 год, зацверджанымi пастановай Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi  Беларусь  ад 28 снежня 2000 г. № 60 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 16, 8/4763);
     2.2. прыём  на  платнае  навучанне  ажыццяўляць  пры  наяўнасцi
неабходнай  вучэбна-лабараторнай  базы  i  прафесарска-выкладчыцкага
складу.
     3. Кантроль  за  выкананнем  дадзенай  пастановы  ўскласцi   на
намеснiка Мiнiстра Кухарчыка П.Дз.

Мiнiстр                                                  В.I.СТРАЖАЎ

                                               Дадатак
                                               да пастановы
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               06.04.2001 № 26

       Пералiк кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў вышэйшых
         навучальных установах на 2001/2002 навучальны год

----------------T-------------------------T-------------------------
                ¦          Прыём          ¦         Выпуск
                +-----T-------------------+-----T-------------------
 Назва вышэйшай ¦     ¦     у тым лiку    ¦     ¦    у тым лiку
 навучальнай    ¦     +-----T------T------+     +-----T------T------
 установы       ¦усяго¦дзён-¦вячэр-¦завоч-¦усяго¦дзён-¦вячэр-¦завоч-
                ¦     ¦нае  ¦няе   ¦нае   ¦     ¦нае  ¦няе   ¦нае
                ¦     ¦наву-¦наву- ¦наву- ¦     ¦наву-¦наву- ¦наву-
                ¦     ¦чанне¦чанне ¦чанне ¦     ¦чанне¦чанне ¦чанне
----------------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------
        1       ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦  7  ¦   8  ¦  9
----------------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------

1. Беларуская
дзяржаўная
полiтэхнiчная
акадэмiя          2900  2250  225     425   2715  2130    -    585

2. Беларускi
дзяржаўны
педагагiчны
унiверсiтэт       2440  1365   75    1000   2370  1335    90   945

3. Беларускi
дзяржаўны
эканамiчны
унiверсiтэт       1475   975   -      500   1520   960    -    560

4. Беларускi
дзяржаўны
тэхналагiчны
унiверсiтэт       1090  1010   -       80    725   700    -     25

5. Беларускi
дзяржаўны
унiверсiтэт
iнфарматыкi i
радыёэлектронiкi  1230   950  100     180   1100   870   100   130

6. Беларускi
дзяржаўны
унiверсiтэт
транспарту         740   540   -      200    640   470    -    170

7. Брэсцкi
дзяржаўны
унiверсiтэт        910   660   -      250    915   665    -    250

8. Брэсцкi
дзяржаўны
тэхнiчны
унiверсiтэт        600   500   -      100    515   425    -     90

9. Вiцебскi
дзяржаўны
унiверсiтэт       1010   725   -      285   1000   695    -    305

10. Вiцебскi
дзяржаўны
тэхналагiчны
унiверсiтэт        630   430   -      200    565   390    -    175

11. Гомельскi
дзяржаўны
унiверсiтэт       1350  1000   -      350   1240   895    -    345

12. Гомельскi
дзяржаўны
тэхнiчны
унiверсiтэт        675   500   -      175    560   395    -    165

13. Гродзенскi
дзяржаўны
унiверсiтэт       1170   900   20     250   1160   825    10   325

14. Мiнскi
дзяржаўны
лiнгвiстычны
унiверсiтэт        775   635   -      140    710   600    -    110

15. Магiлёўскi
дзяржаўны
унiверсiтэт        985    -    -      400    905   545    -    360

16. Магiлёўскi
дзяржаўны
тэхнiчны
унiверсiтэт        625   500   -      125    545   455    -     90

17. Мiжнародны
экалагiчны
унiверсiтэт        100   100   -       -      95    95    -      -

18. Полацкi
дзяржаўны
унiверсiтэт        715   615   -      100    640   540    -    100

19. Магiлёўскi
тэхналагiчны
iнстытут           525   350   -      175    500   330    -    170

20. Мазырскi
дзяржаўны
педагагiчны
iнстытут          1035   605   -      430    960   500    -    460

          УСЯГО  20980 15195  420    5365  19380  13820  200  5360
--------------------------------------------------------------------