ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                        4 красавiка 2000 г. N 6

 АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У ПАДВЕДАМНЫХ ВЫШЭЙШЫХ 
 НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 2000/2001 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

     У  адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку i ўмовах прадастаўлення
першага  рабочага  месца  выпускнiкам  дзяржаўных вышэйшых, сярэднiх
спецыяльных   i   прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў,  а
таксама ваеннаслужачым тэрмiновай службы, якiя звольнены з Узброеных
Сiл  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  сакавiка 1998 г. N 487 (Збор дэкрэтаў,
указаў  Прэзiдэнта  i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N
9, арт.248) Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:

     1.  Зацвердзiць прыкладаемы Пералiк кантрольных лiчбаў прыёму i
выпуску  ў  вышэйшых  навучальных  установах на 2000/2001 навучальны
год.

     2. Вышэйшым навучальным установам дазволiць:

     2.1.  ажыццяўляць  прыём абiтурыентаў у адпаведнасцi з Парадкам
прыёму ў  дзяржаўныя  вышэйшыя   навучальныя   ўстановы   Рэспублiкi
Беларусь  на  2000  год,  зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 28 снежня 1999 г.  N 775 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 15, 8/2556);

     2.2.  прыём  на  платнае  навучанне  ажыццяўляць  пры наяўнасцi
неабходнай  вучэбна-лабараторнай  базы  i  прафесарска-выкладчыцкага
складу;

     2.3.  кошт навучання на платнай аснове вызначаць у адпаведнасцi
з   Парадкам  фармiравання  кошту  платнай  адукацыi  ў  навучальных
установах,  зацверджаным пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь ад 3 лютага 2000 г. N 1 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 26, 8/2777).

     3.   Галоўнаму   ўпраўленню  вышэйшай  i  сярэдняй  спецыяльнай
адукацыi  (Дабранскi  В.М.)  у трохдзённы тэрмiн накiраваць дадзеную
пастанову  ў  Мiнiстэрства  юстыцыi  Рэспублiкi Беларусь на прававую
экспертызу.

     4.  Кантроль  за  выкананнем  дадзенай  пастановы  ўскласцi  на
першага намеснiка Мiнiстра Хрусталёва Б.М.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ
 
                                               Дадатак
                                               да пастановы
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               04.04.2000 N 6

       Пералiк кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў вышэйшых
         навучальных установах на 2000/2001 навучальны год

 --------------T--------------------------T-------------------------
 Назва вышэйшай¦           Прыём          ¦          Выпуск
 навучальнай   +-----T--------------------+-----T-------------------
 установы      ¦усяго¦   у тым лiку       ¦усяго¦   у тым лiку
               ¦     +-----T-------T------+     +-----T------T------
               ¦     ¦дзён-¦ вячэр-¦завоч-¦     ¦дзён-¦вячэр-¦завоч-
               ¦     ¦нае  ¦ няе   ¦нае   ¦     ¦нае  ¦няе   ¦нае
               ¦     ¦наву-¦ наву- ¦наву- ¦     ¦наву-¦наву- ¦наву-
               ¦     ¦чанне¦ чанне ¦чанне ¦     ¦чанне¦чанне ¦чанне
 --------------+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+------
      1        ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦  8   ¦  9
 --------------+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+------
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 1. Беларуская ¦ 2850¦ 2225¦ 200   ¦ 425  ¦ 2615¦ 2085¦      ¦  530
 дзяржаўная    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 полiтэхнiчная ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 акадэмiя      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 2. Беларускi  ¦ 2525¦ 1425¦ 100   ¦1000  ¦ 2430¦ 1370¦ 100  ¦  960
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 педагагiчны   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 3. Беларускi  ¦ 1450¦  950¦   -   ¦ 500  ¦ 1530¦ 1000¦ -    ¦  530
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 эканамiчны    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 4. Беларускi  ¦ 1100¦ 1000¦   -   ¦ 100  ¦  710¦  700¦ -    ¦   10
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 тэхналагiчны  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 5. Беларускi  ¦ 1215¦  950¦ 100   ¦ 165  ¦ 1100¦  910¦  60  ¦  130
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 iнфарматыкi i ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 радыё-        ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 электронiкi   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 6. Беларускi  ¦  740¦  540¦   -   ¦ 200  ¦  650¦  460¦ -    ¦  190
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 транспарту    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 7. Брэсцкi    ¦  925¦  675¦   -   ¦ 250  ¦  905¦  655¦ -    ¦  250
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 8. Вiцебскi   ¦  990¦  715¦   -   ¦ 275  ¦ 1000¦  730¦ -    ¦  270
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 9. Вiцебскi   ¦  630¦  430¦   -   ¦ 200  ¦  565¦  380¦ -    ¦  185
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 тэхналагiчны  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 10. Гомельскi ¦ 1350¦ 1000¦   -   ¦ 350  ¦ 1200¦  830¦ -    ¦  370
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 11. Гомельскi ¦  675¦  500¦   -   ¦ 175  ¦  520¦  380¦ -    ¦  140
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 тэхнiчны      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 12. Гродзенскi¦ 1155¦  900¦  20   ¦ 235  ¦ 1150¦  855¦  10  ¦  285
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 13. Мiнскi    ¦  800¦  660¦   -   ¦ 140  ¦  795¦  665¦ -    ¦  130
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 лiнгвiстычны  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 14. Магiлёўскi¦ 1010¦  610¦   -   ¦ 400  ¦  890¦  475¦ -    ¦  415
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 15. Мiжнародны¦  100¦  100¦   -   ¦ -    ¦   90¦   90¦ -    ¦ -
 унiверсiтэт па¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 радыёэкалогii ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 16. Полацкi   ¦  750¦  640¦   -   ¦ 110  ¦  640¦  540¦ -    ¦  100
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 унiверсiтэт   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 17. Брэсцкi   ¦  600¦  500¦   -   ¦ 100  ¦  515¦  435¦ -    ¦   80
 полiтэхнiчны  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 iнстытут      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 18. Магiлёўскi¦  625¦  500¦   -   ¦ 125  ¦  605¦  485¦ -    ¦  120
 машынабудаўнi-¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 чы iнстытут   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 19. Магiлёўскi¦  525¦  350¦   -   ¦ 175  ¦  475¦  350¦ -    ¦  125
 тэхналагiчны  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 iнстытут      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
               ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 20. Мазырскi  ¦ 1000¦    0¦   -   ¦ 400  ¦  945¦  525¦ -    ¦  420
 дзяржаўны     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 педагагiчны   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 iнстытут      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
 --------------+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+------
 УСЯГО         ¦21155¦15370¦ 420   ¦5365  ¦19330¦13920¦ 170  ¦ 5240
 --------------+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+------