ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                        7 красавiка 2000 г. N 8

 АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У ПАДВЕДАМНЫХ СЯРЭДНIХ
 СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 2000/2001 НАВУЧАЛЬНЫМ
 ГОДЗЕ

     У  адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку i ўмовах прадастаўлення
першага  рабочага  месца  выпускнiкам  дзяржаўных вышэйшых, сярэднiх
спецыяльных   i   прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў,  а
таксама ваеннаслужачым тэрмiновай службы, якiя звольнены з Узброеных
Сiл  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  сакавiка 1998 г. N 487 (Збор дэкрэтаў,
указаў  Прэзiдэнта  i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N
9, ст.248), Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:

     1.  Зацвердзiць  пералiк  кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў
падведамных  сярэднiх спецыяльных навучальных установах на 2000/2001
навучальны год (дадатак 1).

     2.  Зацвердзiць  пералiк  кантрольных лiчбаў прыёму i выпуску ў
педагагiчных   каледжах,  вучылiшчах  на  2000/2001  навучальны  год
(дадатак 2).

     3. Навучальным установам:

     3.1.  ажыццяўляць  прыём абiтурыентаў у адпаведнасцi з Парадкам
прыёму   ў  дзяржаўныя  сярэднiя  спецыяльныя  навучальныя  ўстановы
Рэспублiкi  Беларусь  на 2000 год, зацверджаным загадам Мiнiстэрства
адукацыi   Рэспублiкi   Беларусь   ад  18  студзеня  2000  г.  N  20
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N
24, 8/2758);

     3.2.  кошт навучання на платнай аснове вызначаць у адпаведнасцi
з   Парадкам  фармiравання  кошту  платнай  адукацыi  ў  навучальных
установах,  зацверджаным пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь ад 3 лютага 2000 г. N 1 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 26, 8/2777).

     4.   Галоўнаму   ўпраўленню  вышэйшай  i  сярэдняй  спецыяльнай
адукацыi  (Дабранскi  В.М.)  у трохдзённы тэрмiн накiраваць дадзеную
пастанову  ў  Мiнiстэрства  юстыцыi  Рэспублiкi Беларусь на прававую
экспертызу.

     5.  Кантроль  за  выкананнем  дадзенай  пастановы  ўскласцi  на
першага намеснiка Мiнiстра Хрусталёва Б.М.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

                                  Дадатак 1
                                  да пастановы Мiнiстэрства адукацыi
                                  Рэспублiкi Беларусь
                                  07.04.2000 N 8

  Пералiк  кантрольных  лiчбаў  прыёму  i  выпуску  ў падведамных
      сярэднiх спецыяльных навучальных установах на  2000/2001
                           навучальны год

 -----------T-----T---------------------------T---------------------
 Сярэднiя   ¦     ¦       Прыём у 2000 г.     ¦     Выпуск у 2000 г.
 спецыяльныя¦     +---------------------------+-----T---------------
 навучальныя¦     ¦       у тым лiку па       ¦     ¦у тым лiку па
 ўстановы   ¦     ¦          форме            ¦     ¦  форме
            ¦УСЯГO¦        навучання          ¦УСЯГО¦ навучання
            ¦     +-----T-----------T----T----+     +-----T----T----
            ¦     ¦дзён-¦   з iх    ¦вя- ¦за- ¦     ¦дзён-¦вя- ¦за-
            ¦     ¦ная  ¦  на базе  ¦чэр-¦воч-¦     ¦ная  ¦чэр-¦воч-
            ¦     ¦     ¦----T------+няя ¦ная ¦     ¦     ¦няя ¦ная
            ¦     ¦     ¦ба- ¦агуль-¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦за- ¦най   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦вай ¦cя-   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦аду-¦рэд-  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦ка- ¦няй   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦цыi ¦аду-  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦    ¦ка-   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
            ¦     ¦     ¦    ¦цыi   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
 -----------+-----+-----+----+------+----+----+-----+-----+----+----
      1     ¦  2  ¦  3  ¦  4 ¦  5   ¦  6 ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11
 -----------+-----+-----+----+------+----+----+-----+-----+----+----

 1. Брэсцкi
 полiтэхнiч-
 ны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     265   205   180   25    -    60   179   142   -    37
  - на
  платнай
  аснове      60    60    30   30    -     -    62    62   -     -

 2. Пiнскi
 iндустры-
 яльна-
 педагагiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     320   240   -    240    -    80   328   231   -    97
  - на
  платнай
  аснове     160   120   -    120    -    40   124   102   -    22

 3. Вiцебскi
 iндустры-
 яльна-
 тэхнала-
 гiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     440   360   180  180    -    80   322   265   -    57
  - на
  платнай
  аснове       -     -     -    -    -     -    10     5   -     5

 4. Нава-
 полацкi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     150   150   150    -      -   -   146   146   -    -
  - на
  платнай
  аснове      30    30     -  30     -     -    46    46    -    -

 5. Аршанскi
 механiка-
 тэхнала-
 гiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     215    90   90   -      -   125   436   276   -    160
  - на
  платнай
  аснове     255   180   90   90     -    75   157    91   -     66

 6. Вiцебскi
 iндустры-
 яльна-
 педагагiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     340   240   -    240    -   100   295   225   -    70
  - на
  платнай
  аснове      30    30   -     30    -    -     75    37   -    38

 7. Полацкi
 лясны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     240   180   90   90     -    60   224   160   -    64
  - на
  платнай
  аснове      -     -     -    -      -    -    -     -     -    -

 8. Вiцебскi
 станкаiнст-
 рументальны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     220   180   90   90     40   -    133   115   18   -
  - на
  платнай
  аснове     -     -     -    -      -    -    -     -     -    -

 9. Вiцебскi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     240   240   150  90     -    -    249   249   -    -
  - на
  платнай
  аснове      90    90    30  60     -    -     91    91   -    -

 10. Мазыр-
 скi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     180   180   150  30     -    -    186   186   -    -
  - на
  платнай
  аснове      30    30    30   -     -    -     30    30   -    -

 11. Гомель-
 скi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     320   240   90   150    -    80   297   257   -    40
  - на
  платнай
  аснове     165   125   100   25    -    40   100    92   -     8

 12. Гомель-
 скi
 дарожна-
 будаўнiчы
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     385   325   205  120    -    60   289   259   -    30
  - на
  платнай
  аснове     185   145   145    -    -    40   139   108   -    31

 13. Гомель-
 скi
 машына-
 будаўнiчы
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     350   230   200  30     60   60   298   199   43   56
  - на
  платнай
  аснове      90    90    90   -      -    -    69    52    -   17

 14. Светла-
 горскi
 iндустры-
 яльны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     255   180   150  30     50   25   191   127   36   28
  - на
  платнай
  аснове      60    60    60   -      -    -    30    30    -    -

 15. Гро-
 дзенскi
 дзяржаўны
 полiтэх-
 нiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     295   270   180  90     -    25   238   215   -    23
  - на
  платнай
  аснове      90    60    30  30     -    30    85    58   -    27

 16. Гро-
 дзенскi
 хiмiка-
 тэхнала-
 гiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     240   210   150  60     -    30   195   170   -    25
  - на
  платнай
  аснове     180   120    60  60     -    60   186   126   -    60

 17. Лiдскi
 iндустры-
 яльны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     300   240   210  30     -    60   205   166   -    39
  - на
  платнай
  аснове      30    30    30   -     -    -    -     -     -    -

 18. Нава-
 грудскi
 дзяржаўны
 гандлёва-
 эканамiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     380   240   120  120    -    140  338   208   -    130
  - на
  платнай
  аснове      60    60    30   30    -     -    61    61   -    -

 19. Бары-
 саўскi
 полiтэх-
 нiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     290   270   120  150    -    20   244   244   -    -
  - на
  платнай
  аснове     110    90    60   30    -    20   194   158   -    36

 20. Мала-
 дзечанскi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     420   360   270  90     -    60   378   324   -    54
  - на
  платнай
  аснове     -     -     -    -      -    -    -     -     -    -

 21. Салi-
 горскi
 горна-
 хiмiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     180   180   120  60     -    -    184   184   -    -
  - на
  платнай
  аснове      40    -     -    -     -    40    53    -    -    53

 22. Жодзiн-
 скi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     210   210   180  30     -    -    180   180   -    -
  - на
  платнай
  аснове      60    60    30  30     -    -     58    58   -    -

 23. Мiнскi
 архiтэктур-
 на-
 будаўнiчы
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     400   290   170  120    -    110  285   257   -    28
  - на
  платнай
  аснове     160   120   120  -      -     40  172   155   -    17

 24. Мiнскi
 полiтэх-
 нiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     470   390   120  270    -    80   340   310   -    30
  - на
  платнай
  аснове     150    90    30   60    40   20   170   109   51   10

 25. Мiнскi
 дзяржаўны
 вышэйшы
 радыё-
 тэхнiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     435   275   200  75     -    160  424   302   -    122
  - на
  платнай
  аснове     225   135    80  55     -     90   44    42   -      2

 26. Мiнскi
 дзяржаўны
 тэхнала-
 гiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     350   270   150  120    -    80   379   291   -    88
  - на
  платнай
  аснове      80    60    -    60    -    20    70    70   -    -

 27. Мiнскi
 дзяржаўны
 гандлёвы
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     570   390   150  240    -    180  518   322   -    196
  - на
  платнай
  аснове     150   150   150  -      -    -     88    67   -     21

 28. Мiнскi
 iндустры-
 яльна-
 педагагiчны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     320   240   -    240    -    80   282   212   -    70
  - на
  платнай
  аснове     120    60   -     60    -    60    60    60   -    -

 29. Мiнскi
 аўта-
 механiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     230   210   120  90     -    20   288   288   -    -
  - на
  платнай
  аснове     160   120    90   30    -    40    34    34   -    -

 30. Мiнскi
 машына-
 будаўнiчы
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     340   300   120  180    40   -    295   258   37   -
  - на
  платнай
  аснове     190    90    30   60    40   60   311   156   65   90

 31. Магi-
 лёўскi
 полiтэх-
 нiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     350   270   210  60     -    80   338   280   -    58
  - на
  платнай
  аснове      90    30    -   30     -    60    83    36   -    47

 32. Магi-
 лёўскi
 хiмiка-
 тэхнала-
 гiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     350   330   240  90     -    20   236   217   -    19
  - на
  платнай
  аснове     160    90    30  60     -    70   124    56   -    68

 33. Магi-
 лёўскi
 будаўнiчы
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     290   270   210  60     -    20   301   261   -    40
  - на
  платнай
  аснове     210   150    60  90     -    60   142   120   -    22

 34. Бабруй-
 скi
 дзяржаўны
 аўтатранс-
 партны
 каледж
  - на
  бюджэтнай
  аснове     290   210   120  90     -    80   239   182   -    57
  - на
  платнай
  аснове      60    60    60   -      -    -   134    81   -    53

 35. Бабруй-
 скi
 леса-
 тэхнiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     190   150   120  30     -    40   172   122   -    50
  - на
  платнай
  аснове      30    30    30   -     -    -    -     -     -    -

 36. Бабруй-
 скi
 механiка-
 тэхнала-
 гiчны
 тэхнiкум
  - на
  бюджэтнай
  аснове     315   240   210  30     75   -    284   223   61   -
  - на
  платнай
  аснове     -     -     -    -      -    -    -     -     -    -

      УСЯГО: 14565 11440 6730 4710   345  2780 12918 10246 311  2361

  - на
  бюджэтнай
  аснове     11135  8855 5215 3640   265  2015 9916  8053  195  1668
  - на
  платнай
  аснове      3510  2565 1495 1070    80   865 3002  2193  116   693

                                  Дадатак 2
                                  да пастановы Мiнiстэрства адукацыi
                                  Рэспублiкi Беларусь
                                  07.04.2000 N 8

  Пералiк  кантрольных  лiчбаў  прыёму  i  выпуску ў педагагiчных
          каледжах, вучылiшчах на 2000/2001 навучальны год

 ---T---------------T----------------------------T------------------
  N ¦Назва          ¦       Прыём                ¦    Выпуск
 п/п¦навучальнай    +-----T---------------T------+-----T------------
    ¦установы       ¦УСЯГО¦  дзённае      ¦завоч-¦     ¦у тым лiку
    ¦               ¦     ¦  навучанне    ¦ная   ¦     ¦па форме
    ¦               ¦     +-----T---------+адука-¦     ¦навучання
    ¦               ¦     ¦     ¦  у тым  ¦цыя   ¦УСЯГО+-----T------
    ¦               ¦     ¦УСЯГО¦  лiку   ¦      ¦     ¦дзен-¦завоч-
    ¦               ¦     ¦     +----T----+      ¦     ¦ная  ¦ная
    ¦               ¦     ¦     ¦ба- ¦ся- ¦      ¦     ¦     ¦
    ¦               ¦     ¦     ¦за- ¦рэд-¦      ¦     ¦     ¦
    ¦               ¦     ¦     ¦вая ¦няя ¦      ¦     ¦     ¦
    ¦               ¦     ¦     ¦аду-¦аду-¦      ¦     ¦     ¦
    ¦               ¦     ¦     ¦ка- ¦ка- ¦      ¦     ¦     ¦
    ¦               ¦     ¦     ¦цыя ¦цыя ¦      ¦     ¦     ¦
 ---+---------------+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------
  1 ¦     2         ¦  3  ¦  4  ¦  5 ¦  6 ¦   7  ¦  8  ¦  9  ¦  10
 ---+---------------+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------

 1.  Аршанскi
     педагагiчны
     каледж          180   180    60  120  -      151   151    -

 2.  Полацкi
     педагагiчны
     каледж
     iмя Ф.Скарыны   200   200   125   75  -      194   194    -

 3.  Мiнскi
     педагагiчны
     каледж N 1      290   290   165  125  -      289   289    -

 4.  Мiнскi
     педагагiчны
     каледж N 2
     iмя М.Танка     250   200   125   75  50     397   271   126

 5.  Гомельскi
     музычна-
     педагагiчны
     каледж iмя
     Л.С.Выгоцкага   300   240   240   -   60     283   223     6

 6.  Лоеўскае
     педагагiчнае
     вучылiшча       120   120   120   -    -     111   111    -

 7.  Рагачоўскае
     педагагiчнае
     вучылiшча        90    60    60   -   30      43    43    -

 8.  Рэчыцкi
     педагагiчны
     каледж          120   120     -  120   -     120   120    -

 9.  Барысаўскi
     педагагiчны
     каледж          220   200   125   75  20     211   140     7

 10. Нясвiжскi
     педагагiчны
     каледж          125   125    74   51   -     140   140    -

 11. Салiгорскi
     педагагiчны
     каледж          175   175    25  150   -     150   150    -

 12. Ваўкавыскае
     педагагiчнае
     вучылiшча       125   125   100   25   -     202   202    -

 13. Гродзенскае
     педагагiчнае
     вучылiшча       215   175   150   25  40     191   148    43

 14. Лiдскае
     педагагiчнае
     вучылiшча       105   105   105   -    -     174   174    -

 15. Магiлёўскi
     педагагiчны
     каледж          305   225   125  100  80     301   209    92

 16. Горацкае
     педагагiчнае
     вучылiшча       150   150   100   50   -     125   125    -

 17. Пiнскае
     педагагiчнае
     вучылiшча
     iмя А.С.Пушкiна 175   175   100   75   -     247   247    -

 18. Баранавiцкi
     дзяржаўны
     вышэйшы
     педагагiчны
     каледж:
      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў з
      паглыбленай
      сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй       90    90    90   -    -     102   102    -

      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў
      па першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi
      (з лiку асоб,
      закончыўшых
      дадзеную
      навучальную
      ўстанову ў
      2000 годзе з
      паглыбленай
      сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй)     140   140    -   140   -      -     -     -

      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў
      па першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi       147   147    -   147   -     142   142    -

              УСЯГО:

      - з сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй      3235  2955  1889 1066 280    3329  2937  392

      - па першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi        287   287   -    287  -      244   244   -

   Акрамя таго на
   платнай аснове

 1.  Полацкi
     педагагiчны
     каледж
     iмя Ф.Скарыны    30    30    15   15   -       4     4    -

 2.  Мiнскi
     педагагiчны
     каледж N 2
     iмя М.Танка      50     -     -    -  50      42    18    24

 3.  Барысаўскi
     педагагiчны
     каледж           65    25    25    -  40       -     -    -

 4.  Нясвiжскi
     педагагiчны
     каледж           25    25    15   10   -      14    14    -

 5.  Салiгорскi
     педагагiчны
     каледж            -     -     -    -   -       4     4    -

 6.  Рэчыцкi
     педагагiчны
     каледж            8     8     -    8   -       -     -    -

 7.  Пiнскае
     педагагiчнае
     вучылiшча
     iмя А.С.Пушкiна  35    35    20   15   -      32    32    -

 8.  Лiдскае
     педагагiчнае
     вучылiшча        12    12    12    -   -       -     -    -

 9.  Баранавiцкi
     дзяржаўны
     вышэйшы
     педагагiчны
     каледж:
      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў з
      паглыбленай
      сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй       25    25    25    -   -     27    27    -

      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў
      па
      першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi
      (з лiку асоб,
      закончыўшых
      дадзеную
      навучальную
      ўстанову ў
      2000 годзе з
      паглыбленай
      сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй)      50    50     -   50   -      -     -    -

      - падрыхтоўка
      спецыялiстаў
      па
      першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi        21    21     -   21   -     19    19    -

              УСЯГО:

      - з сярэдняй
      спецыяльнай
      адукацыяй      250   160   112   48  90     123   99     24

      - па першаму
      ўзроўню
      вышэйшай
      адукацыi        71    71    -    71   -      19   19     -