ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     1 лiстапада 1999 г. N 649

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПЕРАЛIКУ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫЙ I
 КВАЛIФIКАЦЫЙ  СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу    постановлением   Министерства   образования
         Республики  Беларусь  от  5   августа   2011   г.   №   220
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/24026 от
         17.08.2011 г.) <W21124026>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление  Министерства  образования  от  31 августа
         2000 г.  N 38 (зарегистрировано в  Национальном реестре - N
         8/4070 от 08.09.2000 г.) <W20004070>;
            Постановление Министерства образования от  2 мая 2001 г.
         N 32 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5977 от
         14.05.2001 г.) <W20105977>].

     У   мэтах  удасканалення  сiстэмы  падрыхтоўкi  спецыялiстаў  з
сярэдняй   спецыяльнай   адукацыяй   i   забеспячэння   непарыўнасцi
прафесiянальнай адукацыi загадваю:

     1.   Зацвердзiць   Пералiк   спецыяльнасцей,   спецыялiзацый  i
квалiфiкацый  сярэднiх  спецыяльных  навучальных  устаноў Рэспублiкi
Беларусь (дадаецца).

     2.  Увесцi Пералiк спецыяльнасцей, спецыялiзацый i квалiфiкацый
сярэднiх  спецыяльных  навучальных  устаноў  Рэспублiкi  Беларусь  у
дзеянне з 1 студзеня 2000 г.

     3.  Дырэктарам  навучальных  устаноў,  якiя  вядуць падрыхтоўку
спецыялiстаў  з  сярэдняй  спецыяльнай адукацыяй, ажыццяўляць з 2000
года прыём навучэнцаў у адпаведнасцi з дадзеным Пералiкам.

     4.   Сярэднiм   спецыяльным   навучальным   установам  дасылаць
прапановы   аб   унясеннi   змяненняў  i  дапаўненняў  у  Пералiк  у
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь у студзенi кожнага года.

     5.   Галоўнаму   ўпраўленню  вышэйшай  i  сярэдняй  спецыяльнай
адукацыi (Дабранскi В.М.):

     5.1. разглядаць прадстаўленыя матэрыялы аб унясеннi дапаўненняў
i  змяненняў у Пералiк, пры неабходнасцi арганiзоўваць iх экспертызу
i  ў лютым адпаведнага года накiроўваць на ўзгадненне ў Мiнiстэрства
працы   Рэспублiкi  Беларусь  i  Мiнiстэрства  эканомiкi  Рэспублiкi
Беларусь;

     5.2.   прадставiць   дадзены   загад   у  Мiнiстэрства  юстыцыi
Рэспублiкi Беларусь у трохдзённы тэрмiн на прававую экспертызу.

     6.   Прызнаць  страцiўшымi  сiлу  загад  Мiнiстэрства  адукацыi
Рэспублiкi  Беларусь  ад  25  чэрвеня 1993 г. N 200 "Аб зацвярджэннi
пералiку  спецыяльнасцей  сярэднiх  спецыяльных  навучальных устаноў
Рэспублiкi  Беларусь"  i  загады  аб  унясеннi  ў  яго дапаўненняў i
змяненняў згодна з дадаткам.

     7.  Кантроль за выкананнем дадзенага загаду ўскласцi на першага
намеснiка Мiнiстра Хрусталёва Б.М.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

                                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                                         Загад Мiнiстэрства адукацыi
                                         Рэспублiкi Беларусь
                                         01.11.1999 N 649

                              ПЕРАЛIК
       спецыяльнасцей, спецыялiзацый i квалiфiкацый сярэднiх
        спецыяльных навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь

                             Тлумачэннi

     Пералiк   спецыяльнасцей,   спецыялiзацый  i  квалiфiкацый  для
сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў (далей - Пералiк) складзены
на  аснове  аналiзу  квалiфiкацыйнай  структуры  кадраў  з  сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй, занятых ва ўсiх галiнах народнай гаспадаркi i
сацыяльна-культурнай  сферы  Рэспублiкi Беларусь, а таксама з улiкам
iснуючых   i  перспектыўных  напрамкаў  падрыхтоўкi  спецыялiстаў  у
сярэднiх спецыяльных навучальных установах.
     Структура    Пералiку,   шыфры   i   назвы   спецыяльнасцей   i
спецыялiзацый   у   значнай   меры   адпавядаюць  дзеючаму  Пералiку
спецыяльнасцей,    спецыялiзацый   i   квалiфiкацый   для   вышэйшых
навучальных  устаноў,  зацверджанаму  загадам  Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 25 лютага 1999 г. N 71.
     У Пералiку ўсе спецыяльнасцi i спецыялiзацыi групуюцца:
     - па профiлю падрыхтоўкi спецыялiстаў;
     - у адпаведнасцi з вытворча-галiновымi напрамкамi.
     У Пералiку выкарыстана лiтарна-лiчбавая сiстэма шыфраў:

     Г             01             01             00
    ¦             ¦              ¦              ¦
    ¦             ¦              ¦              ¦нумар спецыялiзацыi
    ¦             ¦              ¦              L-------------------
    ¦             ¦              ¦нумар спецыяльнасцi
    ¦             ¦              L--------------------
    ¦             ¦нумар напрамку
    ¦             L---------------
    ¦профiль спецыяльнасцей
    L-----------------------

     Спецыяльнасцi згрупаваны па шасцi профiлях:

 Г 00.00.00  - Гуманiтарны
 М 00.00.00  - Медыцынскi
 П 00.00.00  - Педагагiчны
 С 00.00.00  - Сельскагаспадарчы
 Т 00.00.00  - Тэхнiчны
 Э 00.00.00  - Эканамiчны

     Назвы  спецыяльнасцей адлюстроўваюць тэхналогiю прафесiянальнай
дзейнасцi спецыялiста, прадукт (аб'ект) або сродкi працы.
     Назва    спецыялiзацыi    ўдакладняе    адзiн    з    напрамкаў
прафесiянальнай дзейнасцi спецыялiстаў i забяспечвае пашырэнне сферы
прафесiянальнай дзейнасцi або прафесiянальных функцый.
     Квалiфiкацыя спецыялiстаў вызначана з улiкам пасад, якiя могуць
займаць  спецыялiсты з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй у адпаведнасцi
з Агульнадзяржаўным класiфiкатарам Рэспублiкi Беларусь (АКРБ 006-96)
"Прафесii рабочых i пасады служачых" або галiновымi квалiфiкацыйнымi
даведнiкамi пасад служачых.
     Акрамя  спецыялiзацый, вызначаных да канкрэтных спецыяльнасцей,
прапануюцца  спецыялiзацыi,  якiя  могуць  быць  выбраны навучальнай
установай да шэрага спецыяльнасцей:
     Прафесiянальнае навучанне - з дадатковай квалiфiкацыяй "Майстар
вытворчага навучання";
     Менеджмент (у галiне) - без змянення асноўнай квалiфiкацыi;
     Матэрыяльна-тэхнiчнае   забеспячэнне   i  збыт  (у  галiне  або
вытворчасцi) - без змянення асноўнай квалiфiкацыi;
     Арганiзацыя  рэкламы  i  збыту  тавараў i паслуг (у галiне) - з
дадатковай квалiфiкацыяй "Комiваяжор";
     Прадпрымальнiцкая  дзейнасць  (у  галiне  або  вытворчасцi) - з
дадатковай квалiфiкацыяй "Прадпрымальнiк".
     Пры  выбары  адной  з  названых  спецыялiзацый ёй прысвойваецца
нумар  шыфра,  наступны  за  апошняй  спецыялiзацыяй,  уведзенай для
дадзенай спецыяльнасцi.
     Змяненне  i  дапаўненне  Пералiку  ажыццяўляецца  Мiнiстэрствам
адукацыi   Рэспублiкi  Беларусь  на  падставе  прапаноў  навучальных
устаноў,   галiновых   мiнiстэрстваў  i  iншых  органаў  дзяржаўнага
кiравання.
     Прапановы  аб  унясеннi  змяненняў  i  дапаўненняў  у Пералiк з
абгрунтаваннем   дасылаюцца   ў   Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi
Беларусь у студзенi кожнага года.

                              ПЕРАЛIК
       спецыяльнасцей, спецыялiзацый i квалiфiкацый сярэднiх
        спецыяльных навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь

 -----------T---------------------------------T------------T-------¬
 ¦Шыфр      ¦Профiль, напрамак, спецыяльнасць,¦Квалiфiкацыя¦Заўвагi¦
 ¦          ¦спецыялiзацыя                    ¦спецыялiста ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦    1     ¦                2                ¦      3     ¦   4   ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 00.00.00¦ГУМАНIТАРНЫ ПРОФIЛЬ              ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 02.05.00¦Сучасныя замежныя мовы           ¦перакладчык ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 08.02.00¦Сацыяльная работа                ¦сацыяльны   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦работнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.00¦Правазнаўства                    ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.01¦Дзяржаўна-прававая дзейнасць     ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.02¦Гаспадарча-прававая дзейнасць    ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.03¦Судова-прававая дзейнасць        ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.04¦Падатковае права                 ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.05¦Мытнае права                     ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.06¦Права i арганiзацыя сацыяльнага  ¦юрыст       ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэння                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.07¦Прававое забеспячэнне бiзнесу    ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.08¦Прававое забеспячэнне            ¦юрыст       ¦       ¦
 ¦          ¦знешнеэканамiчнай дзейнасцi      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.09¦Праваахоўная дзейнасць           ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.10¦Грамадзянска-прававая дзейнасць  ¦юрыст       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.01.11¦Гаспадарча-прававая i кадравая   ¦юрыст       ¦       ¦
 ¦          ¦праца                            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.02.00¦Дакументазнаўства i              ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦дакументацыйнае забеспячэнне     ¦справавод-  ¦       ¦
 ¦          ¦кiравання                        ¦ства,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦архiвiст    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 ¦Г 09.02.0 ¦Арганiзацыйнае забеспячэнне      ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦кiравання                        ¦справавод-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ства,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦архiвiст,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сакратар-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рэферэнт    ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования от 31 августа 2000  г. N 38 (зарегистрировано в
         Национальном   реестре  -   N  8/4070   от  08.09.2000  г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 09.03.00¦Дзелавое адмiнiстраванне         ¦сакратар-рэ-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ферэнт      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.01.00¦Тэатральнае мастацтва            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.01.01¦Акцёрскае мастацтва драматычнага ¦акцёр       ¦       ¦
 ¦          ¦тэатра i кiно                    ¦драматычнага¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэатра i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiно        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.01.02¦Акцёрскае мастацтва тэатра лялек ¦акцёр тэатра¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лялек,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або акцёр   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэатра      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лялек,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦самадзейнага¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лялечнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.01.03¦Арганiзацыя тэатральнай справы   ¦кiраўнiк тэ-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦атра-студыi,¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.04.00¦Фатаграфiя                       ¦тэхнiк-тэх- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нолаг       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.05.00¦Жывапiс                          ¦мастак,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.05.01¦Станковы жывапiс                 ¦мастак-жыва-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пiсец,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.05.02¦Тэатральна-дэкаратыўны жывапiс   ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэатра,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.05.04¦Рэстаўрацыя твораў жывапiсу      ¦мастак-рэс- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦таўратар,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.07.00¦Скульптура                       ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦скульптар,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.00¦Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.01¦Мастацкая керамiка               ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.02¦Мастацкае шкло                   ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.03¦Мастацкiя вырабы з металу        ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.04¦Мастацкая апрацоўка дрэва        ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.05¦Мастацкая апрацоўка скуры        ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.06¦Мастацкая апрацоўка тканiны i    ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦мастацкi тэкстыль                ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.07¦Мастацкiя вырабы з саломкi i     ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦льну, выцiнанка                  ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.10.08¦Мастацкае ткацтва                ¦мастак      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэкаратыўна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прыкладнога ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.11.00¦Дызайн                           ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дызайнер    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.11.01¦Прамысловы дызайн                ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дызайнер    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.11.02¦Дызайн вырабаў бытавога          ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦спажывання                       ¦дызайнер    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.11.03¦Рэклама ў                        ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦архiтэктурна-прасторавым         ¦дызайнер    ¦       ¦
 ¦          ¦асяроддзi                        ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.15.00¦Архiтэктура                      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦архiтэктар  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.15.01¦Архiтэктура жылых i              ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦грамадзянскiх будынкаў           ¦архiтэктар  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.16.00¦Музыказнаўства                   ¦выкладчык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.18.00¦Дырыжыраванне                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.18.01¦Xаравое дырыжыраванне            ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сальфеджыо  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.18.02¦Xаравое дырыжыраванне (народны   ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦хор)                             ¦народнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору, артыст¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦народнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.00¦Iнструментальнае выканальнiцтва  ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.01¦Фартэпiяна (арган, клавесiн)     ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦канцэрт-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦майстар,    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦канцэрт-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦майстар     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.02¦Скрыпка                          ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.03¦Альт                             ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.04¦Вiяланчэль                       ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.05¦Кантрабас                        ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.06¦Арфа                             ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.07¦Флейта                           ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.08¦Габой                            ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.09¦Кларнет (саксафон)               ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.10¦Фагот                            ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.11¦Валторна                         ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.12¦Туба                             ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.13¦Трамбон (тэнар, барытон)         ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.14¦Труба                            ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.15¦Ударныя iнструменты              ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.16¦Баян-акардэон                    ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.17¦Гiтара (лютня)                   ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.18¦Цымбалы                          ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.19¦Балалайка                        ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.19.20¦Домра (мандалiна)                ¦выкладчык,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(дадатковая ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦квалiфiкацыя¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦- кiраўнiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра)   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або артыст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.20.00¦Спевы                            ¦артыст хору ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(ансамбля), ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.20.01¦Акадэмiчныя спевы                ¦артыст хору ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(ансамбля), ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.20.02¦Народныя спевы                   ¦артыст хору ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(ансамбля), ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.21.00¦Xарэаграфiя                      ¦артыст,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.21.01¦Класiчны танец                   ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦балета,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.21.05¦Hародны танец                    ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(народнага) ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.21.06¦Бальны танец                     ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦бальнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.00¦Мастацтва эстрады                ¦артыст      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.01¦Аркестравыя iнструменты          ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эстраднага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эстраднага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.02¦Эстрадныя спевы                  ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эстраднага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эстраднага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вакальнага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ансамбля    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.05¦Эстрадны танец                   ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эстраднага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выкладчык   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦танца       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.06¦Размоўны жанр                    ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦размоўнага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦жанру       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.22.07¦Арыгiнальны жанр                 ¦артыст      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦арыгiнальна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦га жанру    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.23.00¦Цырульнiцкае мастацтва i         ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦дэкаратыўная касметыка           ¦мадэльер    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.00¦Цыркавое мастацтва               ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.01¦Акрабатыка                       ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.02¦Гiмнастыка                       ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.03¦Эквiлiбрыстыка                   ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.04¦Жанглiраванне                    ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.05¦Клаунада                         ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.06¦Iлюзiя i манiпуляцыя             ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 11.24.07¦Музычная эксцэнтрыка             ¦артыст цырка¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i эстрады   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.01.00¦Бiблiятэказнаўства i             ¦бiблiятэкар-¦       ¦
 ¦          ¦бiблiяграфiя                     ¦бiблiёграф  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.01.05¦Арганiзацыя справаводства ў      ¦бiблiятэкар-¦       ¦
 ¦          ¦бiблiятэчнай справе              ¦бiблiёграф, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦справаводств¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ў           ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦бiблiятэчнай¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦справе      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.01.06¦Арганiзацыя клубнай работы       ¦бiблiятэкар-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦бiблiёграф, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага ча-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦су i        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.01.07¦Аўтаматызаваныя бiблiятэчныя i   ¦бiблiятэкар-¦       ¦
 ¦          ¦iнфармацыйныя сiстэмы            ¦бiблiёграф, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аўтаматыза- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ваных       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦бiблiятэчна-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнфармацый- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ных сiстэм  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.00¦Народная творчасць               ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.01¦Xаравая музыка (народная)        ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦народнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.02¦Iнструментальная музыка          ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦(народная, духавая)              ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аркестра,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦акампанiятар¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.03¦Iнструментальная музыка          ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦(народная)                       ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦баянаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦акампанiятар¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.04¦Xаравая музыка (акадэмiчная)     ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦хору        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.05¦Народныя абрады i святы          ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рэжысёр     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу,       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦абрадаў i   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦святаў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.06¦Фальклорнае мастацтва            ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фальклорнага¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.07¦Сацыяльная дзейнасць i           ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦арганiзацыя вольнага часу        ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.08¦Танец                            ¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦харэаграфiч-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нага        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Г 12.03.09¦Аматарскае кiнафотавiдэамастацтва¦арганiзатар ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вольнага    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦часу i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культурнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiнафотавi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дэастудыi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 00.00.00¦МЕДЫЦЫHСКI ПРОФIЛЬ               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.01.00¦Фельчарская справа               ¦фельчар     ¦для    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асоб з ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦сярэд- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦няй    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦спецы- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦яльнай ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦адука- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цыяй i ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦квалi- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦фiкацы-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦яй "ме-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дыцынс-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦кая    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦сястра"¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.02.00¦Санiтарыя, гiгiена i             ¦фельчар-    ¦       ¦
 ¦          ¦эпiдэмiялогiя                    ¦гiгiенiст,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦эпiдэмiёлаг ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.03.00¦Акушэрская справа                ¦акушэрка    ¦для    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асоб з ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦сярэд- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦няй    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦спецы- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦яльнай ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦адука- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цыяй i ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦квалi- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦фiкацы-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦яй     ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦"меды- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цынская¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦сястра"¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.04.00¦Лабараторная дыягностыка         ¦фельчар-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лабарант    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.05.00¦Лячэбны масаж                    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦масажыст    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 01.06.00¦Фельчарска-акушэрская справа     ¦фельчар-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦акушэр      ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от  2 мая  2001 г.  N 32  (зарегистрировано в  Национальном
         реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)

         М 01.06.00 Фельчарска-акушэрская справа  фельчар-  для
                                                  акушэр    асоб з
                                                            сярэд-
                                                            няй
                                                            спецы-
                                                            яльнай
                                                            адука-
                                                            цыяй i
                                                            квалi-
                                                            фiкацы-
                                                            яй
                                                            "меды-
                                                            цынская
                                                            сястра"
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 02.01.00¦Зубалячэбная справа              ¦зубны       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фельчар     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 02.02.00¦Зубапратэзная справа             ¦зубны тэхнiк¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 03.01.00¦Сястрынская справа               ¦медыцынская ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сястра      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦М 04.01.00¦Фармацыя                         ¦фармацэўт   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.00.00¦ПЕДАГАГIЧНЫ ПРОФIЛЬ              ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.02.00¦Фiзiчная культура i спорт        ¦трэнер (па  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдах       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦спорту)     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.02.01¦Фiзiчнае выхаванне, арганiзацыя  ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦аздараўленчай i                  ¦фiзiчнага   ¦       ¦
 ¦          ¦фiзкультурна-масавай работы      ¦выхавання   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.03.00¦ Выкладанне музыкi i музычнае    ¦Настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦ выхаванне                       ¦музыкi,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музычны     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы    ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            П 02.03.00.   Музыка i спевы. Настаўнiк музыкi и спеваў.
         ___________________________________________________________

 -----------T---------------------------------T------------T-------T
 ¦П 02.03.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi,му-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦зычны кiраў-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк дашколь-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦най устано- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вы, кiраўнiк¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi), ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦культарганi-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦затар       ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            П  02.03.01.  Творчая   дзейнасць.  Настаўнiк  музыкi  i
         спеваў,  музычны   кiраўнiк,  кiраўнiк  гуртка   (клуба  па
         интарэсах, калектыву, аб'яднання, студыi i iнш. з указаннем
         вiдаў дзейнасцi), культарганiзатар.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.03.02¦Акампанемент                     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi,му-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦зычны кiраў-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк дашколь-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦най устано- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вы,акампанi-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ятар        ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            П  02.03.02.  Акампанемент.  Настаўнiк  музыкi i спеваў,
         музычны  кiраўнiк, акампанiятар.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.03.03¦Сусветная мастацкая культура     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦музыкi,му-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦зычны кiраў-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк дашколь-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦най установы¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            П  02.03.03.  Сусветная  мастацкая  культура.  Настаўнiк
         музыкi i спеваў, музычны кiраўнiк.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.04.00¦Выяўленчае мастацтва i чарчэнне  ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выяўленчага ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва i ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.04.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выяўленчага ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва i ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.04.03¦Сусветная мастацкая культура     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выяўленчага ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мастацтва i ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.05.00¦Беларуская мова i лiтаратура     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.05.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.05.03¦Сусветная мастацкая культура     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы       ¦       ¦
 L----------+---------------------------------+------------+--------
 -----------T---------------------------------T------------T-------¬
 ¦П 02.05.04¦Замежная мова                    ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦устаноў або ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы (з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы)       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.06.00¦Руская мова i лiтаратура         ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.06.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.06.03¦Сусветная мастацкая культура     ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.06.04¦Замежная мова                    ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦устаноў або ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лiтаратуры  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы (з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы)       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 02.07.00¦Замежная мова                    ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦базавай     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы i     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦устаноў (з  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы)       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.00¦Прафесiянальнае навучанне        ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.01¦Тэхналогiя i канструяванне       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦швейных вырабаў                  ¦тэхнолаг,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.02¦Тэхналогiя прадукцыi грамадскага ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦харчавання                       ¦тэхнолаг,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.03¦Цырульнiцкае мастацтва i         ¦мастак-     ¦       ¦
 ¦          ¦дэкаратыўная касметыка           ¦мадэльер,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.06¦Радыёэлектронiка                 ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.01.07¦Iнфарматыка                      ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучання   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 ¦П 03.01.08¦ Тэхналогiя дрэваапрацоўкi       ¦майстар     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчага  ¦       ¦
                                              ¦навучання   ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования  от  2  мая  2001  г.  N 32 (зарегистрировано в
         Национальном   реестре  -   N  8/5977   от  14.05.2001  г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.02.00¦Працоўнае навучанне (тэхнiчная   ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦праца, абслуговая праца)         ¦тэхнiчнай   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦працы i     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦абслуговай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦працы       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.02.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiчнай   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦працы i     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦абслуговай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦працы,      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 ¦П 03.02.02¦Фiзiчнае    выхаванне            ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiчнай   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦працы   i   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦чарчэння,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(секцыi,    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦клуба)      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фiзiчнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавання   ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования  от  2  мая  2001  г.  N 32 (зарегистрировано в
         Национальном   реестре  -   N  8/5977   от  14.05.2001  г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.03.00¦Тэхналогiя                       ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхналогii  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 03.03.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхналогii, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.00¦Педагогiка i псiхалогiя          ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦дашкольная                       ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.01¦Творчая дзейнасць                ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.02¦Фiзiчнае выхаванне               ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фiзiчнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавання   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.04¦Замежная мова                    ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦устаноў або ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы з  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы (з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы)       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.05¦Экалагiчнае выхаванне            ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i iнш.)     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦экалагiчнага¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.06¦Карэкцыйная работа               ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.07¦Лагапедыя                        ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лагапедычных¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦груп        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.08¦Сацыяльная педагогiка            ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.01.09¦Рытмiка i харэаграфiя            ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дашкольнай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(студыi)    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рытмiкi i   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦харэаграфii ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.00¦Педагогiка i методыка            ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦пачатковага навучання            ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.01¦Творчая дзейнасць                ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.02¦Беларуская мова                  ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў з    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦беларускай  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.03¦Руская мова                      ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў з    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рускай мовы ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.04¦Замежная мова                    ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы        ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў або  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў з    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дадатковым  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вывучэннем  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦замежнай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы (з     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мовы)       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.05¦Экалагiчнае выхаванне            ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i iнш.)     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦экалагiчнага¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.06¦Карэкцыйная работа               ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.07¦Лагапедыя                        ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.08¦Сацыяльная педагогiка            ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.09¦Рытмiка i харэаграфiя            ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рытмiкi i   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦харэаграфii ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.10¦Выхаваўчая работа ў групах       ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦падоўжанага дня                  ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦групы       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦падоўжанага ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дня         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.11¦Выхаваўчая работа ў              ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦школе-iнтэрнаце                  ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦школы-      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтэрната   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.02.12¦Фiзiчнае выхаванне               ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пачатковых  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦класаў,     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(секцыi,    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦клуба)      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фiзiчнага   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавання   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.03.00¦Пазашкольная i пазакласная       ¦педагог-    ¦       ¦
 ¦          ¦выхаваўчая работа                ¦арганiзатар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.03.01¦Творчая дзейнасць                ¦педагог-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦арганiзатар,¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучальнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кiраўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гуртка      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(клуба па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнтарэсах,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦калектыву,  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦аб'яднання, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦студыi i    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнш. з      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦указаннем   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вiдаў       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi)  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.03.02¦Рытмiка i харэаграфiя            ¦педагог-    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦арганiзатар,¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦выхавальнiк ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦навучальнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦установы,   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦настаўнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рытмiкi i   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦харэаграфii ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦П 04.06.00¦Пазашкольная i пазакласная       ¦педагог-    ¦       ¦
 ¦          ¦выхаваўчая работа, педагогiка    ¦арганiзатар,¦       ¦
 ¦          ¦сацыяльная                       ¦педагог     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сацыяльны   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 00.00.00¦СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ПРОФIЛЬ        ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.00.00¦Аграномiя                        ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.01.00¦Аграхiмiя, насенняводства i      ¦аграном па  ¦       ¦
 ¦          ¦ахова раслiн                     ¦насеннявод- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ству i      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ахове раслiн¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.02.00¦Аграномiя                        ¦аграном     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.02.01¦Радыялогiя                       ¦аграном     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.03.00¦Плодаагароднiцтва                ¦аграном     ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от  2 мая  2001 г.  N 32  (зарегистрировано в  Национальном
         реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)

         С 01.02.02. Плодаагароднiцтва. Аграном
         ___________________________________________________________


 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.04.00¦Вытворчасць, захоўванне i        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўка прадукцыi           ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦раслiнаводства                   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.04.01¦Вiнаробства                      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 01.04.02¦Вытворчасць, захоўванне i        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўка пладоў i агароднiны ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.00.00¦ЗОАВЕТЭРЫHАРЫЯ                   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.01.00¦Заатэхнiя                        ¦заатэхнiк   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.01.01¦Племянная справа                 ¦заатэхнiк-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦селекцыянер ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.02.00¦Ветэрынарыя                      ¦ветэрынарны ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фельчар     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.02.01¦Ветэрынарна-санiтарная экспертыза¦ветэрынарны ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фельчар     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.02.02¦Конегадоўля                      ¦ветэрынарны ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦фельчар     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 02.04.00¦Пчалярства                       ¦заатэхнiк па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦пчалярству  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.00.00¦ТЭХНIКА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.01.00¦Механiзацыя сельскай гаспадаркi  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.01.01¦Эксплуатацыя сельскагаспадарчай  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦тэхнiкi                          ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.01.02¦Тэхнiчнае  абслугоўванне i рамонт¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦трактароў i аўтамабiляў          ¦механiк     ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от  2 мая  2001 г.  N 32  (зарегистрировано в  Национальном
         реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)

         С 03.01.02.    Тэхнiчнае   абслугоўванне    аўтамабiляў   i
         рухавiкоў. Тэхнiк- механiк
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.01.03¦Аграсэрвiснае абслугоўванне i    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыяльна-тэхнiчнае            ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэнне ў АПК               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.02.00¦Электрыфiкацыя i аўтаматызацыя   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦сельскай гаспадаркi              ¦энергетык   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 03.03.00¦Механiзацыя мелiярацыйных i      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦водагаспадарчых работ            ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 04.00.00¦ПРЫРОДАЎПАРАДКАВАHHЕ             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 04.01.00¦Землеўпарадкаванне               ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦землеўпарад-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кавальнiк   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 04.02.00¦Мелiярацыя i водная гаспадарка   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гiдрамелiя- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ратар       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 04.03.00¦Уладкаванне сельскiх тэрыторый   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 05.00.00¦СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦С 05.01.00¦Арганiзацыя работы сялянскiх     ¦арганiзатар-¦       ¦
 ¦          ¦фермерскiх гаспадарак            ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сельскагас- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦падарчай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вытворчасцi ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦(фермер)    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 00.00.00¦ТЭХНIЧНЫ ПРОФIЛЬ                 ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.00.00¦ЭНЕРГЕТЫКА I ЭЛЕКТРАТЭХНIКА      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.01.00¦Электраэнергетыка                ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.01.01¦Электрычная частка электрастанцый¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦i падстанцый                     ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.01.02¦Электразабеспячэнне прамысловых  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстваў                   ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.01.03¦Эксплуатацыя электраабсталявання ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦i сродкаў аўтаматыкi энергасiстэм¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.00¦Цеплаэнергетыка                  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.01¦Цеплавыя электрычныя станцыi     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.02¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦энергаблокаў цеплавых            ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦электрастанцый                   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.03¦Эксплуатацыя цеплатэхнiчнага     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання i сiстэм            ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦цеплазабеспячэння                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.04¦Водападрыхтоўка на цеплавых      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электрычных станцыях             ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.02.05¦Мантаж    цеплаэнергетычнага     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання цеплавых            ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦электрастанцый                   ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования  от  2  мая  2001  г.  N 32 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)
         ___________________________________________________________
 -----------T---------------------------------T------------T-------+
 ¦Т 01.03.00¦Аўтаматызацыя i кiраванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦энергетычнымi працэсамi          ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.03.01¦Аўтаматызацыя i кiраванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦цеплаэнергетычнымi аб'ектамi на  ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦цеплавых электрычных станцыях    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.03.02¦Аўтаматызацыя  i  кiраванне      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦цеплаэнергетычнымi  аб'ектамi    ¦цеплатэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi, размеркавання i     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦спажывання цяпла                 ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования  от  2  мая  2001  г.  N 32 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)
         ___________________________________________________________
 -----------T---------------------------------T------------T-------+
 ¦Т 01.04.00¦Электратэхнiка                   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.04.01¦Мантаж i эксплуатацыя            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электраабсталявання              ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстваў i грамадзянскiх   ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦будынкаў                         ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.04.02¦Мантаж i эксплуатацыя            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электраабсталявання              ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстваў хiмiчнай i        ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦нафтагазаперапрацоўчай           ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.04.03¦Эксплуатацыя электраабсталявання ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦i сiстэм электразабеспячэння     ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловых прадпрыемстваў       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 01.05.00¦Электразабеспячэнне на чыгуначным¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦транспарце                       ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.00.00¦МЕТАЛУРГIЯ                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.01.00¦Металургiчныя працэсы i          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаапрацоўка               ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.01.01¦Лiцейная вытворчасць чорных i    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦каляровых металаў i сплаваў      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.01.02¦Сталеплавiльная вытворчасць      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.01.03¦Пракатная вытворчасць            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 02.01.04¦Дрота-канатная вытворчасць       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.00.00¦МАШЫНАБУДАВАННЕ                  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.00¦Тэхналогiя, абсталяванне i       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызацыя машынабудавання    ¦механiк або ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.01¦Тэхналогiя апрацоўкi матэрыялаў  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦на станках i аўтаматычных лiнiях ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.02¦Тэхналогiя i абсталяванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦механазборачнай вытворчасцi      ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.03¦Тэхналогiя iнструментальнай      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.04¦Тэxнiчнае абслугоўванне станкоў з¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦праграмным кiраваннем i          ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦робататэхнiчных комплексаў       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.05¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦тэхналагiчнага абсталявання      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстваў машынабудавання   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.06¦Тэхналогiя аўтаматызаванай       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            Т  03.01.06.   Тэхналогiя  аўтаматызаванай  вытворчасцi.
         Тэхнiк-механiк.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.07¦Тэхналогiя вытворчасцi станкоў з ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦праграмным кiраваннем i робатаў  ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.08¦Аўтаматызаванае праектаванне ў   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦машынабудаваннi                  ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.09¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦пнеўмагiдрапрыводаў i            ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦пнеўмагiдрааўтаматыкi            ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання машынабудавання     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.01.10¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦пад'ёмна-транспартных машын i    ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.02.00¦Тэхналогiя i абсталяванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦высокаэфектыўных працэсаў        ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦апрацоўкi матэрыялаў             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.03.00¦Тэхналогiя i абсталяванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦зварачнай вытворчасцi            ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.03.01¦Вытворчасць зварных канструкцый  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.03.02¦Тэхналогiя зварачнай вытворчасцi ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.04.00¦Тэхналогiя, абсталяванне i       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызацыя лiцейнай           ¦механiк або ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.04.01¦Вытворчасць вырабаў з чорных i   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦каляровых металаў                ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.04.02¦Вытворчасць вырабаў з            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦неметалiчных i кампазiцыйных     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.04.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаванага лiцейнага       ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.05.00¦Тэхналогiя, абсталяванне i       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызацыя апрацоўкi          ¦механiк або ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў цiскам                ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.05.01¦Ковачна-штамповачная вытворчасць ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.05.02¦Вытворчасць вырабаў з            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦неметалiчных i кампазiцыйных     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 03.05.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне, рамонт i¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦мантаж абсталявання вытворчасцi  ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў цiскам                   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.00.00¦ТРАНСПАРТНЫЯ СРОДКI              ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.01.00¦Вытворчасць транспартных сродкаў ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.01.01¦Аўтамабiлебудаванне              ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.01.02¦Вытворчасць рухавiкоў унутранага ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦згарання                         ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.02.00¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтатранспартных сродкаў         ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.02.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтамабiляў                      ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.02.02¦Арганiзацыя аўтасэрвiсу          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.03.00¦Арганiзацыя перавозак i кiраванне¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦рухам на аўтамабiльным транспарце¦арганiзацыi ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦i кiраваннi ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.04.00¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦рухомага саставу на чыгуначным   ¦электрамеха-¦юцца   ¦
 ¦          ¦транспарце                       ¦нiк         ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.04.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя, рамонт i ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абслугоўванне лакаматываў        ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.04.02¦Тэхнiчнае абслугоўванне, рамонт i¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦эксплуатацыя вагонаў i           ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦рэфрыжэратарнага рухомага саставу¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.05.00¦Арганiзацыя перагрузачных работ  ¦тэхнiк      ¦прыма- ¦
 ¦          ¦на чыгуначным транспарце         ¦            ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асобы, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.06.00¦Арганiзацыя перавозак i кiраванне¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦рухам на чыгуначным транспарце   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.07.00¦Тэхнiчная эксплуатацыя лятальных ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦апаратаў i рухавiкоў             ¦механiк па  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лятальных   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦апаратах i  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рухавiках   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.07.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя самалётаў ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦i рухавiкоў                      ¦механiк па  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лятальных   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦апаратах i  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рухавiках   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.08.00¦Лётная эксплуатацыя паветранага  ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦транспарту                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.08.01¦Лётная эксплуатацыя паветраных   ¦пiлот       ¦       ¦
 ¦          ¦суднаў                           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.08.02¦Аэранавiгацыйнае забеспячэнне    ¦штурман-    ¦       ¦
 ¦          ¦палётаў                          ¦навiгатар   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.09.00¦Аэрадромныя сродкi i сродкi      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦механiзацыi аэрапортаў           ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.09.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя сродкаў   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аэрадромна-тэхнiчнага            ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэння палётаў             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.10.00¦Абслугоўванне лятальных апаратаў ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦гаруча-змазачнымi матэрыяламi    ¦гаруча-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦змазачных   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦матэрыялах  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.11.00¦Кiраванне рухам на паветраным    ¦дыспетчар па¦       ¦
 ¦          ¦транспарце                       ¦кiраваннi   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦паветраным  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦рухам       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.12.00¦Арганiзацыя перавозак на         ¦дыспетчар па¦       ¦
 ¦          ¦паветраным транспарце            ¦арганiзацыi ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦авiяцыйных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦перавозак   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.12.01¦Арганiзацыя грузавых i           ¦дыспетчар па¦       ¦
 ¦          ¦пасажырскiх перавозак            ¦арганiзацыi ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦авiяцыйных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦перавозак   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.12.02¦Арганiзацыя i кiраванне          ¦дыспетчар па¦       ¦
 ¦          ¦перавозачным працэсам            ¦арганiзацыi ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦авiяцыйных  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦перавозак   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.13.00¦Суднаваджэнне i эксплуатацыя     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦рачнога флоту                    ¦суднамеха-  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк, судна- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦вадзiцель   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.14.00¦Эксплуатацыя ўнутраных водных    ¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦шляхоў                           ¦водных      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦шляхоў      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.15.00¦Гарадскi электрычны транспарт    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.15.01¦Эксплуатацыя электраабсталявання ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦i энергазабеспячэнне гарадскога  ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦электрычнага транспарту          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 04.15.02¦Арганiзацыя перавозак i кiраванне¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦гарадскiм электрычным транспартам¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.00.00¦СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЯ ТЭХНIКА,         ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦ТЭХНАЛАГIЧНЫЯ МАШЫНЫ,            ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦АБСТАЛЯВАННЕ I КАМУНIКАЦЫI       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.01.00¦Горныя машыны i абсталяванне     ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрамеха-¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк (горны) ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.01.01¦Эксплуатацыя i рамонт горнага    ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦электрамеханiчнага абсталявання i¦электрамеха-¦юцца   ¦
 ¦          ¦аўтаматычных устройстваў         ¦нiк (горны) ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.02.00¦Машыны i абсталяванне ляснога    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦комплексу                        ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.02.01¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦лесанарыхтоўчых машын, механiзмаў¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦i абсталявання ў лясной          ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.02.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя машын i   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦механiзмаў у лясной гаспадарцы   ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.02.03¦Cэрвiснае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦машын i агрэгатнай тэхнiкi       ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦ляснога комплексу                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.00¦Машыны i апараты хiмiчных        ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦вытворчасцей i прадпрыемстваў    ¦механiк     ¦юцца   ¦
 ¦          ¦будаўнiчых матэрыялаў            ¦            ¦асобы, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.01¦Машыны i апараты хiмiчных        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.02¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вяжучых матэрыялаў               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦хiмiчнай i нафтагазаперапрацоўчай¦            ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.04¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiчых матэрыялаў            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.05¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў па   ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўцы эластамераў         ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.06¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦керамiчнай вытворчасцi           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.03.07¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў па   ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабу шкла i сiталаў            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.04.00¦Машыны i апараты харчовых        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.04.01¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання малочнай            ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.04.02¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання мясной прамысловасцi¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.04.03¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання харчовых            ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.04.04¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦халадзiльных машын i ўстановак,  ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦гандлёва-тэхналагiчнага          ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦гандлю i грамадскага харчавання  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.00¦Машыны i апараты лёгкай          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi i бытавога         ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦абслугоўвання                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.01¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання швейнай вытворчасцi ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.02¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання ткацкай вытворчасцi ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання абутковай           ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.04¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадзiльнай         ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.05¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання трыкатажнай         ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.06¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання аддзелачнай         ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.05.07¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання скураной i футравай ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.06.00¦Машыны i абсталяванне            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦дарожна-будаўнiчага комплексу    ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.06.01¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦пад'ёмна-транспартных,           ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiчых машын i               ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання                     ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            Т 05.06.01. Эксплуатацыя i рамонт пад'ёмна-транспартных,
         будаўнiча-дарожных  машын  i  абсталявання. Тэхнiк-механiк.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.06.02¦Эксплуатацыя i рамонт            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦дарожна-будаўнiчых машын i       ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.06.03¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦пад'ёмна-транспартных,           ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiчых, дарожных машын i     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання аэрапортаў          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.06.04¦Дарожныя, будаўнiча-пуцявыя,     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦пагрузачна-разгрузачныя машыны   ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.07.00¦Халадзiльна-кампрэсарныя машыны i¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦ўcтаноўкi                        ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.07.01¦Мантаж, тэхнiчнае абслугоўванне i¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦рамонт халадзiльна-кампрэсарных  ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦машын i ўстановак                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.12.00¦Транспартныя камунiкацыi         ¦тэхнiк      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.12.01¦Чыгуначны пуць i пуцявая         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦гаспадарка                       ¦пуцявiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.13.00¦Папярэджванне i лiквiдацыя       ¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦надзвычайных сiтуацый            ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            Т 05.13.00. Пажарная тэхнiка i бяспека. Пажарны тэхнiк.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.14.00¦Машыны i механiзмы               ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦дрэваапрацоўчых вытворчасцей     ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.14.01¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦дрэваапрацоўчай вытворчасцi      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.14.02¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦мэблевай вытворчасцi             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.14.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання прадпрыемстваў      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦          ¦фанера-запалкавай вытворчасцi    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.15.00¦Абсталяванне      металургiчных  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстваў                   ¦механiк     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------¦
 ¦Т 05.15.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦металургiчнага абсталявання      ¦механiк     ¦       ¦
 ¦----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 05.15.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦гiдрапрыводаў                    ¦механiк     ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен  позициями  постановлением  Министерства
         образования  от  2  мая  2001  г.  N 32 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/5977 от 14.05.2001 г.)
         ___________________________________________________________
 -----------T---------------------------------T------------T-------+
 ¦Т 06.00.00¦ ПРЫБОРАБУДАВАННЕ                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.00¦Вытворчасць i эксплуатацыя       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў i апаратаў              ¦тэхнолаг або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.01¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў i апаратаў              ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.02¦Мантаж, наладка i эксплуатацыя   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў i апаратаў              ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.03¦Тэхнiчнае абслугоўванне          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦кiнаабсталявання i               ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦аўдыёвiзуальных сiстэм           ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.04¦Тэхналогiя апрацоўкi аптычных    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦дэталей                          ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.01.05¦Тэхналогiя зборкi, юсцiроўкi     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аптычных i оптыка-электронных    ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў                         ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.00¦Авiяцыйныя электрыфiкаваныя i    ¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦пiлатажна-навiгацыйныя комплексы ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматычных сiстэм i            ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электраабсталявання              ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦паветраных суднаў                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя сiстэм    ¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦святлотэхнiчнага забеспячэння    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦палётаў i электраабсталявання    ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦аэрапортаў                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.03¦Тэхнiчная эксплуатацыя кiруючых  ¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦пiлатажна-навiгацыйных i         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦энергетычных комплексаў          ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.04¦Тэхнiчная эксплуатацыя авiяцыйных¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў i вымяральна-вылiчальных¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦комплексаў                       ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 06.05.05¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦авiяцыйны   ¦       ¦
 ¦          ¦электраабсталявання паветраных   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦суднаў                           ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.00.00¦ЭЛЕКТРОНIКА I МIКРАЭЛЕКТРОНIКА   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.01.00¦Мiкраэлектронiка                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.01.01¦Тэхналогiя вытворчасцi элементаў,¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦кампанентаў i вузлоў электронных ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў                          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.01.02¦Тэхналогiя iнтэгральных мiкрасхем¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.01.03¦Эксплуатацыя абсталявання для    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi вырабаў электроннай  ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦тэхнiкi                          ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 07.02.00¦Прамысловая электронiка          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электронiк  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.00.00¦ЭЛЕКТРОННАЕ АПАРАТАБУДАВАННЕ     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.01.00¦Праектаванне i вытворчасць       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦радыёэлектронных сродкаў         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.01.01¦Праектаванне i вытворчасць       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦радыёапаратуры                   ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.02.00¦Электронныя вылiчальныя сродкi   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электронiк  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.02.01¦Вытворчасць i тэхнiчнае          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абслугоўванне электронных        ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦вылiчальных сродкаў              ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 08.02.02¦Эксплуатацыя i тэхнiчнае         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦абслугоўванне электронных        ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦вылiчальных сродкаў              ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.00.00¦РАДЫЁТЭХНIКА                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.01.00¦Радыётэхнiка                     ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.03.00¦Эксплуатацыя i рамонт электронных¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦сродкаў                          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.03.01¦Эксплуатацыя i рамонт бытавой    ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦радыётэлевiзiйнай апаратуры      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.03.02¦Эксплуатацыя i рамонт прамысловай¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦радыётэлевiзiйнай апаратуры      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.04.00¦Авiяцыйнае радыёабсталяванне     ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.04.01¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦радыёэлектроннага абсталявання   ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦паветраных суднаў                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.04.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦радыётэхнiчнага абсталявання     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэння палётаў             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 09.04.03¦Тэхнiчная эксплуатацыя           ¦радыётэхнiк ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаваных сiстэм           ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэння кiравання паветраным¦            ¦       ¦
 ¦          ¦рухам                            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.00.00¦IНФАРМАЦЫЙНАЯ I ВЫЛIЧАЛЬНАЯ      ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦ТЭХНIКА                          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.00¦Праграмнае забеспячэнне          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦iнфармацыйных тэхналогiй         ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.01¦Праграмiраванне для САПР         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.02¦Сiстэмнае праграмiраванне        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.03¦Камп'ютэрная графiка             ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.04¦Праграмнае забеспячэнне апрацоўкi¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэматычнай iнфармацыi          ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.05¦Праграмнае забеспячэнне апрацоўкi¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦эканамiчнай i дзелавой iнфармацыi¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.02.06¦Камп'ютэрныя сеткавыя тэхналогii ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.00¦Вылiчальныя машыны, сiстэмы i    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦сеткi                            ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або тэхнiк- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦праграмiст  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.01¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электронна-вылiчальных сродкаў   ¦электронiк  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя авiяцыйных¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вылiчальных i iнфармацыйных      ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦комплексаў аэрапортаў            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.03¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электронна-вылiчальных сродкаў   ¦электронiк  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.04¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦iнфармацыйна-даведачных сiстэм   ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦аэрапортаў                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.05¦Тэхнiчная эксплуатацыя i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦сродкаў апрацоўкi палётнай       ¦электронiк  ¦       ¦
 ¦          ¦iнфармацыi                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 10.03.06¦Праграмнае забеспячэнне          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вылiчальнай тэхнiкi i            ¦праграмiст  ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаваных сiстэм           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.00 00¦АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ ВЫТВОРЧАСЦI I      ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦АЎТАМАТЫЗАВАНЫЯ СIСТЭМЫ КIРАВАННЯ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.02.00¦Аўтаматызаваны электрапрывод     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦электрык    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.02.01¦Тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электрапрыводаў i сiстэм         ¦электрык    ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматыкi тэхналагiчнага        ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абсталявання                     ¦            ¦       ¦
 ¦----------+---------------------------------+------------+-------¦
 ¦Т 11.02.02¦Наладка i эксплуатацыя электрон- ¦ тэхнiк-    ¦       ¦
 ¦          ¦ных сiстэм праграмнага кiравання ¦ электрык,  ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаванымi электрапрыводамi¦ тэхнiк-    ¦       ¦
 ¦          ¦i электрааўтаматыкi              ¦ электронiк ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен   позицией  постановлением  Министерства
         образования от 31 августа 2000  г. N 38 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.00¦Аўтаматызацыя тэхналагiчных      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦працэсаў i вытворчасцi           ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.01¦Наладка i эксплуатацыя           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаванага абсталявання    ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi мiкраэлектронных     ¦нiк         ¦       ¦
 ¦          ¦сродкаў                          ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.02¦Аўтаматызацыя вытворчасцi        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электроннай апаратуры            ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.03¦Аўтаматызацыя тэхналагiчных      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦працэсаў прадпрыемстваў          ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiчых матэрыялаў            ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.04¦Аўтаматызацыя вытворчасцей       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦хiмiчнай прамысловасцi           ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.03.05¦Наладка, эксплуатацыя i рамонт   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаванага абсталявання для¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi паўправаднiковых     ¦нiк         ¦       ¦
 ¦          ¦прыбораў i iнтэгральных мiкрасхем¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.04.00¦Тэхнiчнае абслугоўванне          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦тэхналагiчнага абсталявання i    ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦сродкаў робататэхнiкi ў          ¦нiк         ¦       ¦
 ¦          ¦аўтаматызаванай вытворчасцi      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.04.01¦Hаладка i эксплуатацыя           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электронных сiстэм праграмнага   ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦кiравання ў аўтаматызаванай      ¦нiк         ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.05.00¦Аўтаматыка, тэлемеханiка i сувязь¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦на транспарце                    ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.05.01¦Аўтаматыка i тэлемеханiка на     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦чыгуначным транспарце            ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.05.02¦Радыёсувязь на чыгуначным        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦транспарце                       ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 11.05.03¦Правадная сувязь i перадача даных¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦на чыгуначным транспарце         ¦электрамеха-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦нiк         ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.00.00¦ТЭЛЕКАМУНIКАЦЫI                  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.00¦Тэлекамунiкацыйныя сiстэмы       ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.01¦Аўтаматычныя сiстэмы камутацыi   ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.02¦Шматканальныя сiстэмы            ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦тэлекамунiкацый                  ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.03¦Радыёсувязь, радыёвяшчанне,      ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦тэлебачанне                      ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.04¦Тэрмiнальныя ўстройствы          ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦тэлекамунiкацыйных сiстэм        ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.01.05¦Лiнейна-кабельныя збудаваннi     ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦сувязi                           ¦тэлекамунi- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦кацыях      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.02.00¦Паштовая сувязь                  ¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦паштовай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сувязi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 12.02.01¦Таваразнаўства нехарчовых тавараў¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦на прадпрыемствах паштовай сувязi¦паштовай    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сувязi      ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 13.00.00¦МЕТРАЛОГIЯ, СТАНДАРТЫЗАЦЫЯ I     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦СЕРТЫФIКАЦЫЯ                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 13.01.00¦Метралогiя, стандартызацыя i     ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦сертыфiкацыя                     ¦метралогii, ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦стандартыза-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦цыi i       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сертыфiкацыi¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 13.01.01¦Метралогiя i метралагiчнае       ¦тэхнiк па   ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэнне сертыфiкацыйных     ¦метралогii, ¦       ¦
 ¦          ¦выпрабаванняў                    ¦стандартыза-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦цыi i       ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦сертыфiкацыi¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 13.01.02¦Стандартызацыя i сертыфiкацыя ў  ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦машынабудаваннi                  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.00.00¦ПАЛIГРАФIЯ                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.01.00¦Тэхналогiя палiграфiчнай         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.01.01¦Тэхналогiя друкарскай вытворчасцi¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.01.02¦Тэхналогiя                       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦брашуровачна-пераплётнай         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.03.00¦Выдавецкая справа                ¦рэдактар    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiчны    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 14.03.01¦Рэдагаванне i апрацоўка тэкставай¦рэдактар    ¦       ¦
 ¦          ¦i графiчнай iнфармацыi кнiжных i ¦тэхнiчны    ¦       ¦
 ¦          ¦газетна-часопiсных выданняў      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.00.00¦ХIМIЧНАЯ ТЭХНАЛОГIЯ I            ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦БIЯТЭХНАЛОГIЯ                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.01.00¦Xiмiчная тэхналогiя вытворчасцi i¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦перапрацоўкi неарганiчных рэчываў¦тэхнолаг    ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асобы, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.01.01¦Тэхналогiя кiслот, шчолачаў,     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦соляў i мiнеральных угнаенняў    ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.02.00¦Перапрацоўка нафты i газу        ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асобы, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.03.00¦Xiмiчная тэхналогiя перапрацоўкi ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦драўнiны                         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.03.01¦Тэхналогiя цэлюлозна-папяровых   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей i перапрацоўкi      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦паперы                           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.04.00¦Тэхналогiя электрахiмiчных       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.05.00¦Бiятэхналогiя                    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.06.00¦Ахова навакольнага асяроддзя i   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦рацыянальнае выкарыстанне        ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦прыродных рэсурсаў               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.06.01¦Прамысловая экалогiя i           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦рацыянальнае выкарыстанне        ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦прыродных рэсурсаў               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.00¦Тэхналогiя сiлiкатных i          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦тугаплаўкiх неметалiчных         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў i вырабаў             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.01¦Тэхналогiя керамiкi              ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.02¦Тэхналогiя цеплаiзаляцыйных      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў i вырабаў             ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.03¦Тэхналогiя шкла i сiталаў        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.04¦Тэхналогiя вяжучых рэчываў       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.05¦Тэхналогiя будаўнiчых матэрыялаў ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦на аснове вяжучых рэчываў        ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.08.06¦Тэхналогiя вогнетрывалых         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.10.00¦Вытворчасць вырабаў i пакрыццяў з¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦палiмерных матэрыялаў            ¦тэхнолаг    ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦асобы, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.10.01¦Тэхналогiя хiмiчных валокнаў     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.10.02¦Тэхналогiя гумы                  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.10.03¦Тэхналогiя лакафарбавых          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.11.00¦Хiмiчная тэхналогiя апрацоўчых   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.11.01¦Апрацоўка тканiн                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.11.02¦Апрацоўка футра i скуры          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.11.03¦Апрацоўка трыкатажу              ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.12.00¦Абагачэнне карысных выкапняў     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 15.13.00¦Аналiтычны кантроль якасцi       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦хiмiчных злучэнняў               ¦хiмiк       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.00.00¦ЛЯСНАЯ СПРАВА I ВЫКАРЫСТАННЕ     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦ЛЯСНЫХ РЭСУРСАЎ                  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.01.00¦Лясная гаспадарка                ¦тэхнiк      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦лясной      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦гаспадаркi  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.03.00¦Тэхналогiя лесапрамысловых       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.03.01¦Тэхналогiя i арганiзацыя         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦лесагаспадаркi i лесанарыхтоўкi  ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.03.02¦Тэхналогiя i арганiзацыя         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦комплекснага выкарыстання лясных ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦рэсурсаў                         ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.04.00¦Тэхналогiя дрэваапрацоўчых       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.04.01¦Тэхналогiя                       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦лесапiльна-дрэваапрацоўчай       ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.04.02¦Тэхналогiя мэблевай вытворчасцi  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.04.03¦Тэхналогiя i дызайн мэблi        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 16.04.04¦Тэхналогiя фанера-запалкавай     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.00.00¦ЛЁГКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.01.00¦Тэхналогiя пражы, тканiн i тканых¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў                          ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.01.01¦Прадзенне бавоўны i хiмiчных     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦валокнаў                         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.01.02¦Прадзенне воўны i хiмiчных       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦валокнаў                         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.01.03¦Прадзенне льну i хiмiчных        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦валокнаў                         ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.01.04¦Тэхналогiя тканiн i тканых       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў                          ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.02.00¦Тэхналогiя трыкатажу             ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.00¦Тэхналогiя i канструяванне       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦швейных вырабаў                  ¦тэхнолаг або¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.01¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦адзення                          ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.02¦Тэхналогiя швейнай вытворчасцi   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.03¦Мадэлiраванне, канструяванне i   ¦тэхнiк-     ¦для    ¦
 ¦          ¦тэхналогiя адзення               ¦тэхнолаг,   ¦асоб,  ¦
 ¦          ¦                                 ¦мадэльер-   ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦канструктар ¦маюць  ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦прафе- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦сiя-   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нальна-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦тэхнiч-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ную    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦адука- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цыю i  ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦квалi- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦фiкацыю¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦"зак-  ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦рой-   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦шчык"  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.04¦Тэхналогiя швейна-трыкатажнай    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.05¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦верхняга жаночага адзення        ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.06¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦верхняга мужчынскага адзення     ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.07¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦плацця i бялiзны                 ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.03.08¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦трыкатажных вырабаў              ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.04.00¦Тэхналогiя i канструяванне       ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў са скуры i футра         ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.04.01¦Мадэлiраванне i канструяванне    ¦мадэльер-   ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў са скуры                 ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.04.02¦Тэхналогiя i канструяванне       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў са скуры                 ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.04.03¦Тэхналогiя i канструяванне       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вырабаў з футра                  ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦канструктар ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.04.04¦Тэхналогiя абутковай вытворчасцi ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 17.06.00¦Вытворчасць цацак                ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.00.00¦ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.01.00¦Тэхналогiя захоўвання i          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўкi раслiннай сыравiны  ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.01.01¦Тэхналогiя захоўвання i          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўкi збожжа              ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.01.02¦Тэхналогiя першаснай апрацоўкi   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦льну                             ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.02.00¦Тэхналогiя захоўвання i          ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦перапрацоўкi жывёльнай сыравiны  ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.02.01¦Тэхналогiя мясных i              ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦птушкапрадуктаў                  ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.02.02¦Тэхналогiя малака i малочных     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦прадуктаў                        ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.03.00¦Тэхналогiя прадукцыi грамадскага ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦харчавання                       ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.04.00¦Тэхналогiя харчовых вытворчасцей ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.04.01¦Тэхналогiя хлебапякарнай,        ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦макароннай i кандытарскай        ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцей                     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.04.02¦Тэхналогiя кансервавання         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.04.03¦Тэхналогiя брадзiльнай           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 18.04.04¦Тэхналогiя цукрыстых прадуктаў   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.00.00¦БУДАЎНIЦТВА                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.00¦Прамысловае i грамадзянскае      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiцтва                      ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.01¦Будаўнiцтва i эксплуатацыя       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦будынкаў i збудаванняў           ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.02¦Будаўнiцтва i эксплуатацыя       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦сельскагаспадарчых i             ¦будаўнiк    ¦       ¦
 ¦          ¦грамадзянскiх будынкаў           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.03¦Рэканструкцыя i рэстаўрацыя      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦будынкаў i помнiкаў архiтэктуры  ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.04¦Будаўнiцтва цеплавых i атамных   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦электрастанцый                   ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.01.05¦ Праектаванне будынкаў i         ¦ тэхнiк-    ¦       ¦
 ¦          ¦ збудаванняў                     ¦ праекцiроў-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ шчык       ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------¦
 ¦Т 19.01.06¦ Тэхнiчная эксплуатацыя i        ¦ тэхнiк-    ¦       ¦
 ¦          ¦ рамонт будынкаў                 ¦ будаўнiк   ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен  позициями  постановлением  Министерства
         образования от 31 августа 2000  г. N 38 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.02.00¦Вытворчасць будаўнiчых вырабаў i ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦канструкцый                      ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.02.01¦Вытворчасць бетонных i           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦жалезабетонных канструкцый       ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.03.00¦Будаўнiцтва дарог i транспартных ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аб'ектаў                         ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.03.01¦Будаўнiцтва аўтамабiльных дарог i¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦транспартных аб'ектаў            ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.03.02¦Будаўнiцтва дарог i транспартных ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аб'ектаў у сельскай гаспадарцы   ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.03.03¦Будаўнiцтва, утрыманне i рамонт  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦аўтадарожных мастоў              ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.04.00¦Водагаспадарчае будаўнiцтва      ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.04.01¦Будаўнiцтва i эксплуатацыя сiстэм¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦водазабеспячэння i водаадвядзення¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.05.00¦Санiтарна-тэхнiчнае абсталяванне ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦будынкаў                         ¦сантэхнiк   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.05.01¦Мантаж унутраных                 ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦санiтарна-тэхнiчных сiстэм i     ¦сантэхнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦вентыляцыi                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------¦
 ¦Т 19.05.02¦Мантаж i тэхнiчнае абслугоўванне ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦санiтарна-тэхнiчных сiстэм i     ¦сантэхнiк   ¦       ¦
 ¦          ¦вентыляцыi                       ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен  позицией   постановлением  Министерства
         образования от 31 августа 2000  г. N 38 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.06.00¦Водазабеспячэнне, водаадвядзенне,¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦ачыстка прыродных i сцёкавых вод ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.06.01¦Будаўнiцтва i эксплуатацыя       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦сiстэмы водазабеспячэння i       ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦водаадвядзення                   ¦будаўнiк    ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Позиция - в редакции постановления Министерства образования
         от 31 августа 2000 г. N 38 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)

            Т 19.06.01.  Сiстэмы водазабеспячэння  i водаадвядзення.
         Тэхнiк-тэхнолаг-будаўнiк.
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.06.02¦Тэхнiчная эксплуатацыя i         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦рэканструкцыя сiстэм             ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦водазабеспячэння i водаадвядзення¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 19.06.03¦Ачыстка прыродных i сцёкавых вод ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг-   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦будаўнiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.00.00¦ГЕАЛОГIЯ, РАЗВЕДКА I РАСПРАЦОЎКА ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.01.00¦Геафiзiчныя метады пошукаў i     ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦разведкi месцараджэнняў карысных ¦геафiзiк    ¦юцца   ¦
 ¦          ¦выкапняў                         ¦            ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.01.01¦Геафiзiчныя метады даследавання  ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦свiдравiн                        ¦геафiзiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.01.02¦Электрамагнiта-гравiяразведка    ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦карысных выкапняў                ¦геафiзiк    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.02.00¦Распрацоўка месцараджэнняў       ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦карысных выкапняў                ¦тэхнолаг    ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦горнай      ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦прамысловас-¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦цi          ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.02.01¦Падземная распрацоўка рудных i   ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦нярудных месцараджэнняў          ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦горнай      ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦прамысловас-¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦цi          ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.03.00¦Бурэнне нафтавых i газавых       ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦свiдравiн                        ¦механiк     ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 20.04.00¦Гiдрагеалогiя i iнжынерная       ¦тэхнiк-     ¦прыма- ¦
 ¦          ¦геалогiя                         ¦гiдрагеолаг ¦юцца   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦юнакi, ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦дасяг- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦нулi на¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦1 лiпе-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ня 15,5¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦гадоў  ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.00.00¦ГЕАДЭЗIЯ I КАРТАГРАФIЯ           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.01.00¦Геадэзiя                         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦геадэзiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.01.01¦Геадэзiя ў будаўнiцтве           ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦геадэзiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.01.03¦Геадэзiчнае забеспячэнне         ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦дзяржаўнага кадастра i           ¦геадэзiст   ¦       ¦
 ¦          ¦землеўпарадкавання               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.02.00¦Тапаграфiя                       ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тапограф    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Т 21.02.01¦Буйнамаштабныя здыманнi тэрыторый¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тапограф    ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 00.00.00¦ЭКАНАМIЧНЫ ПРОФIЛЬ               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.00¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам                   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.01¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам энергетыкi        ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.02¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам машынабудавання   ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.03¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам прыборабудавання  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.04¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам транспарту (па    ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦вiдах транспарту)                ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.05¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам радыёэлектроннай  ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.06¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам сувязi            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.07¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам хiмiчнай          ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.08¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам палiграфiчнай     ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.09¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам ляснога комплексу ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.10¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам у сферы           ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi тавараў i паслуг     ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.11¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам дрэваапрацоўчай   ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.12¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам будаўнiцтва       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.13¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам будаўнiчых        ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.14¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам аграпрамысловага  ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦комплексу                        ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.15¦Эканомiка i кiраванне ў          ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦спажывецкай кааперацыi           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.16¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам гандлю            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.18¦Прадпрымальнiцкая дзейнасць на   ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемстве                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.19¦Эканомiка i прававое забеспячэнне¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦гаспадарчай дзейнасцi            ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.20¦Эканомiка i кiраванне ў сферы    ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦рэкламы i iнфармацыйнай дзейнасцi¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.23¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам лёгкай            ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.03.24¦Эканомiка i кiраванне            ¦эканамiст   ¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствам бытавога          ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦абслугоўвання                    ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 ¦Э 01.03.25¦Эканомiка i кiраванне турызмам   ¦ эканамiст  ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦       ¦
 ¦Э 01.03.26¦Эканомiка i кiраванне гасцiнiчнай¦ эканамiст  ¦       ¦
 ¦          ¦гаспадаркай                      ¦            ¦       ¦
 ¦Э 01.03.27¦Эканомiка i кiраванне рэстараннай¦ эканамiст  ¦       ¦
 ¦          ¦гаспадаркай                      ¦            ¦       ¦

         ___________________________________________________________
         Перечень  дополнен  позициями  постановлением  Министерства
         образования от 31 августа 2000  г. N 38 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/4070 от 08.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________

 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.04.00¦Фiнансы                          ¦эканамiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.04.01¦Бюджэт i бюджэтны ўлiк           ¦эканамiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.04.02¦Падаткi i падаткаабкладанне      ¦эканамiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.04.03¦Страхаванне                      ¦эканамiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.07.00¦Бухгалтарскi ўлiк, аналiз i      ¦бухгалтар   ¦для    ¦
 ¦          ¦кантроль                         ¦або рэвiзор ¦ССНУ   ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦"Белка-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦апсаю- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦за"    ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.09.00¦Банкаўская справа                ¦эканамiст   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 01.10.00¦Страхавая справа                 ¦страхавы    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦служачы     ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.00¦Камерцыйная дзейнасць            ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦або         ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦таваравед   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.01¦Камерцыйная дзейнасць на знешнiм ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦рынку                            ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.02¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦машынабудаваннi                  ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.03¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прыборабудаваннi                 ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.04¦Камерцыйная дзейнасць на         ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦транспарце                       ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.05¦Камерцыйная дзейнасць на рынку   ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦радыёэлектронных сродкаў i       ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦iнфармацыйных паслуг             ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.06¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦сацыяльна-культурнай сферы       ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.07¦Камерцыйная дзейнасць у хiмiчнай ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.08¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦палiграфiчнай прамысловасцi      ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.09¦Камерцыйная дзейнасць на         ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прадпрыемствах ляснога комплексу ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.10¦Камерцыйная дзейнасць у сферы    ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi тавараў i паслуг     ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.11¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦дрэваапрацоўчай вытворчасцi      ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.12¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiцтве                      ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.13¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi будаўнiчых         ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦матэрыялаў                       ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.14¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦аграпрамысловым комплексе        ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.15¦Камерцыйная дзейнасць у          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦спажывецкай кааперацыi           ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.16¦Камерцыйная дзейнасць i          ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦таваразнаўства кнiгi             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.17¦Камерцыйная дзейнасць i          ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦таваразнаўства харчовых i        ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦нехарчовых тавараў               ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.18¦Камерцыйная дзейнасць i          ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦таваразнаўства нехарчовых тавараў¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.19¦Камерцыйная дзейнасць i          ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦таваразнаўства харчовых тавараў  ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.20¦Камерцыйная дзейнасць i          ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦таваразнаўства сельскагаспадарчай¦            ¦       ¦
 ¦          ¦прадукцыi i сыравiны ў           ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦спажывецкай кааперацыi           ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.21¦Таваразнаўства, арганiзацыя      ¦таваразнаўца¦       ¦
 ¦          ¦матэрыяльна-тэхнiчнага           ¦            ¦       ¦
 ¦          ¦забеспячэння i збыту             ¦            ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.22¦Камерцыйная дзейнасць у малых i  ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦сярэднiх прадпрыемствах          ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.23¦Камерцыйная дзейнасць у лёгкай   ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦камерцыйнай ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi   ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.01.24¦Iнфармацыйнае забеспячэнне       ¦эканамiст па¦для    ¦
 ¦          ¦бiзнесу                          ¦камерцыйнай ¦асоб,  ¦
 ¦          ¦                                 ¦дзейнасцi,  ¦якiя   ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнiк-     ¦маюць  ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦прафе- ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнфармацый- ¦сiя-   ¦
 ¦          ¦                                 ¦ных сiстэм  ¦нальна-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦тэхнiч-¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦ную    ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦адука- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цыю i  ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦квалi- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦фiкацыю¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦"агент ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦камер- ¦
 ¦          ¦                                 ¦            ¦цыйны" ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.00¦Маркетынг                        ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.01¦Прадпрымальнiцкая дзейнасць i яе ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прававое забеспячэнне            ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.02¦Маркетынг у машынабудаваннi      ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.03¦Маркетынг у прыборабудаваннi     ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.04¦Маркетынг на транспарце          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.05¦Маркетынг у радыёэлектроннай     ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.06¦Маркетынг у сферы iнфармацыi     ¦тэхнiк-     ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦тэхнолаг    ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦iнфармацый- ¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦ных сiстэм  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.07¦Маркетынг у хiмiчнай             ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.08¦Маркетынг у палiграфiчнай        ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦прамысловасцi                    ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.09¦Маркетынг у лясным комплексе     ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.10¦Маркетынг у сферы вытворчасцi i  ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦паслуг                           ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.11¦Маркетынг у дрэваапрацоўчай      ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦вытворчасцi                      ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.12¦Маркетынг у будаўнiцтве          ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.13¦Маркетынг у прамысловасцi        ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦будаўнiчых матэрыялаў            ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.14¦Маркетынг у аграпрамысловым      ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦комплексе                        ¦маркетынгу  ¦       ¦
 +----------+---------------------------------+------------+-------+
 ¦Э 02.02.23¦Маркетынг у лёгкай прамысловасцi ¦эканамiст па¦       ¦
 ¦          ¦                                 ¦маркетынгу  ¦       ¦
 L----------+---------------------------------+------------+--------

                                     Дадатак
                                     да загаду Мiнiстэрства адукацыi
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     01.11.1999 N 649

                          Пералiк загадаў,
             якiя страцiлi сiлу ў сувязi з увядзеннем у
   дзеянне Пералiку спецыяльнасцей, спецыялiзацый i квалiфiкацый
             сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў,
  зацверджанага загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
                    ад 1 лiстапада 1999 г. N 649

     1.   Загад   Мiнiстэрства   адукацыi  Рэспублiкi  Беларусь  "Аб
зацвярджэннi    Пералiку    спецыяльнасцей    сярэднiх   спецыяльных
навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь" ад 25 чэрвеня 1993 г. N 200

     2. Загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь "Аб унясеннi
дапаўненняў  да  загаду Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад
25  чэрвеня  1993  г. N 200 "Аб зацвярджэннi Пералiку спецыяльнасцей
сярэднiх  спецыяльных  навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь" ад 3
сакавiка 1994 г. N 63

     3. Загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь "Аб унясеннi
змен у загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 25 чэрвеня
1993  г.  N  200  "Аб  зацвярджэннi Пералiку спецыяльнасцей сярэднiх
спецыяльных  навучальных  устаноў  Рэспублiкi Беларусь" ад 1 чэрвеня
1994 г. N 158

     4. Загад Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь "Аб
унясеннi  змяненняў  i дапаўненняў у Пералiк спецыяльнасцей сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь" ад 14 лiстапада
1994 г. N 319

     5. Загад Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь "Аб
унясеннi  дапаўненняў  у Пералiк спецыяльнасцей сярэднiх спецыяльных
навучальных устаноў" ад 18 снежня 1995 г. N 468

     6. Загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь "Аб унясеннi
змяненняў   i   дапаўненняў   у   Пералiк   спецыяльнасцей  сярэднiх
спецыяльных  навучальных  устаноў  Рэспублiкi Беларусь" ад 11 жнiўня
1997 г. N 456

     7. Загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь "Аб унясеннi
дапаўненняў    у   Пералiк   спецыяльнасцей   сярэднiх   спецыяльных
навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь" ад 15 верасня 1997 г. N 507

     8. Загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь "Аб унясеннi
дапаўненняў    у   Пералiк   спецыяльнасцей   сярэднiх   спецыяльных
навучальных  устаноў  Рэспублiкi Беларусь" ад 18 лiстапада 1998 г. N
617

         ___________________________________________________________