ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      29 жнiўня 1997 г. № 484

 АБ ЗМЯНЕННI ФОРМЫ ПАСВЕДЧАННЯ АБ АКРЭДЫТАЦЫI НАВУЧАЛЬНЫХ
 УСТАНОЎ (ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ) ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI I
 ПЕРАПАДРЫХТОЎКI СПЕЦЫЯЛIСТАЎ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу приказом Министерства образования от 19 января
         2006 г. № 39   _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства образования от 25 апреля 2001
         г. N 27 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5795
         от 08.05.2001 г.) <W20105795>].

     1. Адмянiць п.3.5 загада Мiнадукацыi ад 5 студзеня 1993 г. № 04
"Аб  забеспячэннi  правядзення   акрэдытацыi   навучальных   устаноў
(падраздзяленняў) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў".
     2. Утратил силу.
         ___________________________________________________________
         Пункт   2   утратил    силу   постановлением   Министерства
         образования от  25 апреля 2001 г.  N 27 (зарегистрировано в
         Национальном реестре - N 8/5795 от 08.05.2001 г.)

            2.  Зацвердзiць  i  ўвесцi  з  28  жнiўня  1997 г. форму
         пасведчання    аб     акрэдытацыi    навучальных    устаноў
         (падраздзяленняў) павышэння  квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
         кадраў (дадатак 1).
         ___________________________________________________________

     3. Устанавiць,   што   бланкi   пасведчанняў   аб   акрэдытацыi
навучальных  устаноў  (падраздзяленняў)  павышэння  квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўкi     кадраў     з'яўляюцца     дакументамi    строгай
справаздачнасцi,  маюць  улiковы   нумар,   выраблены   тыпаграфскiм
спосабам,   захоўваюцца   ва  Упраўленнi  павышэння  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкi спецыялiстаў i ўлiчваюцца па спецыяльным рэестры.
     4. Да  1  студзеня  1998  г.  правесцi  замену раней выдадзеных
пасведчанняў  навучальным  установам   (падраздзяленням)   павышэння
квалiфiкацыi  i перападрыхтоўкi кадраў на пасведчаннi новага ўзору з
адпаведным удакладненнем спецыяльнасцей перападрыхтоўкi.
     5. З   1   студзеня   1998  г.  пасведчаннi  старога  ўзору  аб
акрэдытацыi   навучальных   устаноў   (падраздзяленняў)    павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў лiчыць несапраўднымi.
     6. Дадзены  загад  давесцi  да  ведама  мiнiстэрстваў,   маючых
навучальныя   ўстановы  (падраздзяленнi)  павышэння  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкi    кадраў,    Дзяржаўнай    падатковай    iнспекцыi,
акрэдытаваных   навучальных   устаноў   (падраздзяленняў)  павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў.
     7. Кантроль   за   выкананнем   дадзенага  загада  ўскласцi  на
намеснiка Мiнiстра Слуку А.Г.

 Мiнiстр                                            В.I.СТРАЖАЎ
         ___________________________________________________________
         Форма утратила силу постановлением Министерства образования
         от 25 апреля 2001 г.  N 27 (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/5795 от 08.05.2001 г.)


                                               Дадатак 1
                                               да загада
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               29.08.1997 № 484

                               ФОРМА
  пасведчання аб акрэдытацыi навучальнай установы (падраздзялення)
          павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў

           Вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь

             Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

                        ПАСВЕДЧАННЕ № 000001
  аб дзяржаўнай акрэдытацыi навучальнай установы (падраздзялення)
          павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў

     Выдадзена _____________________________________________________
                (поўная назва навучальнай установы (падраздзялення)
 ___________________________________________________________________
          павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў)
 ___________________________________________________________________
 у тым,  што ў адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
 Беларусь  ад  6  лiстапада  1992  г.  №  673  i  на падставе загаду
 Мiнiстэрства    адукацыi    Рэспублiкi    Беларусь     ад     "___"
 __________________ № ______________ дзейнасць азначанай навучальнай
 (дата, месяц, год)
 установы (падраздзялення)   прызнана   адпавядаючай   патрабаванням
 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь".
     Працягласць   дзеяння   акрэдытацыi   ўстаноўлена  тэрмiнам  на
 _________  з "___" __________________ да "___" ____________________
 (у гадах)          (дата, месяц, год)           (дата, месяц, год)
 ___________________________________________________________________
        (поўная назва навучальнай установы (падраздзялення)
 ___________________________________________________________________
          павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў)
 ___________________________________________________________________
 прадастаўлена права    ажыццяўляць    перападрыхтоўку   кадраў   па
 спецыяльнасцях:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 "___" _________________________             № _____________________
       (дата, месяц, год выдачы)               (рэгiстрацыйны нумар)

 Мiнiстр ______________________                _____________________
              (подпiс)                         (iнiцыялы, прозвiшча)
         М.П.
       ___________________________________________________________