Прыкладнае палажэнне аб вышэйшай навучальнай установе

 

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Вышэйшая адукацыя як частка сiстэмы бесперапыннай адукацыi служыць задавальненню патрэбнасцi грамадзян Рэспублiкi Беларусь у набыццi прафесiйных ведаў i ўменняў у выбранай сферы дзейнасцi.

Вышэйшую адукацыю можна набыць на базе сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай i сярэдняй прафесiйнай адукацыi ў дзяржаўных i недзяржаўных вышэйшых навучальных установах.

Вышэйшая адукацыя ў Рэспублiцы Беларусь з’яўляецца двухузроўневай*. Асобы, якiя паступiлi ў ВНУ, навучаюцца па вучэбных планах вышэйшай адукацыi i па жаданнi, дадаткова па планах бакалаўрскай падрыхтоўкi. Па заканчэннi навучання iм адпаведна выдаецца дыплом устаноўленага ўзору аб вышэйшай адукацыi з назвай квалiфiкацыi i можа прысвойвацца акадэмiчная ступень бакалаўра навукi цi бакалаўра адукацыi ў галiне адпаведнай навукi. Асобы, якiя набылi вышэйшую адукацыю, маюць права працягваць навучанне для атрымання спецыялiзаванай вышэйшай адукацыi i ступенi магiстра (апошняе пры наяўнасцi ступенi бакалаўра).