Прыкладнае палажэнне аб навучальных установах (падраздзяленнях) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Павышэнне квалiфiкацыi мае сваёй мэтай паглыбленне прафесiйных ведаў i навыкаў слухачоў у адпаведнасцi з патрабаваннямi навукова-тэхнiчнага прагрэсу, эканамiчнага i сацыяльнага развiцця, а таксама задавальненне iндывiдуальных патрабаванняў грамадзян у павышэннi сваёй прафесiйнай падрыхтоўкi.

Перападрыхтоўка кадраў ажыццяўляецца для набыцця iмi новых прафесiйных ведаў i навыкаў, прафесiй i спецыяльнасцей у сувязi з патрабаваннямi навукова-тэхнiчага прагрэсу, структурнымi змяненнямi ў вытворчасцi i сацыяльнай сферы, на рынку працы, а таксама з улiкам iндывiдуальных патрабаванняў грамадзян.

Павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка кадраў у Рэспублiцы Беларусь ажыццяўляецца ў навучальных установах, арганiзацыях i прадпрыемствах усiх форм уласнасцi ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.