Прыкладнае палажэнне аб дзiцячай дашкольнай установе

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Дашкольная ўстанова з’яўляецца асноўным звяном дашкольнай адукацыi, якая ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам i гэтым Палажэннем.

Вядучымi прынцыпамi яе дзейнасцi з’яўляюцца даступнасць для насельнiцтва, дэмакратычнасць, гуманнасць, адзiнства нацыянальнага i агульначалавечага, варыянтнасць тыпаў i вiдаў дашкольных устаноў з улiкам мясцовых сацыяльна-эканамiчных умоў i рэгiянальных асаблiвасцей.

2. Галоўная задача дашкольнай установы – забеспячэнне фiзiчнага i псiхiчнага здароўя, фармiраванне асобы дзiцяцi, развiццё яго iндывiдуальнасцi.

3. Дашкольная ўстанова нясе поўную адказнасць за захоўванне правоў дзяцей i бацькоў, адпаведнасць выбраных форм арганiзацыi i метадаў выхаваўча-адукацыйнага працэсу ўзроставым, псiхафiзiялагiчным i iндывiдуальным асаблiвасцям, патрабаванням аховы здароўя дзяцей.