Прыкладнае палажэнне аб спецыяльнай дзiцячай дашкольнай установе для дзяцей з недахопамi разумовага i фiзiчнага развiцця

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Спецыяльная дзiцячая дашкольная ўстанова для дзяцей з недахопамi разумовага i фiзiчнага развiцця з’яўляецца выхаваўча-навучальнай установай, якая ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

2. Галоўная задача спецыяльнай дашкольнай установы – карэкцыя недахопаў развiцця, забеспячэнне фiзiчнага i псiхiчнага здароўя, фармiраванне асобы, падрыхтоўка да жыцця.

3. Улiчваючы вядучую ролю сям’i ў выхаваннi дзяцей, спецыяльная дашкольная ўстанова будуе свае адносiны на прынцыпах пераемнасцi, супрацоўнiцтва, адкрытасцi. Дашкольная ўстанова i сям’я нясуць адказнасць перад грамадскасцю i дзяржавай за выхаванне дзяцей.

4. У правядзеннi выхаваўча-адукацыйнага, медыка-рэабiлiтацыйнага працэсу, умацаваннi матэрыяльна-тэхнiчнай базы спецыяльная дашкольная ўстанова (групы) ўзаемадзейнiчае са школай, працоўнымi калектывамi прадпрыемстваў, арганiзацый розных форм уласнасцi, а таксама з установамi аховы здароўя, культуры, спорту, таварыствамi глухiх i iнвалiдаў па зроку, творчымi саюзамi, сродкамi масавай iнфармацыi.