ПIСЬМО МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 24 чэрвеня 1994 г. № 07-12/78

 АБ ПАРАДКУ АРГАНIЗАЦЫI I ПРАВЯДЗЕННI ЗАНЯТКАЎ ПА
 ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ПРАДМЕТАХ У ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ
 НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 ___________________________________________________________
 Утратило силу приказом Министерства образования от 22 марта
 2006 г. № 169 _

 1. Факультатыўныя заняткi арганiзоўваюцца ў
прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах у мэтах стварэння
спрыяльных умоў для найбольш поўнага задавальнення iндывiдуальных
запытаў навучэнцаў, развiцця iх схiльнасцей i здольнасцей,
паглыблення агульнагуманiтарных i прафесiянальных ведаў,
удасканалення ўменняў i навыкаў.
 2. Пералiк факультатыўных прадметаў, аб'ёмы i тэрмiны iх
вывучэння вызначаюцца навучальнай установай самастойна ў межах
гадзiн, устаноўленых вучэбнымi планамi, i з улiкам рэкамендацый,